เ ศรษฐีตก อั บ ร วยแล้วท ะนงตน เรื่องนี้สอนใ จได้ดีมาก คนอ่านไ ด้กำไ รชีวิ ต

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ประสบการณ์จากเ ศรษฐีต ก อั บ ร วยแล้วอย่ าทะนงตน ยิ่งบินสูงมาก ยิ่งร่ วงลงมาเ จ็ บ

มีอดีตเ ศรษฐีท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่า..
เมื่อก่อนผมมีที่ดินอยู่ในแทบทุกเขตของ ก รุ ง เ ท พ และตาม หั ว เมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ รวมๆ แล้ว ประมาณ 500 ไร่
เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ผมพ กเ งินในกระเป๋าไว้เที่ยวครั้ งละเป็นแ สน ทำมาค้ าข ายได้เงินดีจริงๆ
ลูกๆ ผมส่งเรียนเมืองนอกหมด ไม่ต้องทำงานให้เรียนอย่ างเดียว
เ มี ย ผมชอบเ ล่ น หุ้ น ราค าหุ้นก็ขึ้นเอาๆ เราก็ไ ด้กำไ รมาม ากมายเรามีเ งินสดหล ายร้ อยล้ าน
อยู่มาวันหนึ่งมีญาติผมคนหนึ่ง เดื อ ดร้ อน มายืมเงินผม ผม ด่ าเขาซ ะ เ สียๆ ห ายๆ
(ด้วยความที่คิดว่าตนเองมีเ งินมาก จะพูดอะไรกับใครยังไงก็ได้)
แต่ก็ให้เ งินไปนะแสนนึงแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องมาให้เห็นหน้ าอีกนะ เ งินที่ให้คิดว่า “ให้ท าน”
เขารับเ งินพร้อมน้ำต า (ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้สึกยังไง)
เมื่อผมคิดการใ หญ่ตั้งโรงงานอะไหล่ที่อยุธย า ปีนั้นเกิดวิ ก ฤ ตน้ำท่วมห นัก
น้ำพัดพาทุกอย่ างไปจ ากชีวิตผมจริงๆ
รถผม 19 คัน บ้านอีก 5 หลัง ที่ดินทั้งหมดและเ งินสดที่เคยมี แฟนผมเ ล่นหุ้ นเจ๊ งไปสี่ร้ อยกว่าล้ าน
ลูกๆ ทำธุ รกิจก็หม ดตัวข าดทุนย่อ ยยั บ ภายใน 2 ปี สิ่งที่มีมันหายไป เหลือไว้เพียงห นี้ สิน 200 กว่าล้ าน
ปัจจุบันผม คือ บุค ค ล ล้ ม ละ ล า ย เช่ าห้องแถวพออยู่ได้ ข ายก๋วยเตี๋ยว ป ร ะ ทั ง ชี วิ ตไปวันๆ
เมียผมก็ไม่มีกระ จิ ตกร ะใ จทำอะไร ลูกๆ ผมก็ต่างแยก ย้ ายกันไปเอา ตั ว ร อ ด ตามเส้นทางชีวิ ตของตัวเอง
ผมไม่เคยได้เห็นหน้าลูกๆ อีกเลยตอนนี้ผมอายุ 76 ผมต้องยกหม้อก๋วยเตี๋ยว ล้างจาน
แต่ทุกวันนี้ผมปล งได้แล้วนะ… ผมมาลำบ ากตอนแ ก่แต่ก็เริ่มเข้าใจชีวิ ตมากขึ้น
เ งินค่าเช่าห้องนี้ผมไปยื มกับคนที่ผมเคยด่ าเขาแล้วให้เขาไปแสน นึง
ลูกเขายื่ นเ งินให้ผมแสนห้าแล้วบอกผมว่า…
“พ่อผมบ ากหน้าไปยื มเงินคุณลุง เพราะตอนนั้นผมเข้าโรงพย าบาลผ่ าตั ดเพื่อให้ร อ ด
พ่อนั่งร้ อ งไ ห้ คุณลุงด่ าแล้วโ ยนเ งินให้เหมือนหม า ลุงบอกว่าจะต ีพ่อ พ่อก็ย อ ม
เพราะชีวิ ตลูกมีค่ ามากกว่าสิ่งใด ต่อให้ทำอย่ างไรพ่อก็ย อ ม ถ้ามีเ งินจะให้หามาคืนคุณลุง
แ ส นนี้ผมคืน ห้าหมื่นคือ ด อ กเบี้ย ไม่มี ห นี้บุ ญคุ ณกัน
แต่ถ้าคุณลุงลำบ าก คุณลุงมายื มกับผมๆ จะให้ก ู้ ผมจะไม่ด่ าคุณลุงเหมือนที่คุณลุงด่ าพ่อผม
จริงๆ ถ้าไม่มีเ งินคุณลุงผมคงไม่รอ ด เพราะเ งินแสนที่คุณลุงโ ยนให้พ่อผมนี่แหละที่ต่อชีวิ ตให้ผม
ผมทำตามที่พ่อบอกแล้ว ให้ตอบแทนห นี้ก้ อ นนี้ให้คุณลุง ส่วนลูกคุณลุงผมไม่รู้ ก ร ร ม ของใครของมั น”
ผมเดินร้อ งไ ห้มาถึงบ้านเอาเงินมาจ่ ายค่าเช่าห้องแถว และลงทุนร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่ม
มีเงินเก็บไว้ 30,000 บ าท และผมเข้าใจความรู้สึกของคำว่า ก ร ร ม นั้นตามสน อ ง
หลานไม่ได้ด่ าผม แต่หลานพูดความจริง เพียงแต่ผมรับความจริงไม่ได้
แต่ตอนนี้ผมมีความสุขดีนะ พระ แม่ชี ขอท าน มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านผม
ผมไม่คิดเ งิน ตอนผมมีเยอะๆ ผมเบื่อคนบอกบุ ญ ผมไม่เคยทำบุ ญ ผมกิน ผมเที่ยว ผมมีผู้ห ญิ ง
ตอนนี้ผมหมดตัวมีห นี้สิ น สิ้ นเพื่อน ไ ร้ ลู ก ผมถึงได้ฟังธ รรมะ เข้าวัดเป็น รู้จักท าน
ตอนนี้ผมห่วงแค่เมียผม ผมภ าวนาให้เมียไปก่อนผม เพราะไม่อย ากเห็นเมียลำบ าก
ไม่ต้องถามว่าผมเป็นใคร ร้านอยู่แถวไหนเพราะจะไม่บอก เก็บเรื่องราวมาให้อ่ านไว้เป็นข้อคิดเ ตือนใ จ
คนอ่านจบได้กำไร คนขิ้เกียจอ่านก็คงพลาดโอกาส
ไม่มีคำว่าย ากจนสำหรับคนขยัน ไม่มีการปลงต กถ้าไม่เคยสูงสุดแล้วมาต่ำสุด
“เรื่องนี้สอ นใ จได้ดีเหลือเกิน ถือว่าเป็นการสอ นใ จ”
สำหรับใครหลา ยๆ คนที่ท ะนงตน และลืมตัว ใช้เพื่อเตือ นใ จตัวเองนะครับ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล horoscopedaily99

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น