กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับรๅคาก๊าซหุงต้ม ขึ้น 15 ບาท ต่อถัง

กระทรวงพลังงาน เตรียมปรับรๅคาก๊ าซหุงต้ม ขึ้น 15 ບาท ต่อถัง

นายพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จะมีการปรับรๅคาก๊ าซหุงต้มขึ้น อีก 15 ບาทต่อถัง สำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัม ปรับรๅคาจาก 318 ບาทต่อถัง เป็น 333 ບาทต่อถัง ในสิ้นเดือน มีนาคม 2565 นี้


รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การปรับขึ้นรๅคาก๊ าซหุงต้ม เป็นไปตามสถานการณ์รๅคาพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบ 14 ปี จึงจำเป็นต้องปรับรๅคาขึ้น ซึ่งระมัดระวั งให้ประชาชนได้รับผลกระท บน้อยที่สุด

ขณะนี้รๅคาตลาดโลกสูงถึง 900 เหรียญต่อการตัน โดยทางภาครัฐได้ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อเพิ่มการอุดหนุนรๅคาจริง และส่งเสริมการประหยัดพลังงานในระดับธุรกิจ เพราะหากคำนวณแล้วรๅคาจริงต้องอยู่ที่ 463 ບาทต่อกิโลกรัม แต่การขึ้นรๅคา 15 ບาทต่อถัง เพื่อล ดภาระจากรๅคาเดิมให้ได้มากที่สุด


นอกจากนี้ รมว.พลังงาน มองว่า “รๅคาที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่น่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากนัก”

ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สรุปว่า ประเทศไทยจะมีพลังงานใช้เพียงพอแน่นอน เพราะมีการจัดหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทำสัญญาซื้ อขๅยล่วงหน้าเป็นเวลา 2 เดือน ขณะเดียวกันก็หาน้ำมันจากแหล่งต่างๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย

อ่ วมกันเลยทีเดียวไหนจะน้ำมันแพ งยังมาโดนก๊ าซหุงต้มอีก อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุ กท่านผ่านวิก ฤ ตินี้ไปด้วยกัน

ขอบคุณภาพจาก เ ฟซบุ๊ก  กระทรวงพลังงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น