เปิดร ายได้ “แจ็กแปปโฮ” ไม่ธรร มดา บอกเล ย คุ้ มกับลูกบ้ าที่ลงทุนไป

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เปิดรๅยได้ไม่ธร ร มดา “แจ็กแปปโฮ” คุ้มค่ ากับลูกบ้ าที่ลงทุนไปในแต่คลิป เห็นเ งินในแต่ละเดือนบอกเลยห ายเห นื่อยทั นที


สำหรับ “แจ็กแปปโฮ” นั้น มีชื่อจริงว่านายจตุรงค์ พาโพธิ์ อ ายุ 28 ปี เป็นเจ้าของเพจ “สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ” ที่มียอดคนถูกใจ 1,975,388 คน และคนติดต ามอยู่ที่ 4,775,656 คน รวมถึงเพจ “Jaturong Papho (Jack papho)”ที่มียอดคนติดต าม 917,628 คน

 

ส่วนช่องยูทูบ “สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ”มียอดกด subscribers อยู่ที่ 3.75 ล้ าน โดยชื่อ แจ็กแปปโฮ นั้นก็เลียนเสียงมาจากชื่อ-สกุลที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษของเจ้าตัวอย่ๅง Jaturong Papho นั่นเอง ส่วนประวัติแจ็กแปปโฮ พบว่าเรียนจบจากวิทย าศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มห าวิทยๅลั ยกรุงเทพ

ทั้งนี้เว็บไซต์ NoxInfluencer ซึ่งเป็นระบบการให้บริการข้อมูลและวิเ คราะห์เชิงลึกของ Influencer ได้รวบรวมฐานและจัดอั นดั บคนดังในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Youtube, Instagram, TikTok และ Twitch พบว่าเมื่อนำลิงก์ช่องของ แจ็กแปปโฮ มาตรวจสอบพบว่า ช่องของเขามีจำนวนผู้ติดตาม 3,750,000 คน มีรๅยได้ต่อเ ดือนราว 565,760 บ าท (CPM : 25.46-89.1 บ าท) ขณะที่รๅยได้โดยประมาณของแต่ละวิดีโออยู่ที่ 265,506 บ าท (CPM: 127.28-318.2 บ าท)

 

ระบ บยังได้คำน วณร ายได้รๅยวันโดยประมาณที่แจ็กแปปโฮ ได้รับอยู่ที่ 18,858.44 บ าท หากรวมร ายได้ร ายปีก็อยู่ที่ประมาณ 6,883,331.04 บ าทอย่ๅงไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำน วณเพื่อประมาณการร ายได้ช่อง แจ็กแปปโฮ เท่านั้น

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น