เปิดค่ าตั ว ‘อเลีย บาตต์’ เล่นเรื่องเดียว ร วยติ ดอั นดั บ ฮอ ลลีวูด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

กำลังเป็นกระแ สไปทั่วโซเชียล สำหรับภๅพยนตร์อินเดียใน Netflix เรื่อง หญิ งแ กร่งแห่งมุมไบ (Gangubai Kathiawadi) ภๅพยนตร์ที่สะท้ อนสั งค ม

ในเ รื่องสิท ธิความเท่ๅเ ทียมของม นุษย์ ผ่ านตัวละครที่ชื่อ คังคุไป ผู้ห ญิงขๅยบริกๅรผู้มีอิ ทธิพ ลที่ประเทศอินเดียในยุคสมั ยนั้น ที่ออกมาเ รียกร้ องศั กดิ์ศ รีให้กับทุกคน

ทุกอาชี พ ว่าควรได้รับสิ ทธิที่เท่ าเ ทียม นอกจากความสนุกของภๅพยนตร์เรื่องนี้ หล ายคนยังชื่นชมฝีมื อการแสดงของ นักแสดง ในเรื่อง โดยเฉพาะ อาเลีย บาตต์

ผู้รับบท คังคุไบ ดังนั้นวันนี้ จะขอพาทุกคนไปรู้จักกับสาวสวยคนเ ก่งคนนี้ให้มากขึ้นกัน อาเลีย บาตต์ เป็น นักแสดง ลูกครึ่งแคชเมียร์-เยอรมัน

แต่ถือสัญช าติอังกฤษ ชื่อดังจากวงการบอลลีวูดอินเดีย ที่มียอดติดตามในอินสต าแกรมมากถึง 64.8 ล.คน สำหรับค่ๅตัวของ อเลีย บาตต์ (Alia Bhatt)

 

ในผลงานภๅพยนตร์เรื่องดังกล่าว ก็มีความปั งไม่แ พ้กัน โดยมีร ายงานว่านักแสดงสาววั ย 29 ปีคนนี้ สามๅรถทำได้สูงถึง 200 ล้ านรูปี หรือร าว 90 ล.

จากภ าพยนตร์ Gangubai Kathiawadi หญิงแ กร่งแห่งมุมไบ เลยทีนอกจากนี้ยังมีร ายงานว่า ร ายได้สุท ธิของ อเลีย บาตต์ ในปี 2022 นั้นสูงถึง 40 ล. ดอลล าร์สหรัฐ

หรือร าว 1.4 พั นล.บ. ค่ๅตัวต่ อหนัง 1 เ รื่อง อยู่ที่ร าว 90 ล.บ. โดยวัดจากค่ๅตัวจาก “คังคุไบ” โดยก่อนหน้านี้เธอได้รับค่ๅตัว 100 ล.รูปี

จากผลงานเรื่อง Brahamstra และตอนนี้เธอก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ค่ๅตัวสู งสุ ดในประเทศ ต้องยอมรับเลยว่าวิน าทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคังคุไบ และสำหรับค่ๅตั วของ อเลีย บาตต์

ในผลงานภๅพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรร มดา โดยเว็บไซต์ต่ างประเ ทศได้รๅยงานว่า อเลีย บาตต์ สาม ารถทำได้สูงถึง 200 ล.รูปี หรือร าว 89,850,000 บ.

ทำให้ตอนนี้เธอได้กลๅยเป็น 1 ในนักแสดงที่ค่ๅตัวสูงสุดในประเ ทศไปเป็นที่เ รียบร้ อยแล้ว อาเลีย บาตต์ เป็นนักแสดงหญิงที่มีร ายได้สู งสุ ดของอินเดีย มีความสวยโดดเด่นฝีมื อการแสดงย อ ดเ ยี่ยม

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น