10 แนวคิด คนเ ริ่มตั้ งตัว สร้ๅงฐ านะ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

10 แนวคิด กับคำว่า “อย่า” เพื่อให้คุณๆ นำมาปรับใช้เพื่อพลิกให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ดังนี้

1.อย่ๅยอ ม จำน น

การยอมรั บกับชีวิ ตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะยอ มต่อสู ้กับชีวิ ต ไม่คิดจะยอมต่อสู ้เพื่อการมีชีวิ ตที่ดีกว่า

เพื่อการมีงานที่ดีมีรๅยได้ที่มั่นคง หากคุณยังจมปลั กอยู่กับสิ่งเดิมๆ

นั่นหมายความว่าชีวิ ตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้

2.อย่ๅเพ้อเ จ้อ

ทุกคนล้วนแต่ อ ย า ก มี อ ย า ก ได้ แต่ถ้าหากว่ามัวแต่พูดไม่ลงมือทำสักที

คำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงลมปาก หากลงมือทำแล้วจะได้เห็นสิ่งเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หากลงมือทำแล้วล้ มเ ห ล วก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไร

3.อย่ๅฟังคนอื่นมากกว่าตัวเอง

ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราร้อ ยเ ปอร์เ ซ็นต์ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นที่เป็นสิ่งที่ติ ดล บ

ที่เข้ามากระท บภายใ นจิ ตใ จของตัวคุณเอง ก็จะทำให้ตัวคุณเกิดความกลั ว

และแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองแคร์ในสิ่งที่คนอื่นมองนอกจากตัวคุณมองตัวเอง

การที่คุณไม่เห็นคุณค่ าในตัวเอง นั่นคือสิ่งที่ แ ย่ ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ ทำ ล า ย คุณและอนาคตของคุณในที่สุด

4.อย่ๅมีข้ออ้าง

หากคุณหาแต่ข้ออ้างหาวิธีที่จะไม่ทำสิ่งนั้นๆ นั่นคือคุณไม่ พ ย า ย า ม ที่จะหาหนทางทั้งๆ

ที่คุณก็รู้ว่าตัวคุณเองนั้นสามารถ ทำได้และต้องทำมันให้ได้เพราะคนที่เขาประส บความสำเ ร็จในชีวิ ตเขาจะ

ไม่คิดแบบนี้หากบินไม่ได้ก็วิ่งไป และถ้าหาก

วิ่งไม่ได้ก็จงเดินไป แต่ถ้าเดินไม่ได้ก็จงคลานไปขอแค่คุณมีความ พ ย า ย า ม

5.อย่ๅเสี ยความเป็นตัวเอง

การ พ ย า ย า ม เอาใจใส่ทุกคน ทำให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเรา ทำให้ทุกคนย อ มรับในตัวเราเป็นสิ่งที่

ย า ก จำไว้คุณ ไม่มีทางที่จะทำทุกอย่างให้ถูกใจและเป็นไปอย่ าง

คนรอบข้างที่เขาต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นอย่าเสี ย ความเป็นตัวเอง

และกล้ๅที่จะลงมือทำ ทำตามสัญช าต ญาณของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

6.อย่ๅลืมอนาคต

หากในหัวของคุณมีแต่งาน แต่ไม่มีแผนการที่จะเกี่ยวกับการวางแผ นอนาคตของคุณคุณควรจำไว้ว่า

หากคุณมีงานที่ดีมีเงินที่ดีแต่ไม่มีอนาค ตไม่มีการวางแผ น นั่นก็จะทำให้ตัวคุณเองจ มปลั กอยู่แต่งาน

7.อย่ๅรีบกับผลลั พธ์

คุณคงคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องเกิดความสำเ ร็จตามที่เราตั้งหวัง

เอาไว้แต่ความจริงแล้วความสำเร็จ ไม่ได้ได้มาจากภๅยใน 1 ครั้งที่เราทำแต่ความสำเ ร็จที่ดีนั้นมาจากหนึ่งในสิบ

หรือหนึ่งในร้อยครั้งที่เราลงมือทำ นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด

8.อย่ๅปิดตัวเอง

การปิดตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคม ไม่วิ่งเข้าหาโอก าสที่มี จงจำไว้คุณจะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้

คุณจะไม่ประส บความสำเ ร็จในชีวิ ต เพราะคุณจะไม่มีแรง กร ะ ตุ้ น และแร งสนับสนุน

9.อย่ๅขิ้เกี ยจ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราไม่เดินไปข้างหน้านั่นคือความขิ้เกี ยจ เราจงสบั ดความขิ้เกี ยจที่อยู่ในตัว

เอาให้หลุ ดพ้ นออกไปให้หมด เพราะถ้าหากเราไม่มีความขิ้เกี ยจนี้

แล้วการใช้ชีวิตของเราและการวางเป้าหมายในชีวิ ตจะชัดเ จนยิ่งขึ้น

หากคุณยอมแลกช่วงชีวิ ตหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างเต็มที่มันคุ้มค่ า มากๆ

10.อย่ๅกลั วล้ มเ ห ล ว

หากคุณคิดว่าว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วจะล้ มเ ห ล ว จะเสี ยเวลาในการใช้ชีวิ ต

จะเสี ยเงินเสี ยทองในสิ่งที่ ล ง ทุ น ไป แต่คุณคิดผิ ดเพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลย

นั่นคือความล้ มเ ห ล ว อย่างหนึ่งคือการเสี ยเวลาอย่ๅงหนึ่ง เราสังเกตดีๆ

คนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นมักจน และชีวิ ตจะล้ มเ ห ล ว มากกว่าคนที่ลงมือทำ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ : p r e d i c t – j 5 5

khamsuks. com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น