สัญญา 8 ปี แต่ไม่มารับซื้ อ เกษตรกร โ อ ดถู ก ห ล อ กข ายต้นโกโก้

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ
วันที่ 27 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่า มีเกษตรกรหลายหมู่บ้านใน ต.โคกปรง และ ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่เคยทำไร่ข้าวโพดและปลูกพืชผัก แล้วหันไปปลูกทำสวนโกโก้ เนื่องจากมีบริษัทเอกชนร ายหนึ่งจาก จ.กำแพงเพชร มาชักชวนให้ไปศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงง าน พร้อมทั้งนำต้นกล้าพันธุ์โกโก้มาเสนอข าย
โดยอ้างว่า โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่และเป็นพืชแห่งอนาคต ที่มีการนำไปแปรรูปทำเป็นช็อกโกแลต หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ อาห ารเสริม เครื่องสำอ าง และผลิตภัณฑ์บำรุ งผิว ชนิดต่างๆ รวมทั้งการปลูกทำสวนโกโก้ ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 50-60 ปี และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปี แปดเดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เดือนละถึง 2 ครั้ง และจะมีการทำสัญญาประกันร าคารับชื้อผลผลิตผลสดในร าคากิโลกรัมล ะ 10 บ าท ไม่คัดไซซ์ ตลอดระยะเวลา 8 ปี

เมื่อเกษตรกรหล งเชื่อ ซื้อต้นกล้าพันธุ์ของบริษัทดังกล่าวมาปลูกในร าคาต้นละ 50 บ าท โดยในพื้นที่ 1 ไร่
ปลูกได้ 100 ต้น หรือไร่ละ 5,000 บ าท แต่พอได้ผลผลิตออกมา กลับถูกบริษัทดังกล่าวไม่มารับซื้ อตามสัญญา
ทำให้เกษตรกรหลายร ายที่กู ้ห นี้ ยื มสินมาลงทุนกันรายละหลา ยหมื่นบ าท กำลังได้รับความเดื อ ดร้ อนอย่ างหนั ก

นายสำคัญ ติดโนน อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ 5 ต.โคกปรง ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มที่มาชักชวนและพาเกษตรกรไปอบรมดูงานการปลูกโกโก้ เปิดเผยว่า มีคนจาก อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร มาชักชวนให้ไปดูงานการปลูกโกโก้ โดยบอกตนว่า การปลูกทำสวนโกโก้ ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 50-60 ปี สบายชั่ วลูก ชั่ วหลาน

ตนจึงพาชาวบ้านไปศึกษาดูงาน ทางบริษัทบอกว่ามีการทำสัญญาประกั นรับชื้ อผลผลิตขั้นต่ำกิโลกรัมล ะ 10 บ าท ไม่เลือกไซซ์ ผลผลิตออกมาทางบริษัทรับซื้ อหมด แต่ตอนนี้สอบถามไปบริษัทอ้างว่า ติดสถานการณ์ปัจจุบันและขอรอผลผลิตให้ได้มากกว่านี้ โดยอ้างว่าให้อายุ 3 -4 ปี ขึ้นไป เพราะตอนนี้เมล็ดไม่สมบูรณ์

ทั้งที่ผลผลิตส่วนใหญ่ก็เข้าปีที่ 3 แล้ว ตนรู้สึกเ สียใจมากที่ทำให้ชาวบ้านต้องมาประส บปัญหาอย่างนี้ ตนอยากให้ทางบริษัทช่วยออกมาดู และรับผิดชอบชาวบ้าน โดยมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 5 บ าท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่บริษัทปร ะกันก็ได้ เพื่อช่วยบรรเท าความเดื อ ดร้ อนของชาวบ้าน

ด้าน นายชุมพล วิเชียร อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 11 บ้านวังเตียน ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เดิมทีเกษตรกรที่นี่จะปลูกข้าวโพด ปลูกพืชผัก และทำสวนผลไม้ ในปีหนึ่งๆ เกษตรกรที่มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ จะมีร ายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบ าท พอได้กินได้ใช้ ไม่เดื อ ดร้ อน

ส่วนที่ตั ดสินใจมาปลูกทำสวนโกโก้ก็เพราะว่า เขาบอกว่ามันเป็นพืชระยะยาว ให้ผลผลิตได้ถึง 50-60 ปี จึงได้ตั ดสินใจหันมาลงมือทำ แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือ ไม่มีคนมารับซื้ อ ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร บริษัทจะกลับมารับผิดชอบไหม ถ้าไม่กลับมารับผิดชอบ ก็คงต้องไถทิ้ งและกลับไปปลูกพืชเหมือนเดิม

ขณะที่ นายสมัย ภิรมกิจ ประธานสภา อบต.ยางสาว กล่าวว่า ขอวอนบริษัทที่มาติดต่อให้เกษตรกรปลูกโกโก้แล้วไม่มีตลาดรองรับ ช่วยมาเห็นใจเกษตรกรตาดำๆ ที่กำลังได้รับความเดื อ ดร้ อน เพราะวันนี้พวกเขาไม่มีเงินทุนที่จะประกอบอาชีพต่อได้ เพราะลงทุนปลูกโกโก้ผลผลิตออกมาแล้วข ายไม่ได้ โดยไม่มีที่พึ่ง และความหวัง

อยากให้ช่วยมาดูแลกันบ้าง ถ้าไม่สามารถรับซื้อในร าคาที่ทำสัญญาประกันไว้ในราคากิโลกรัมล ะ 10 บ าทได้ ท่านจะซื้อต่ำกว่า 10 บ าทก็ได้ เพียงแต่ขอให้ซื้ อ ขอความเห็นใจคนที่ลงทุนไปแล้ว และขอฝากหน่วยงานภาครัฐ ช่วยลงมาดูแลเกษตรกรที่ลงทุนแล้ว ได้ผลผลิต แต่มาติดที่ไม่มีตลาด เพื่อช่วยแนะนำหรือหาทางช่วยเหลือให้เกษตรกรกลุ่มนี้ ได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล khaosod
เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น