ปัจจุบันข ายขนมไทย 3,000 กระทง หมดภ ายในเวล าไม่ถึงชั่วโ มง

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

อดีตติ ด ห นี้ นอกร ะบบจนเคยคิ ดสั้ น ปัจจุบันข ายขนมไทย 3,000 กระทง หมดภายใ นเวล าไม่ถึงชั่วโ มง

ขนมไทย ยายปู ร้านขนมไทยที่ถูกกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในขณะนี้ จากการข ายขนมไทยในกระทงสดที่เจ้าของร้านยายปู “นางสาวนุชรินทร์ ฤกษ์โชคดี” และลู กสาวสวยอีก 3 คน สามารถข ายขนม 3,000 กระทง หม ดภ ายในเวล าไม่ถึงชั่วโ มง สถานที่ข ายตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ฝั่งธนบุรี นางสาวดาริกา แสงมาน (น้องนา) ลู กสาวคนที่สอง ของยายปู เล่าให้ฟังว่า

แม่ของเธอทำขนมมานานแล้ว แม่ทำขนมอร่อย และขนมที่สร้ างชื่อให้ยายปู คือ ข้าวเหนียวมูล เดิมแม่จะข ายอยู่ที่ตลาดบางบัวทอง จ.นนทบุรี หลังจากแม่ต้องเ ลิกกับพ่อ เพราะแม่เป็นห นี้ เยอะพ่อก็เลยขอเ ลิกกับแม่ ทำให้แม่ต้องเป็นแม่เ ลี้ยงเ ดี่ยว มีลู กถึง 4 คน

ให้แม่ต้องรับผิ ดชอบคนเดียว ซึ่งค่าใช้จ่ ายในบ้านสูง เพราะลู กๆ ทุกคนอยู่ในวั ยที่ต้องเ รียนหนังสือ แม่ต้องห าเ งินคนเดียว

ทำให้แม่ต้องไปก ู้เ งินนอกร ะบบ เพื่อมาเป็นเ งินหมุนเวียนใช้จ่ ายภายในบ้ าน และเป็นค่ าเทอม ค่ าเ รียนของลู กๆ ซึ่งห นี้ นอกร ะบบแม่ต้องจ่ ายด อ กสูงถึงร้ อยล ะ 20 ทำให้แม่หาเ งินจ่ ายเขาไม่ทัน เจ้าห นี้ ก็มาท วงที่หน้าบ้านทุกวัน แม่เ ครียดมาก จนเค ยคิ ดสั้ น

ทำให้ลู กๆ ต้องคิดหาวิธีช่วยแม่หาเ งิน แจ้งเกิดจากการสร้ างตัวตนเป็นที่รู้จักในโลก TikTok และเป็นที่มาของการทำขนมไทยข าย

แต่ถ้าทำขนมไทยข ายธรรมดาก็คงจะข ายย าก ต้องสร้างจุดข ายด้วยการช่วยกันออกแบบขนมให้ออกมาหน้าตาดี ส่วนรสชาติแม่ก็ทำอร่อยอยู่แล้ว และพวกเราก็ช่วยทำค ลิ ปสนุกๆ ให้แม่แนะนำขนมบ้าง บางค ลิ ปก็เป็นบรรยากาศการแต่งชุดไทยออกไปข ายขนม มาลงใน

TikTok ผลตอบรับในTikTok ออกมาดีเกินค าด มีคนติดตามได้รู้จักขนมไทย ยายปู ภายในเวลาอันร วดเ ร็ว และก็ตามไปซื้ อขนมที่ร้านของเรา

เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก็ยังมืสื่อต่างๆ ก็พากันมาทำค ลิ ปบ้าง สัมภ าษณ์ในรายก ารบ้าง ยิ่งทำให้ขนมไทยยายปู เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จนสามารถสร้างส ถิ ติ ข ายขนม 3,000 ชิ้นหม ดภายใ นเวล าเพียงแค่ ครึ่งชั่ วโ มง ทั้งนี้ ที่มาของการนำใบตองสดมาทำเป็น

กระทงใส่ขนม เกิดขึ้นมาจาก พวกเรารู้สึกว่า กล่องโฟม หรือ กล่องพลาสติกไม่เข้ากับขนมไทย ตอนหลังก็เลยมาช่วยกันคิดออกแบบขนมให้ดูน่ากิน

และมีขนมไทยหล ายๆ แบบ ใส่อยู่ในกระทงใบตองสด ที่เราเลือกใบตองสดเพราะทำให้ขนมดูน่ากิน แม้ว่าการทำกระทงใบตองสดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ลู กทั้ง 4 คน ก็ช่วยกันเย็บกระทงเองไม่ได้ไปซื้ อสำเร็จ เพราะเคยซื้ อมาและเขาเ ย็ บไม่สวย ยายปูก็เลยให้ลู กๆ

ช่วยกันเ ย็ บกระทงเอง แต่ฝีมือการทำขนมก็ยังต้องฝีมือของแม่ คือ ยายปู โดยมีพวกลู กๆ คอยช่วย ในครั้งแรกเราใช้กระทงแ ห้ ง ซื้ อกระทงขนมเข่งมา

แต่มันดูไม่น่ากิน ตอนหลังถึงได้มาเปลี่ยนเป็นกระทงสด ข ายดีขึ้นจากเดิมมาก “ดาริกา” เล่าว่า เธอเริ่มโด่งดัง

หลังจากที่ลู กได้ชวนแม่ มาเล่นTiktok แนะนำ ร้านขนมไทยยายปู หลังจากลงในTiktok มีคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมาก ทำให้ร้านขนมไทยยายปูเป็น

ที่รู้จัก และข ายดิ บ ข ายดี วันนี้ มีย อดข ายเดือนหนึ่งกว่า100,000 กระทง ข ายแค่ 4 วัน ต่ อสัปดาห์ โดยวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ข ายที่ตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต

และ วันจันทร์ ข ายที่ตลาดหน้าห้างเซียร์รังสิต โดยตลาดเวิล์ดมาร์เก็ต ข ายวันละ 3,000 ชิ้ น ซึ่งทุกอาทิตย์

เริ่มข ายตั้งแต่ 5 โมง ครึ่ง และขนมหมดไม่เกิน  ทุ่มครึ่ง สำหรับขนมร้านยายปู ปัจจุบันมีขนมให้เลือกกว่า 60 ชนิด และลู กๆยายปู ก็ยังคงช่วยกัน


ออกแบบขนมไทยใหม่มาให้กับลู กค้ าได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นจุดข ายอย่างหนึ่งของทางร้านขนมไทยยายปูด้วย นอกเหนือจากรสชาติที่อร่อย

จนหลายคนซื้ อไปแล้วก็ต้องกลับมาซื้ ออีก จนทำให้ร้านขนมไทยยายปูเป็นที่รู้จัก และได้ออกสื่อม ากม าย ซึ่งขนมไทยยายปู ข ายชิ้นละ 10 บาท วันหนึ่งข าย 3,000 ชิ้น

เดือนหนึ่งข ายหลักแ สนชิ้ น ไม่รวมข้าวเหนียวมะม่วงที่ข ายอยู่ในกล่องอีก ไม่ต้องถามถึง ร ายได้ต่อเ ดื อนหล ายแส นบ าท

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น