จากลูกชาวนา มุ่งมั่ นและตั้งใ จ สู่ปลัดอำเภอหญิง ที่อ ายุน้อ ยที่สุ ด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันนี้เราจะพาไปรู้จักปลัดอำเภอหญิง ที่อ ายุน้ อ ยที่สุ ด ดีกรีปริญญาโทจากนิด้า ซึ่งเธอมีการวางแผนการเรียนที่เป็นระบบทำให้เ รียนจบระดั บป ริญญาตรีในวัย 19 ปี จบปริญญาโทในวัย 22 ปี และสามารถบร รจุเป็นปลัดอำเภอในวัย 23 ปี เท่านั้u เรามาทำความรู้กับเธอได้เลยครับ

นางสาวนาตาชา แก้วเรือง ชื่อเล่น นัตค่ะ อายุ 23 ปี เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีค่ะ ประวัติการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง

ซึ่งเรียนสมัย ม.ปลา ยค่ะ เป็นหลักสูตร Pre-Degree ของคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นระบบการเรียนปริญญาตรีล่ วงหน้าโดยใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลา ย ปวช. ปวส. หรือ กศน. จากนั้นเมื่อ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้

ตอนจบ ม.6 หนูเก็บหน่วยกิตได้จนเหลือไว้เรียนในภาคปกติแค่ 2 วิชาประมาณเทอมนึงค่ะ เลยสามารถทำให้จบป.ตรีตอนอ ายุ 19 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คือพอจบ ป.ตรี ก็เรียนต่อ ป.โท เลยค่ะ จบ ป.โท ตอนอายุ 22 ปี รับปริญญ าไปเมื่อต้นปีค่ะ

ก่อนสอบปลัดได้ทำงานอะไรมาบ้างก่อนสอบปลัดบ รรจุเป็นข้ ารา ชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักวิเ คราะห์นโยบายและแผน อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี (ทำงานได้ 1 ปี 4 เดือนค่ะ)

แรงบันด าลใ จในการมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอถ้าถามจริง ๆ แล้วหนูไม่ได้อยากจะรั บราช การแต่แรก แต่อยากจะเป็นไ กด์นำเ 0ที่ยว เป็นแอร์โฮสเตสอะไรแบบนั้นไปมากกว่าค่ะ แต่ก็จบรัฐศาสตร์มา เลยต้องไปสอบเป็นข้ าราชก ารให้พ่อแม่ภูมิใจ เพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นข้ าราช ก ารเลย เป็นครอบครัวชาวไร่ชาวนาค่ะ


พ่อกับแม่เลยมีความตั้งใจว่าอยากให้ลูกได้รับร าชการ แต่พอได้ทำงานจริง ๆ ก็รู้สึกชอบอาชีพที่ได้บริการประชาชน ได้รู้อะไรหลา ย ๆ อย่างในการทำงานของภาครัฐ จนโอกาสก็มาถึงค่ะมีเปิดสอบปลัดอำเภอขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ที่บ้านก็ตั้งความหวั งไว้ว่าอยากให้ลูกเป็นปลั ดอำเ ภอก็เลยไปไปสอบเป็นปลัดอำเภอค่ะ

 

พอมีประก าศว่าเปิดสอบก็เริ่มอ่านเลย ประกอบกับตอนนั้นกำลังทำเล่มจบ ป.โท ด้วย เลยหนั กมากเลยค่ะ อ่านหนังสือด้วยทำเล่มจบด้วย เลยตั ดสิ นใ จสมัครติวกับติ วเ ตอร์ท่านหนึ่งค่ะเป็นคอร์สโค้ งสุดท้ าย 555 แล้วก็ลองซื้อหนังสือหลา ย ๆ ที่มาอ่าน แถวหน้ารามก็เยอะค่ะ หนูชอบไปเดินเล่นหาซื้ อหนังสือที่หน้าราม

จะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรในฐานะปลัดอำเภอจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงและรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะ เพราะการรับรู้เป็นสิ่งจำเป็นมาก แล้วก็งานในหน้าที่อื่น ๆ ค่ะ ก็จะทำให้ดีที่สุด ความสามารถพิ เ ศ ษกีฬาแบดมินตัน เต้นบาสะโล บ ร้องเพลง (แต่ร้องไม่เพราะนะคะ 5555)

 

เวลาว่างจะทำอะไรหรือเที่ยวที่ไหนบ้างเวลาว่างถ้าเป็นไปได้ชอบนอนค่ะ การนอนเหมือนทำให้เราช าจแ บ ตตัวเองค่ะ 555 แต่ก็ชอบไปเที่ยวด้วย สถานที่ที่ชอบไปสุดคือไปเ ที่ยวทะเลค่ะ คติการทำง านคืออะไร ทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะ อย่ามัว ไปกังว ลกับคำว่าอดี ตหรืออน าคต

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณแหล่งที่มา: เพจปลัดอำเภอพันธุ์เหล็ก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น