ภู มิ ปัญญ าชาวบ้าน สร้างร ายได้ วันล ะ 4000 หาเ ลี้ยงครอบครัว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนข้างทุ่งนาท้ายหมู่บ้านโคกทม ต.โคกย าง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ พบนายพิทักษ์ งามแฉล้ม อายุ 40 ปี ชาวบ้านตะหมาดปวง ม. 5 ต.บ้านไทร อ.ปราทาส จ.สุรินทร์ ได้พาพ่อออกหาแมงกระซอนในช่วงกลางคืน

เพื่อนำไปข ายสร้างร ายได้เลี้ยงครอบครัว รวมถึงนำไปประกอบเป็นอาหารกินกันในครอบครัว โดยการนำเครื่องขย ายเ สียง

ต่อเข้ากับลำโพงหรือฮอน ก่อนนำเ สียงแมงกระชอนที่โหลดจากยูทูป อินเตอร์เน็ต มาเ สียบเปิดต่อใส่เครื่องเ สียง โดยใช้ไ ฟ

จากแบ ตรถยนต์จำนวน 2 ลู ก เปิดหล อกล่ อให้แมงกระชอนบินมาตามเ สียงหาลำโพง ที่ตั้งอยู่ด้านบนกระบะที่ใช้ผสม

ปูนที่ใส่น้ำไว้ครึ่งกระบะ พร้อมเปิดไ ฟสีล่อและนำถุงพล าสติกมากั้นไว้เพื่อให้แมงกระชอนที่บินมาห าไ ฟชนเข้ากับถุงพลาสติก

และตกลงในกระบะที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งตลอดเวลาที่มีการเปิดเ สียงล่อแมงกระชอนนั้น พบว่ามีแมงกระชอนจำน วนมากได้บินมา

จากทั่วทุกทิศ มุ่งหน้ามาที่ลำโพงฮอนก่อนจะบินเข้าหาหลอดไ ฟสีและตกลงในกระบะที่รองไว้ ใช้เวลาไม่ถึงชั่ วโมง ก็จะได้

แมงกระชอนเกือบครึ่งกระบะ จากนั้นก็นำตระกร้ าพลาสติกมาตักใส่ถังแล้วไปเก็บไว้ในถัง 200 ลิ ตร ที่เตรียมไว้บนรถกระบะ

คืนหนึ่งสามารถจับแมงกระชอนได้ 50-100 กิโ ลกรัม มีแม่ค้ามารับซื้ อในในหมูบ้าน ราคากิโ ลกรัมละ 40 บ สาม ารถสร้างร ายได้

2,000-3,500 บ ต่อคื น ถือว่าเป็นอาชี พหลักในการสร้างร ายได้ในช่วงนี้ได้เป็นอย่ างดี นอกเหนือจากการทำไร่ทำน า ตนใช้

เครื่องขย ายเ สียงกับหลอดไ ฟล่ อเพื่อให้แมงกระชอนตกลงไนอ่างที่ใส่น้ำไว้ เป็นวิ ธีแบบใหม่ เมื่อก่อนตนทำมาแล้วแล้วหลายวิ ธี

ทั้งย่ำในโค ล นหญ้าจับ ใช้มอเตอร์ไ ซค์เ บิ้ลเ ครื่องล่อ ต่อมาก็เปิดเ สียงล่อแล้วก็ใช้จับมือเป็นตัวๆ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวิ ธีล่าสุด

คือนำกระบะที่ใช้ผสมปูนมาใส่น้ำรองไว้ที่ใต้หลอดไ ฟ วิธีนี้ไม่ต้องเสี ยเวลาจับเลย คืนหนึ่งหากไม่มีฝนก็ได้ประมาณ 50-60 กิโ ลกรัม

บางคืนก็เ กือบ 100 กิโ ลกรัม ตรงนี้แล้วแต่สภาพอากาศเพราะแมงกระชอนจะอออกตามสภ าพอาก าศ ถ้ามีลมก็ไม่ออก

ซึ่งพอเข้าหน้าร้ อ นแล้วชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านก็ออกมาหาจองทำเลตั้งเ ครื่องล่อแมงชอนกันแล้ว แต่ถ้าเป็นช่วงนี้จะมีแต่ตั วไ ข่ รสช าติมันเ ต็มตัว

นำไปทำอะไรก็อ ร่อย หากผ่ า นพ้ นช่วงนี้ไป เข้าสู่ฤดูฝนเ ต็มชาวบ้านก็จะไม่หากันแล้ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อ้างอิง trueid

ข้อมูลจาก www.businessworldsinfoo.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น