ช้ๅงแสนรู้ ก้ มกรๅบแทบเท้ๅพระครู ผู้ให้ชีวิ ตใหม่

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

บนโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เ ฟซบุ๊กชื่อ “พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่” หรือ พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการเผยเรื่องราวของอดีตช้ างล ากไม้ 2 เ ชือก ที่พระครูร่วมกับญาติธรรมได้ไ ถ่ชีวิ ตเอาไว้ โดยช้ างทั้ง 2 เ ชือกมีชื่อว่า พลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ถูกใช้ง านในการล ากไม้มานานนับสิบๆ ปี จนมีสภ าพโ ร ย รา


พระครูอ๊อด และญาติธ รรมจึงได้รวบรวมปัจจั ยจำนวน 1,100,000 บ าท เพื่อไ ถ่ชีวิ ตพลายแสนเขื่อน และอีก 959,999 บ าท เพื่อไ ถ่ชีวิตพลายแสนเมือง ให้หลุ ดพ้ นจากความทุ กข์ท s ม าน เพื่อน้อมถวายมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคลครบ 60 ปี หลวงพ่อพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์


ทั้งนี้ พระครูอ๊อด ได้ให้ช้ างทั้ง 2 เ ชือกได้พั กผ่ อ นอย่างเต็มที่กินให้เต็มที่ จนเริ่มมีความสมบูรณ์ขึ้นมาก และ พระครูอ๊อดจะเดินทางไปยื่นหนังสือเพื่อมอบพลายแสนเมือง และ พลายแสนเขื่อน ให้เป็นม ร ด กของแผ่ นดินต่อไป


ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แหล่งที่มา พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น