“แม่เผียน” เจ้ าของสวน เก็บผักข าย ร ายได้ ปั งมาก

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

แม่เผียนเจ้าของสวนผั กกูดที่ปลูกแซมในสวนกล้วย ในแปลงยางพารา อ่านแล้วงงมั๊ยค่ะ พืชชนิดไหน เป็นพืชหลัก พืชชนิดไหนเป็นพืชเสริมก็ไม่ทราบค่ะ แต่ทุกอย่ างโตไปพร้อม ๆ กันด้วยความงดงามผักกูด เป็นพืชที่ชอบความชื้นสูง ชอบน้ำ โดยตามธรร มช าติจะ

อยู่ตามริมห้ วย ริมลำธาร ที่น้ำใ สไหลเ ย็น ริน ๆเมื่อความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น การเก็บยอดผั กกูดมาข ายก็ไม่พอกับความต้องการของตลาด จนต้องนำมาขย ายพันธุ์เพิ่มขึ้น โดยนำมาปลูกในพื้นที่สวนย างพารา

โดยทั่วไปสวนย างพาราทางภาคใต้จะปลูกกล้วยแซม เพื่อจะได้มีร ายไ ด้จากการข ายกล้วยก่อนที่จะได้กรี ดย างแม่เผียน…ปลูกผั กกูดแซมในสวนกล้วยในสวนย าง….เริ่มจากหาต้นพั นธุ์มาปลูก ระยะห่างระหว่างหลุม

ประมาณ 1 ฟุต ใช้ไม้ปัก เพิ่มนำต้นลงปลูกควรกำจั ดวั ชพืชออกให้หมดก่อน หากดินข าดธ าตุอาหารก็ควรบำรุงดิน ด้วยขี้ไก่+แกลบ หรือใช้ปุ๋ ยอินทรีย์บำรุงดิน หลังจากนั้นนำต้นมาปลูก ซึ่งจะมี 2วิธี คือ

1.

ต้นอ่อน แยกมาปลูกทันที หรือ

2. เหง้าน้ำมาปักลงหลุม ซึ่งต้องบีบดินที่โค ผนให้แน่นภาพด้านบนจะสังเกตเห็นต้นเล็ก ๆ ที่เกิดบริเวณปลายร าก เลือกต้นสมบูรณ์แยกมาปลูก หรือ จะเอาเหง้ามาปลูกก็ได้หลักจาก

ปลูกแล้ว ก้านเดิมจะเ หี่ยวเฉาไป แต่ยอดใหม่ก็จะทยอยออกมาให้ชื่นชมระยะแรกที่ปลูกหากแด ดจั ดควรมีสแลนบังแสงให้เค้าสักหน่อย แต่หากปลูกที่แสงรำไรก็ไม่ต้องมีสแลนก็ได้ แต่สิ่งที่ข  าดไม่ได้เลยคือ น้ำ

ให้น้ำทั้งเช้าและเย็น ทุกวันระยะนี้อย่าลืมกำจั ดวั ชพื ชนะคะ อายุได้ประมาณ 1 เ ดือนก็ให้ปุ๋ยอีกครั้งนึง เน้นอินทรีย์ค่ะ ปุ๋ ยเคมีน้องผักกูดบอกว่าไม่ค่อยชอบ จนอ ายุประมาณ 4 เดือนก็สามารถเก็บยอดมารับประทานได้

ยอดผักกูด สามารถทยอยเก็บได้ เรื่อย ๆ เป็นร ายได้ร ายวัน ที่แม่เผียน วั ย 60 กว่า ถ้าหากไม่ได้เดินทางไปไหน แม่จะต้องเก็บผักกูดพร้อมกัน 2 ต าย ายวันละไม่ต่ำกว่า 30 ก ก. ทุกวัน เพราะแม่มีพื้นที่ปลูกผักกูด

เกือบ 5 ไร่ ที่ปลูกแซมทั้งในสวนไผ่ สวนกล้วย สวนย างพาราระบสปริงเกอร์ต้องสมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอด กล้วยก็งาม ต้นย างพาราก็งาม การเก็บยอดผั กผั กกูดสามารถเก็บไปได้เรื่อย ๆ จน3-4 ปี หากยอดอ่อนเริ่ม

สั้นลง แม่เผียนก็จะทำการ “เ หยียบ” ต้นเก่าให้ล้ ม ไม่นานก็จะมีต้นใหม่แต กมาอีก แม้แต่ต้นเก่าก็ยังแต ก ยอดออกมาอีกเรียกได้ว่าปลูกแค่ครั้งเดียวก็สามารถขย ายพั นธุ์ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน มอบเป็นมรดกตกทอด

ต่อไปอย่ างไม่มีที่สิ้ นสุดในแต่ละวัน 2 ตายายบอกว่า สามารถทำร ายได้ อย่างต่ำ 700-1000 บาท ขึ้นกับแ รงก าย อันที่จริงแร งก ายยังสู ้ แต่ลูก ๆ สั่งห้ าม ไม่ให้โ หม ห นั กเกินไป หากวันไหนเก็บยอดเกิน 40 กก.
ลูกจะตัดผักกูดทิ้ง (ไม่อยากให้แม่ทำงานหนัก)แม่เผียนทั้งข ายต้นพันธุ์ ทั้งยอดผั กกูด ส่งแม่ค้าเจ้าประจำ ซึ่งจะไม่ค่อยมีเวลาไปไหนบ่อยนักนอกจากจะไปเยี่ยมลูกหลานน่าสนใจมั๊ยคะ พืชที่ชื่อผั กกูด

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา businessworldsinfoo.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น