คุณตาใจบุญ มอบที่ดินเกือบ 25 ล้ าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน

คุณตาใจบุญ มอบที่ดินเกือบ 25 ล้ าน ให้ชาวบ้านทำมาหากิน

สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวน่าประทับใจของคุณลุงชาวจีนท่านหนึ่งที่สละที่ดินตนเองมอบให้กับคนจน บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก เมื่อไม่นานมานี้ได้เกินขึ้นที่ประเทศจีน โดยมีคุณลุงชายจีน วัย 72 ปี ได้บริจาคที่ดิน 24 ล้ าน ให้ชาวบ้านใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของที่เป็นใคร

โดยหารู้ไม่ลุงที่เดินผ่านพูดคุยนั้นเป็นเจ้าของที่ จนเวลาผ่านไป 10 กว่าปี เรื่องราวคุณลุงจึงเปิดเผยเลยทำให้มีคนเพิ่งมีคนรู้ เขาได้ทำการตั ดสิ นใจครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยการบริจาคที่ดินจำนวน 8 ผืน รวมมูลค่ากว่า 25 ล้ าน ให้กับสำนักงานเขตการปกครองท้องถิ่นประเทศจีน

คุณลุงหวังเฉาจือ ท่านมีอาชีพทำสวนและรับจ้างทั่วไป มีชีวิตที่เรียบง่าย แม้แต่เก้าอี้หรือเครื่องใช้ที่บ้านแม้จะชำรุ ดแล้ว ถ้ายังใช้ได้คุณลุงเขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใหม่ ใส่เสื้อผ้าเก่าตัวเดิมๆ แต่ที่ดิน 8 ผืนรวมมูลค่ากว่า 25 ล้ าน เขากลับยอมมอบให้คนย ากจน โดยที่ดินเหล่านั้นสามารถทำให้เขามีชีวิตที่สบายไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้

 

โดยเขาบอกว่าที่ดินเหล่านี้เป็นของบรรพบุรุษที่สื บทอดกันมาเป็นรุ่นๆ นายหวังเฉาจือเป็นคนจิตใจดี มีเมตต า เขาบอกว่า “หากในข้างหน้าเราจากไปลูกหลานก็ไม่มีใครรู้ ฉะนั้นสู้บริจ าคออกไปดีกว่า ไม่รู้สึกเ สี ยด า ยหรอกการทำดีเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนที่สัญจรไปมามาก”

ทั้งนี้ แท้จริงแล้ว ที่ดินของคุณลุงหวังเฉาจือ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญมาก เมื่อนำมาทำเป็นถนน ทำให้คนในแถวนั้นสะดวกมากขึ้น ทางนี้สามารถเป็นทางลัดไปได้หลายแห่ง ซึ่งเมื่อก่อน ต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งไกลมาก แต่เมื่อนายหวังบริจ าคทำถนนก็ทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากมาย เป็นการทำดีที่มีประโยชน์มาก

คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ มิตร สหาย ข้า ท าส บริว าร และบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข และเป็นที่รักของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว ยังต้องอาศัยความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคน
เหล่านั้นด้วย

ที่มา…ninegoodtoday.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น