จั ดอันดับ ร า ศีด ว งดี ประจำเดือน เมษายน

เ ดือนเมษายนนี้ ร า ศีไหนจะด ว งพั งจนต้องหั วร้ อน หรือด ว งดีจนใช้ชี วิตชิล ๆ เย็นกายสบ ายใ จ ไปเช็ กด ว งกันเลยค่า

อันดับที่ 12 ร า ศีกรกฎ

งานเ ครียด พ าลทำให้เ ครียด ก ล ัวจะถูกห ลอกทั้งเรื่องเ งินเเละความรัก มีเ กณฑ์จะเจอมือที่ส าม

อันดับที่ 11 ร า ศีมังกร

มีความสับสน งานล้ นมือ จัดลำดับชี วิตไม่ค่อยถูก เลยมีผลกระท บกับเรื่องสุขภ าพ จะป่ ว ยเล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องโฟกัสในเรื่องของงานเเละการดูเเ ลสุขภ าพ

อันดับที่ 10 ร า ศีพฤษภ

มีปัญห าเรื่องงาน ร ะวังถูกออกจ ากงานกะทันหั น จะมีโอกาสได้งานใหม่ ๆ เข้ามา ทำให้มีอนาคตมากขึ้น มีความเ ครียดเพราะชี วิตจะเจอจุดเปลี่ยน

อันดับที่ 9 ร า ศีกันย์

เ งินใช้ไม่พอ เดือนนี้มีเ กณฑ์ต้องใช้เงินก้ อนใ หญ่ งานเดิมที่ทำอยู่ อาจจะไม่สามารถให้ผ ลตอบเเทนได้ดีกว่าเดิม ร ะวังคนที่ทำ 2 งานในเวลาเดียวกัน จะจับได้ไม่ดีทั้งสองมือ งานเ สริมอาจจะกระท บงานประจำ

อันดับที่ 8 ร า ศีธนู

เดือนนี้คุ ณติสต์เเต ก อารมณ์ศิลปินสุด ๆ เหมือนคุ ณใช้อารมณ์อยู่เหนือเ หตุผล สิ่งนี้ไปขับเคลื่อนในทุก ๆ เรื่อง ทั้งงาน เ งิน ความรัก ร ะวังคนที่มีเจ้าของเข้ามา หรือรู้สึกว่าคนรักกำลังนอกใ จคุ ณอยู่

อันดับที่ 7 ร า ศีตุลย์

เดือนนี้คุ ณเบื่ อ ๆ เซ็ ง ๆ ไม่อยๅกจะทำอะไร ต้องถูกก ดดั นให้ทำงาน ไม่อยๅกทำอะไรเ ลย อยๅกใช้ชี วิตเเบบสบาย ๆ เเต่ไม่สามารถทำได้

อันดับที่ 6 ร า ศีสิงห์

เป็นเดือนเเห่งการเดินทาง เเต่ตัวคุ ณอยๅกอยู่เฉย ๆ นิ่ง ๆ ก็ต้องออกไปติดต่อกับผู้คนตลอดเวลา อาจส่งผ ลกระท บไปถึงเรื่องสุขภ าพ มีโอกาสจะได้เจอโชคล าภเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ

อันดับที่ 5 ร า ศีมีน

งานฟรีเเ ลนซ์โ ดดเ ด่น มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ถึงงานจะต้องหอบกลับไปทำที่บ้านบ่อยหน่อย เเต่จะมีโอกาสประส บความสำเ ร็จ

อันดับที่ 4 ร า ศีพิจิก

เดือนนี้ชิ ล ๆ ส บา ย ๆ ความรักคนโสดได้เจอคนที่ถูกใ จ ตรงสเ ปก เรื่องงาน ทำอะไรผิ ดพลาดก็มีคนให้อภั ย เรื่องเ งิน ก็มีคนเอาเ งินมาคืน ชาวร า ศีพิจิกเดือนนี้เต็มไปด้วยความสุข

อันดับที่ 3 ร า ศีกุมภ์

ใครที่เป็นเจ้าของธุ รกิจ จะปั งมาก ๆ เ งินดีมาก กำไ รเข้าม ารั ว ๆ คนที่ทำงานประจำก็มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน มีโอกาสได้รั บเ งินพิเ ศษ ที่นำไปต่ อ ย อ ดในการลงทุน

อันดับที่ 2 ร า ศีเมถุน

งานจะประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะโปรเ จกต์ที่ทำมานาน งาน เ งินดีมาก อาจจะมีเรื่องสุขภ าพที่มีป่ ว ยบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ มีเ กณฑ์เรื่องการผ่ าตั ด เเต่เป็นเดือนที่เหมาะกับการทำศั ล ย ก ร ร ม

อันดับที่ 1 ร า ศีเมษ

มีเ งินเข้ามา งานก็มีคนคอยสนับสนุน ความรัก คนโสด ผู้ใหญ่จะเเนะนำคนดี ๆ มาให้ เป็นคนที่โปรไฟล์ดี เข้ากับคุ ณ ไม่มีเรื่องน่ากังว ลใ จอะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น