4 ร า ศีมีเเววจะหมดทุ กข์ เตรียมหมด ห นี้

4 ร า ศีมีเเววจะหมดทุ กข์ เตรียมหมดนี้

1 ร า ศีกรกฎ

การหวั่นไหวใ นอารมณ์ ภายนอกมักจะเเข็ งเเกร่ งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคน ระมัดระวังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร

มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอ เหมาะที่จะเป็นนักเเสดง นาฏศิลป์ เเพทย์ ตำร วจ อดทนเก่ง

2 ร า ศีสิงห์

กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ ความเชื่อมั่น มีศรัทธาเเรงกล้าเเละสามารถดึงดู ดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง

หัวหน้า นักออกเเ บบ นักเเต่งตัว นายหัว

3 ร า ศีมังกร

ความทรห ดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟั นฝ่ าไป อย่างไม่กลัวอันตรา ย เฉลีย วฉลา ดในการใช้ความรู้

เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครองประเทศ นักการทูต นักอุตสาหก ร ร ม กสิก ร ร ม วิทยาศาสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้าพืชผลเเละของป่า

4 ร า ศีพิจิก

การทำ ลา ย ล้ าง เป็นคนเจ้าคารม เหน็ บเเนม โทส ะร้ าย ขยันขันเเข็ ง มีความคิดสูงส่ง มีการพัฒนา

กล้ าเผชิ ญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนัก ปรัชญา นักสืบ ศัลยเเพทย์ ครู เเละนักค้ าข องเก่า

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น