โ อมิครอน อาก ารเล็กน้อย แต่หายแล้วไม่เหมือนเดิม

โ อมิครอนอาก ารเล็กน้อย แต่หายแล้วไม่เหมือนเดิม

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

แพทย์เผ ย ป่ วยโ อมิครอนอ าการเล็กน้อย แต่หายแล้วร่างกายไม่เหมือนเดิม

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโร คระบบการหายใจและวั ณโ รค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

อาการของผู้ป่ วยโควิ ด สายพั นธุ์​ โ อมิครอน ว่า หลังตรวจเยี่ยมผู้ป่ว ยนอกสามราย และผู้ป่ วยในหนึ่งรายจากโควิ ดโ อมิครอน จึงมาบอกกล่าวให้รับทราบถึงผลพวงการเ จ็บป่ วย

ชายวัยฉก ร รจ์เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เดิมแข็งแรงดี ร่างกายล่ำบึ้ก ป่ วยจากโอมิครอนแบบอาก ารน้อยไม่มีป อดอักเ สบ รักษาในฮอสปิเตล ผ่านมาราวหนึ่งเดือนยังรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียง่าย มีเ ส มหะบ่อย ไม่สามารถออกกำลังได้หนักเท่าเดิม

หญิงอายุ 80+ ปี เดิมแข็ งแร งดี เว้นมีโ รคความดันโลหิตสูงรักษาสม่ำเสมอ ป่ว ยแบบอาการไม่รุนแร งจากป อดอักเ สบเล็กน้อย ออกจากโรงพย าบาลราวครึ่งเดือน ตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนปลายนิ้วปกติคือเกิน 95% แต่ยังอ่อนเพลีย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และการรับรู้ของสม องลดลง

หญิงอายุ 30+ ปี เดิมแข็ งแร งดี ทำงานออฟฟิศ ป่วยแบบอาการไม่รุนแ รง รักษ าตัวที่บ้านด้วยย ารักษ าตามอาก ารภายใต้การติดตามของโรงพย าบาล หลังหายแล้วกว่าหนึ่งเดือน ยังคงไอ มีเ ส มหะ และเพลียง่าย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

รายสุดท้ายเป็นชายอายุ 60+ ปี น้ำหนักตัวเกือบร้อยโล หลังมีอาการได้สี่วัน (ไ ข้ น้ำมู ก ไ อ มีเ สมหะ และถ่ายเหลว) หอบเหนื่อยมาก เกิดปอ ดอักเส บรุนแร งจนต้องใช้เครื่องช่ วยหายใจ

ทุกรายได้รับวั คซีนเข็ มพื้นฐานครบถ้วนและไม่เกิน 3 เดือน กำลังรอรับเข็ มกระตุ้ น

โ อมิครอนติดง่ าย วัคซีนเข็มพื้นฐานทุกสูตรกันติดได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะถ้าเวลาเกินสามเดือนในคนปกติ หรือไม่ถึงสามเดือนในคนเปราะบาง

แต่วั คซีนเข็ มพื้นฐานยังช่วยกันรุนแร งจนถึงต า ย ได้ แต่อาจไม่โชคดีทุกคนดังเช่นความรุนแร งของรายสุดท้าย แต่การฉี ดวั คซีนโค วิ ดทั้งเข็มพื้นฐานและเ ข็ ม กระตุ้ นในทุกสูตร ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แม้จะป่ว ยแบบไม่มีอาการหรือมีอาการแต่ไม่รุนแ รง เมื่อหายแล้วมีบางส่วนที่ร่างกายยังไม่กลับเหมือนเดิมได้เร็ว ไม่ว่าต้นทุนสุขภาพเดิมจะดีแค่ไหนก็ตาม

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น