ทำต ามได้ 5 แนวคิดของคนใช้เ งิ นเป็น มีกินและมีเก็บ

5 แนวคิดของคนใช้เ งิ นเป็น มีกินและมีเก็บ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ
เรื่องเงิ นเป็นสิ่งสำคัญ ในการใช้ชีวิต เพราะทุกอย่างมีร า ค าของมัน แต่หล า ยคนก็มีปัญหาเรื่องนี้เช่นกัน ลองเปลี่ยนวิ ธีคิดและมุมมองใหม่ ใครอย ากที่จะมีกิน มีเก็บทำต าม 5 ข้ อนี้รับรองไม่ขัดสน

1.หยุดสร้างภาระให้ตัวเอง

หล า ยคน มักจะทำข้ อนี้กันไม่ค่อยได้ คือ การสร้างภาระให้ตัวเอง ภาระบางอย่างก็จำเป็นที่จะต้องมีไว้ เช่น บ้านที่ต้องใช้อยู่อาศัย หรือรถที่เป็นย านพาหนะ แต่สำหรับภาระบางอย่างก็ไม่ควรที่จะมี อย่างภาระค่าบั ต ร เ ค ร ดิ ต หากใครเป็นคนที่สนุก กับการรูดแล้ว

ต้องมานั่งเ ค รี ย ดทีหลังว่าจะเอาเงิ นไหน มาจ่าย หรือชอบจ่ายขั้นต่ำ ขอให้คุณหยุดพฤติกร รมแบบนี้ ซะเพราะมันกำลังสร้างนิสัยมักง่ายให้กับคุณ เป็นการเอาเงิ นในอนาคตมาใช้โดยที่คุณก็ยังไม่มีจ่าย และด อ กเบี้ ยบั ต ร เ ค ร ดิ ตก็มห าโห ด รูดแค่เท่าที่จำเป็นแล้วจ่ายคืนทันทีจะดีกว่า

2.สร้างอาชีพที่2หาร า ยได้เสริม

การทำงาน มีร า ยได้แค่ทางเดียว จะทำให้คุณลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันเกิดขึ้น อย่างเช่นโ ค วิ ด 19ที่ทำให้หล า ยๆคน ต้องตกงานเป็นเวลานานหล า ยๆอาชีพที่มองว่ามั่นคง ไม่ตกงานแน่นอน ก็ยังไม่รอ ดซึ่งอนาคตไม่มีใครรู้ว่า จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ดังนั้นการมีอาชีพ

ที่ 2 หรือร า ยได้ทางอื่น เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เรา มีทางสำรองในการหาเ งินได้ และถึงงานประที่เป็นร า ยได้หลักของเรา จะยังดีอยู่การมีร า ยได้เสริม ก็ยิ่งช่วยล ดความเ สี่ยง และสร้างความมั่นคงให้เราได้มากขึ้น บางคนอาจจะมีร า ยได้ จากงานเสริมมากกว่างานประจำซะอีก

3.หยุดเป็นนักโชคล าภการเ สี่ยงด ว ง

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวพ ากเงิ น ไปจากคุณได้ง่ายมากๆ ห า ยวับไปกับต า ไม่มี ด อ กออ กผลให้เห็น
เหมือนการนำเงิ นไปล ง ทุ น แต่บางคนก็เข้าข้างตัวเอง และคิดว่ามันคือ การล ง ทุ นอย่างหนึ่ง
ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันอาจจะยิ่งเพิ่มพูน ห นี้สินให้คุณและพอ กขึ้นเรื่อยๆกล า ยเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้สักที

4.วางเป้าห ม า ยให้ชีวิต

การวางเป้าห ม า ยชีวิต จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น ว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหน
ต้องทำอะไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าห ม า ย ที่ตั้งไว้นอ กจากวางแผนชีวิตแล้ว การวางแผนทางการเงิ น
ก็สำคัญไม่แ พ้กัน หากเรามีแผนทางการเงิ นที่ดี มีการแบ่งส่วนเก็บ ส่วนใช้ มีวินัยอย่างสม่ำเสมอ
จะช่วยให้เราใช้จ่ายได้พอและยังมีเหลือเก็บ

5.รู้จักเก็บออมและการล ง ทุ น

เมื่อเ งินเดือนออ กให้แบ่งเงิ นออ กเป็น 3 ส่วนส่วนแรก 50เปอร์เซน สำหรับค่าใช้จ่าย ที่พักอาหารค่าน้ำค่าไ ฟ และอื่นๆส่วนที่ 20 30เปอร์เซน สำหรับจ่ ายห นี้สิน บ้านรถบั ต ร เ ค ร ดิ ต และส่วนที่20 30เปอร์เซน สำหรับเงิ นออม ซื้ อพันธบัตรกองทุนรวม และเผื่อฉุกเ ฉิน การแบ่งเงิ นออ กให้เป็นสัดส่วน จะช่วยให้เรามีเงิ นเก็บได้ง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตของเราให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา จันทร์เจ้า stand-smiling

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น