ขยั น ประหยั ด เก็ บออม เปิดร้ านได้เพียงไม่กี่ปี ใช้ห นี้ กยศ. สำเ ร็จ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เรื่องราวสุดประทับใจของสมาชิกเว็บบอร์ดดังพันทิป Huang Ti ที่ได้มีการโ พสต์ข้อความสุดดีใจ หลังเขาสาม ารถใช้ห นี้ กยศ. จนหมด ถึงแม้ว่าเขามีอาชี พเป็นเพียงพ่อค้ าข ายก๋วยเตี๋ยว


โดยเรื่องราวดังกล่าวระบุว่า เปิดร้านข ายก๋วยเตี๋ยวมา ปีเศษ มีเงินปิ ด ยอด กยศ. แล้วครับ การออมเงินเจ้าของธุ ร กิ จมนุ ษย์เ งินเดือน กองทุนเงินให้กู ้ยื มเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่งไป ปิ ดยอดมาเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ยอ ดสุดท้ ายที่ปิด แสนเศ ษ ช่วงทำงานก็ทยอ ยจ่ าย แต่วินั ย การเ งินไม่ ดีเลยไม่ค่อยมีเ งินก้อ นใ หญ่ไปจ่าย ได้แต่ทยอยจ่า ยนิดๆ หน่อยๆ มาค้าข ายพอมี

เ งินก้อ นได้เก็บบ้าง ไม่ใช่เพราะร ายได้ดีมากมายอะไร แต่ก ลัวความไม่แน่นอนเลยค่อนข้างประห ยัด ตั ดสิ นใ จปิ ดบั ญชีเลย ค่อยเริ่มเก็บเ งินใหม่ ใช้เวลาผ่อ นจ่ายทั้งหมด 9 ปี ขอบคุณ กยศ. ที่ให้โอกาสทางการศึกษาผมครับ

ทั้งนี้เมื่อข้อความดังกล่าวได้เผ ยแพ ร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไป แสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่ชื่นชมในการกร ะทำของหนุ่มคนดังกล่าว และยกให้เป็นบุคคล ต้นแบบที่คนติดห นี้ ค้ างจ่ายห นี้ กยศ. ต้องดูไว้เป็นแบบอย่ าง

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง mthai
เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น