“ป้าแมวข้าวแกง 20 บ าท” ทำด้วยใ จ 10 กว่ าปี ไม่คิดขึ้ น ร าค า

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ
“สุนทรี ศรเจริญ” แม่ค้าใจดีแห่งซอยรามบุตรีย่านถนนข้าวสาร ยอ ม ตรึ งราค า 20 บ าทไว้นับ 10 ๆ ปีไม่มีขึ้น เพื่อให้คนหาเช้ากินค่ำเข้ามาสู้ชีวิ ตในกรุงเทพฯ ได้อิ่ มท้ อ งและมีแรงสู ้ในวันใหม่

โดยร้ านป้าแมวข้าวแกง 20 บ าท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ บริเวณซอยรามบุตรีย่ านถนนข้าวสาร ด้วยเมนูกว่า 20 อย่าง ทั้ง แกงเขียวหวาน แกงส้ม แกงพะโล้ ผัดวุ้นเส้น ฯลฯ จากวั ตถุดิ บแบบส ดใ หม่ ส่งตรงจากตลาดมีมาตรฐานในทุ กวันๆ แม้ราค าจะในราค าข า ยเพียง 20 บ าทเท่านั้น
“บางคนเขาก็ให้บอกว่าป้าขึ้นได้แล้วปีเนียเป็น 25 บ าท แต่ป้าก็ไม่ขึ้นเพราะส งส ารคนกินที่หาเช้ากินค่ำ ยิ่งเศรษ ฐกิจไม่ดีตอนนี้ เราก็ไม่ถึงขนาดจะต้องเอาอะไรมาก ได้นิดหน่อยก็พอ เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้” ป้าแมว หรือ “สุนทรี ศรเจริญ” แม่ค้าใจดีเริ่มต้นเล่าด้วยรอยยิ้มมุมป ากอย่ างเรียบง่าย ซึ่งก็คงเช่นเดียวกับเรื่องราวการช่วยเหลือสังคมของเธอที่แม้จะเริ่มจากเล็กๆ แต่ก็เป็นสิ่งดีๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นในทุ กวัน
แม่ให้มา ป้าต้องให้ไป “จุดเริ่มต้นที่ทำให้ข า ยข้าวแกงราค าไม่แพง 20 บ าท เพราะป้าเคยเห็นแม่ลำบ ากมาก่อน ในสมัยเ ด็กๆ ครอบครัวมีลูกเยอะ แม่ก็ต้องลำบ ากเลี้ยงดูแลจนเราโต มีครอบครัว ก็ทำให้เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำ”

และ ‘เข้าอกเข้าใจของคนสู้ชีวิต’ ที่ยอมอดมื้อกินมื้อดูแลครอบครัวที่รักอย่ างสุดความสามารถ ดังนั้นเมื่อหลังเข้ามารับช่วงกิจการต่อเธอจึงค้าเอากำไ รเพียงน้อยนิดเริ่มจาก 10 บ าท เป็น 12 บ าท มาเป็น 15 บ าท และ 20 บ าทเมื่อ 10 กว่าปีก่อนกระทั่งจนถึงวันนี้ แม้ว่าร้านอื่นๆ ในถนนข้าวสารย่ านท่องเที่ยวต่างดี ดค่ าอาห ารอิ่มต่อมื้อแทบจะเป็นกว่าเกือบหลักร้ อยบ าท

“มันเป็นความรู้สึกเข้าอกเข้า บางคนเราดูแลเขาร ายได้ไม่มากเลย มากินที่ร้านเรา เราก็โ ป๊ ะให้เยอะๆ ให้เขาอิ่ม เพราะเรานึกถึงสมัยก่อนของเรา ของแม่ ของพี่ๆ น้องๆ ครอบครัวเรากว่า 6-7 คน ที่กว่าจะมีวันนี้ได้”
“พอโร ค ระบ าดมา คนน้อยลง เราข า ยได้น้อยลง ลูกจ้ างก็เ สี่ยงที่จะได้น้อย หรือต กงานหากเราข า ยต่ อไม่ไ หว ก็เลยไปเอารถเข็นมาเพราะมันใส่ได้เยอะ ให้เขาเอาไปเข็นข า ยเพิ่มร ายได้ให้เขาจากที่ตัก ที่ทำ กันอย่ างเดียวหน้าร้าน”

แต่ไ อเ ดียข้าวแกงมาร์เก็ตไม่เพียงพยุงลูกน้องในร้านให้อยู่ได้ ยังเป็นการช่วยกระจ ายอาห ารราค าถูกของตัวเองไปถึงมือคนหาเช้ากินค่ำคนอื่นๆ ที่ไม่รู้จัก ได้ผ่านมาแลวหิวได้อิ่มท้อง มีแร งสู ้ในวันพรุ่งนี้กันต่อไป
“รถเข็นก็เริ่มเข็นกันตั้งแต่ 9 โมงเช้ารอบแรก รอบสอง 11 โมง รอบสามช่วง 13.00น. มันก็ช่วยให้กระจ ายให้คนที่เขาทำงานหาเช้ากินค่ำได้สินค้ าราค าถูก เพราะบางคนก็ยังไม่รู้ หน้าร้านเราไม่ได้ติดป้ายข า ย 20 บ าท ก็ไปซื้ อรถเข็นมาและก็เอามาติด ป้า ย ออกเข็นข า ย”
โดยเมนูที่มีก็เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกับหน้าร้านบริเวณซอยรามบุตรี ช่วง 4 แยกก่อนถึงถนนข้าวสารที่เปิดข า ยข้าวแกงกว่า 20 เมนู ทั้ง แกงเขียวหวาน แกงส้ม แกงพะโล้ ผัดวุ้นเส้น ฯลฯ และในราคา 20 บ าทไม่มีคิดเพิ่ม
“ใจคนทำอาหารคือมันถูกแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย เราข า ยถูกแต่วัตถุดิบของเราก็สดใหม่ทุ กวันทุ กอย่าง หมู ไก่ ปลา ซื้ อวันต่อวัน ผักก็เหมือนกันซื้ อวันต่อวัน ใช้เกรดทำอาหารเหมือนที่เราทำกิน พริ กก็ใช้พริ ก ใบผักก็ผักส ด”

“ถ้าถามาว่าเ หนื่อยไหม มันก็มีบ้างที่เ หนื่อยกาย มีล้ า ท้อ แต่พอกลับไปแล้วไปดูหนัง ฟังเพลง เดียวมันก็ห ายแล้ว

ดูทีวีดูอะไรมันก็ห าย แต่เรากลับไม่เ หนื่อยใจ เราสุขใจ เพราะลูกค้ าหล ายๆ คนมาทำงาน มาสู ้ชีวิ ตตั้งแต่เด็กๆ รุ่นๆ

ก็กล ายเป็นลูกเป็นหล าน เป็นน้อง

“วันหนึ่งเราเห็นเขายืนได้ เขาประส บความสำเร็จ เขามีชีวิ ตที่ดี ป้าเห็นเขาแล้วมันก็มีความสุข มันก็ทำให้เราสุขภ าพดีด้วยนะ
ป้าเชื่ อเรื่องของกาใรให้ ให้แล้วเราจะได้รับ ไม่ว่าทางใดหรือทางหนึ่งป้าคิดแบบนี้ ป้าก็เลยไม่คิดจะขึ้นราคา 20 บ าท” เธอกล่าวทิ้ งท้ าย

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: posttoday

เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น