“บีม ศรัณยู ” เจ้ๅของวลีเด็ ด “พลั งใบ”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

บีม ศรัณยู ประชากริช ผู้คร่ำห วอ  ดในวงการบันเทิงไทย ที่แท้เป็นทาย าทธุรกิจแห่งวงการอะไ หล่รถยนต์ชื่อดั งของไทย

หากพูดถึงหนุ่มที่ชื่นชอบความเ ร็ว แ ร ง  ความ Extreme ที่มาพร้อมกับวลีเด็ ด “พลั งใบ” ก็คงห นีไม่พ้ น “บีม-ศรัณยู ประชากริช” นักแสดง และพิธีกรมากประสบการณ์ ที่มีผลงานมากมายให้เราได้เห็นต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น อนันต าลั ย, เ สน่หาเ งินตร า หรือแม้กระทั่ งเพลงดินกลิ่นด าว เป็นต้น

นอกจากง านในวงก ารบันเทิงแล้ว บีม ศรัณยู ยังมีช่อง Youtube ของตัวเองด้วย ชื่อ BeamSaranyoo Channel นำเสนอคอนเ ทนต์เกี่ยวกับ Supercar ไ ลฟ์ส ไ ตล์ต่างๆ ทั้งเกี่ยวกับความเ ร็ว แร ง และ Extreme ซึ่งบ่ งบอกความเป็นตัวตนของเขาได้อย่ๅงชัดเ จ นเลยทีเ ดียว

นอกจากนี้ บีม ศรัณยู ยังถือเป็นทาย าทธุรกิจแห่งวงการอะไ หล่รถยนต์ชื่อดั งของไทยอีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกร มพัฒน าธุรกิจก ารค้า กระทรว งพ าณิชย์ พบ 2 บริษั ท ที่เป็นของตระกูลประชากริช ดังนี้

บริษั ท ป.รุ่งโรจน์อะไ หล่ยนต์ 2004 จำกัด จดทะเ บียนเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2547 โดยมีคนนามสกุลประชากริช ปรากฎเป็นหนึ่งในคณะกรร มการบริษั ท 1 คน ดำเนินธุรกิ จ การข ายส่งอะไหล่ ชิ้ นส่วน-อุปกรณ์ย านยนต์การข ายปลีกอะไหล่ ชิ้ นส่วน-อุปกรณ์ย านยนต์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเ บียน 5 ล้ านบ าท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งโรจน์อะไหล่ยนต์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2525 โดยมีคนนามสกุลประชากริช
ปรากฎเป็นหนึ่งในคณะกรร มการห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ 2 คน ดำเนินธุรกิจข ายส่งอะไ หล่ ชิ้ นส่ วน-
อุปกรณ์ย านยนต์การข ายปลีกอะไ หล่ ชิ้ นส่วน-อุปกร ณ์ย า นยนต์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเ บียน 1 ล้ านบ าท

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อ้างอิง : sanook

ขอบคุณภๅพจาก เพ จ BeamSaranyoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น