ลูกแม่ค้า ชีวิตพลิ ก กวาดร ายได้หลายล้า น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เรียกเจ๊สิคะ ลูกแม่ค้า ชีวิตพลิ ก ข ายต้นหอมท้ายรถ กวาดร-า-ยได้หลายล้-าน
จากชีวิตลูกแม่ค้าในตลาด สู่เจ้าของธุรกิจขายต้นหอมท้ายรถ ร ายได้ 6,000,000 บ-า-ท-ต่อเดือน เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจาก คุณชลลดา ชมภูนุช อายุ 37 ปี หรือที่ใครๆ เรียกว่า เจ๊ส้ม

ชีวิตของเธอเติบโตมาในตลาด เพราะพ่อแม่นำมะละกอมาข ายส่งอยู่ที่นั่น“ร ายได้ตอนนั้น ไม่ได้มากมายอะไร แค่พออยู่ได้ ตอนอายุ 16 ย่าง 17 ปี ก็ไม่ได้เรียนต่อ เพราะมีครอบครัว กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตทันที ต้องยืนได้ด้วยตัวเอง


เลยตั ดสินใจเข้ามาหาอาชีพในตลาดสี่มุมเมือง ด้วยเงินติดตัวแค่ 3,000 บ-า-ท” เจ๊ส้ม เล่าให้ฟังงานแรกของเจ๊ส้ม คือ รับจ้างตั ดผักข ายท้ายรถ 2-3 ตันต่อวัน ได้ค่ าแ รงราวๆ 250 บ าท/คัน ในระหว่างทำงานเธอใช้ทั้งความพยายาม ความอดทน รวมทั้งเก็บเ-งิ-นไปพร้อมๆ


กับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทำแบบนั้นอยู่ 5-6 ปี ก็เริ่มรู้จักพ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนมากขึ้น จึงตั ดสินใจนำเ-งิ-นเก็บไปออกรถกระบะมือสอง 1 คัน และเริ่มผันตัวเองมารับซื้ อผักโดยตรงจากชาวสวน

“ธุรกิจเติ บโ ตขึ้นเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันเจ๊วิ่งรถนำผักเข้ามาข-า-ยในตลาดสี่มุมเมือง 4 รอบ/วัน หมุนเวียนตลอด 24 ชม. และยังมีแผงค้าข-า-ยผักทั้งปลีก-ส่ง ในตลาดอีก 3 แผง รวมระยะเวลาอยู่ที่ตลาดนี้มาแล้ว 21 ปี”

สำหรับต้นหอมที่เจ๊ส้มนำมาข-าย มาจากหลายแหล่งด้วยกัน หลักๆ คือจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะ 2 จังหวัดนี้มีลูกสวนปลูกสลับกันตลอดทั้งปี รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะรับ 2 ช่วงต่อปี ช่วงแรกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ช่วงสองเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน อีก 2 จังหวัด


คือ เพชรบูรณ์ รับช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน และนครราชสีมา รับช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนนอกจากนี้ ยังเป็นเกษตรกรผู้ปลูกเอง และมีโกดังต้นหอมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหัวพันธุ์หอมแบ่งที่มีคุณภาพกระจายจำห น่ายให้กับเกษตรกรไปยังแหล่งปลูกอื่นๆ

ทั่วประเทศ“ทั้งหมดนี้ ทำให้ร้านเรามีต้นหอมมาจำห น่ายได้ตลอดทั้งปี กลายเป็นสินค้าหลักข-ายท้ายรถ ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็มีเช่นกัน คือผักทุกชนิดที่เกษตรกรคนอื่นนำมาข-ายท้ายรถในตลาดสี่มุมเมือง เราก็ไปซื้ อมาตั ดแต่งแล้ววางข-ายที่แผงค้า 24 ชั่วโมง ในราคาปลีก-ส่ง

เพราะลูกค้าบางคนก็ต้องการผักที่ตั ดแต่งสวยงามพร้อมนำไปปรุง และอาจไม่สะดวกเข้ามาซื้ อผักท้ายรถ”วิธีการข-าย เจ๊ส้ม อธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจง่าย คือ มัดข-ายมัดละ 1 กิโลกรัม ในส่วนของร-าค-าไม่สามารถระบุชัดเจนได้ เพราะแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมงร-า-ค-ามีการขึ้นลงอยู่ตลอด


ต้องดูว่ารอบที่นำต้นหอมเข้ามาข-า-ยนั้นมีเกษตรกรหรือแม่ค้าพ่อค้าคนอื่นนำเข้ามาเยอะหรือไม่ถ้านำเข้ามาเยอะจนล้นตลาดร-า-คาข-ายก็จะถูกลง แต่ถ้ารอบนั้น ต้นหอมมีเข้ามาน้อย รา-ค-าในชั่วโมงนั้นก็อาจดีดขึ้นเหมือนกัน อย่างร-าค-าต้นหอม ณ วันที่ 23 เมษายน 2565 ต้นหอมคั ดเ บอร์สวยก็อยู่ที่กิโลกรัมล ะ 40 บา-ท

“การันตีเลยว่าต้นหอมจากร้านเรา เป็นต้นหอมสดจากสวน มีลักษณะต้นสวย ลำต้นข าวอ ว บใ หญ่ ใบเ รียวยาว ปลายใบแ หลมสีเขียว เราจะมัดมาพร้อมทั้งร ากเพื่อคงความส ดใหม่ให้กับต้นหอม และที่สำคัญ ร-าค-าไม่แ-พง ลูกค้าส่วนมาก

เป็นแม่ค้าพ่อค้าจากตลาดสด ตลาดนัด รถเร่ มารับผักร าคาส่งจากเรา เพื่อไปจำห น่ายในราคาปลีก”จากการขา-ยต้นหอม ทำให้เจ๊ส้มมีรายได้เข้ามาจำนวนมาก เธอตีเป็นตัวเลขคร่าวๆ ว่า ใน 1 วัน ขา-ยได้ประมาณ 5 ตัน หรือคิดเป็นร ายได้แบบยังไม่หักค่าใช้จ่-าย 6,000,000 บา-ทต่อเดือน

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

พิกัด ร้านเจ๊ส้ม ‘เอเย่นต์ ต้นหอม (รวมผักสดทุกชนิด) ตลาดสี่มุมเมือง โซนอาคารรถผัก โทร. 086-375-2176 เจ๊ส้ม เปิดบริการทุกวัน 24 ชม.

แหล่งที่มา

เรียกเจ๊สิคะ! ลูกแม่ค้า ชีวิตพลิก ขายต้นหอมท้ายรถ กวาดรายได้หลายล้าน 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น