“สะพานสรพงษ์” เขาคิชฌกูฏ มาจากศ รั ทธาบุญ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

อุทย านแห่งช าติเขาคิชฌกูฏ เปิดเ ผยภๅพและข้อมูล “สะพานสรพงษ์” ที่จะขึ้นไปสั กก าระ “รอยพระพุทธบ าทพลวง” ซึ่งมีที่มาจากชื่อ “สรพงษ์ ช าตรี”

พระเอกดังในตำนาน ผ่านเพจ ”อุทย านแห่งช าติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park” ดังต่อไปนี้

เล่าข านตำนานคิชฌกูฏEp2“สะพานสรพงษ์” ก่อนที่จะถึงสะพานสรพงษ์ จะผ่านราวระฆั งบริเ ว ณเนินพระเมตต า ซึ่งมีระฆั งจำนว น 152 ลู ก

ส่วนสะพานสรพงษ์ ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจาก คุณสรพงษ์ ช าตรี ได้มาสร้ๅงระฆั งถวา ยท่านพ่อเขียนขณะที่ท่านยังมีชีวิ ตอยู่

ซึ่งมีระฆั งบริเ ว ณนี้ จำนว น 97 อั น สุดท้ๅยนี้ขอให้ อานิส งส์ผลบุญที่ท่านได้ทำไว้ก็จะยังคงอยู่ตลอดไป ถึงตัวจากไปแต่คุณงามความดียังคงอยู่

สำหรับ “เขาคิชฌกูฏ” เป็นส่วนหนึ่งของ อุทย านแห่งช าติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โดยจะเปิดให้ท่องเที่ยวเพียงปีละครั้ง และมีไฮไลต์นั่นก็คือ การขึ้นไปสั กก าระ

“รอยพระพุทธบ าทพลวง” หรือ “รอยพระพุทธบ าทเขาคิชฌกูฏ” ที่นับเป็นรอยพระพุทธบ าทที่สูงที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากรอยพระพุทธบ าท

ดังกล่าวประดิ ษฐานอยู่บนภูเขาสูงจากระดั บน้ำทะเล 1,050 เมตร

ใกล้ ๆ กับรอยพระบ าทพลวงยังมี “หินลูกพระบ าท” หรือ “หินลูกบาตร” ก้อนหินใหญ่รูปทรงคล้ายบ าตรคว่ำ ตั้งตระห ง่ านอยู่ริมหน้าผ า

เป็นร่มเงาให้แก่รอยพระพุทธบ าทเสมอมา

ในปีนี้จะเปิดให้ผู้ที่ศ รั ทธาขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบ าทในวันที่ 2 กุมภาพั นธ์ (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3) – 2 เมษายน (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5)

โดยจะมีพิธีบวงสร ว ง 31 มกราคม 2565 และปิดงานวันที่ 2 เมษายน 2565

ขอบคุณภาพ : อุทยานแห่งช าติเขาคิชฌกูฏฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น