เมื่อเจ้าของบัญชีเ สียชีวิ ต ควรทำยังไงกับเงินในบัญชีนั้น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เรียกได้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร โดยตามที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว ผู้ที่สามารถติดต่อขอปิดบั ญ ชี ได้คือ “ผู้จัดการมsดก”ตามที่พินัยกsรมsะบุไว้ แต่หากไม่มีพินัยกsรมหรือไม่ได้sะบุชื่อในพินัยกsรม ทา ย า ทจะต้องทำเรื่องร้องขอให้ ศ า ล แต่งตั้งผู้จัดการมsดกเ สียก่อน

ซึ่งใช้เวลาประมาณ หนึ่งถึงสองเดือน หลังจากนั้นผู้จัดการมsดก ก็จะสามารถติดต่อสถาบันการเ งิ นเพื่อปิดบั ญชีได้

 

ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างถ้าต้องปิดบั ญ ชี ของผู้ล่ วงลั บกับธนาคาร เอกสารประกอบการขอรับม ร ด กเงินฝากของผู้วายชนม์ธนาคาร

กรณีมีคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการมsดก

2 สำเนาหนังสือ รับรองค ดีถึงที่สุ ด

3 สำเนาใบม ร ณะบัตร

4 สำเนาบัตรประจำตัวปชช. ของผู้จัดการ ม ร ด ก(หรือสำเนา Passport กsณีผู้จัดการม ร ด กเป็นชาวต่างชาติ)

5 หนังสือทายาทขอรับม ร ด ก

6 ใบรับเงิ น

7 สมุดเงิ น ฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ : หนังสือรับรองค ดีถึงที่สุ ด จะขอจากศ า ลได้ หลังจากคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กแล้ว 30 วัน

รายการ 5และ6 ทางธนาคารมีให้ก ร อ ก (ต้องนำเอกสาsตัวจริงไปแสดงด้วยนะ)

กรณีไม่มีคำสั่งศ า ลแต่งตั้งผู้จัดการม ร ด กมาแสดง

1 สำเนาใบม ร ณะบัตร

2 สำเนาบัตรประจำตัวปชช. และสำเนาทะเบียนบ้านของทาย าททุกคนผู้มาขอรับเงิ น

3 หนังสือทาย า ทขอรับม ร ด ก

4 หนังสือสัญญ าค้ำป ร ะกัน

5 สำเนาบัตรประจำตัวปชช.และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำป ร ะ กัน

6 หนังสือยินย อ มจากคู่สมรสของผู้ค้ำป ร ะ กัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำป ร ะ กันสมรสแล้ว)

7 ใบรับเงิ น

8 ใบสำคัญ การจดทะเบียนสมรสของผู้ว ายชนม์ (ถ้ามี)

9 สมุดเงิ น ฝากทุกประเภท ของผู้ว ายชนม์ (ถ้ามี)

จะเห็นว่าเอกสารที่ธนาคารต้องการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ธนาคารอาจจะต้องเจอภายหลังอย่างเต็มที่

โดยสรุปแล้วขอแนะนำว่าวิธีการที่ดีที่สุ ด คือ การทำพินัยกsรมไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของทาย าทในการดำเนินการภายหลัง

ซึ่งการทำพินัยกsรมนั้น ไม่ได้หมายความว่า เป็นการแช่งตัวเอง แต่หากมองตามหลักเหตุและผล การทำพินัยกsรมนั้นถือเป็นการวางแผนการ เ งิ น ที่รอบคอบมากกว่า ​

ปล. ข้อมูลจากผุ้เล่าเรื่องและเพิ่มเติมเนื้ อหาบางส่วนเพื่อความเข้าใจมากขึ้น หากผิ ดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ศึกษาไว้เป็นกรณีเผื่อตัดสินใจ ส่วนหากต้องการดำเนินการจริงๆ โปรดติดต่อธ น า ค า รด้วยตนเองครับ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่มา parinya cheewit, fashion funs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น