จากร ายได้เสริมเ ลี้ยงดูทีมงาน กลับกลา ยเป็นจุ ดเปลี่ยนชีวิ ต “เจ๊นวลจันทร์ ส้ มตำยำสำเ ร็จรูป”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“นวลจันทร์ คำใบ” เจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับผ ลกระท บจากโ-ค-วิ-ด- 19 แต่เธอไม่ยอ มแ พ้ ฮึ ดสู ้หันมาจับ “สๅกกะเบื อ” ประกอบอาชี พข ายส้มตำหน้าบ้าน

หาร ายได้เลี้ยงดูทีมงาน จากจุดนั้น กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิ ต สร้างโอก าสครั้งใหม่ แจ้งเ กิดธุรกิจ “ส้ มตำยำสำเ ร็จรูป” ที่วันนี้ วางเฉิดฉ ายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังทั่วประเทศ ภายใต้แ บรนด์ “เจ๊นวลจันทร์”

ส าวแกร่ง เล่าย้อนจุดเปลี่ยนชีวิ ต เดิมเปิดร้านกฤษเพชนะจิวเวลรี่ เป็นหนึ่งในสินค้าโอทอประดับจังหวัดปทุมธานี กระทั่ง เกิดการ แพ ร่ระบๅดโ-ค-วิ-ด-19 สินค้าจิวเวลรี่

จัดเป็นของฟุ่มเฟือย คนส่วนใหญ่ต้องประหยัด ใช้จ่ายเฉพาะของจำเป็น กระท บยอดข ายตกอย่ๅงรุ นแ รง งานแฟร์และหน้าร้าน ก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้

“ตอนที่ไม่มีออเดอร์จิวเวลรี่ ก็คุยกับลูกน้องว่า จะช่วยกัน หาร ายได้ ข ายส้มตำหน้าบ้าน เพราะอย่ างน้อย ถ้าข ายไม่ได้ ก็ยังมีอาหารให้ลูกน้องได้กิน

ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่มีกว่า 400 ครัวเรือน ขณะที่คนออกไปหาซื้ ออาหารกินข้างนอกได้ย าก ทำให้ขๅยดีเกินค าด แถมเกิดกระแ สบอกต่อผ่ านสื่อต่าง ๆ ยิ่งข ายดีเพิ่มขึ้น

มีออเ ดอร์สั่งผ่านเดลิเวอรี่แน่นตลอด” คุณนวลจันทร์ เผยสาเ หตุที่ต้องเปลี่ยนอาชี พจากร้านจิวเวลรี่มาข ายส้มตำ

“คุณธวัช ยุวรรณศรี” (สามีคุณนวลจันทร์) เล่าให้ฟังว่า เกิดจากลูกค้าเ รียกร้ อง ในช่วงค่ำหลังปิดร้านแล้ว ลูกค้าก็ยังโทร.มาสั่ง ยิ่งในช่วงประก าศล็อ กด าวน์ ร้านค้าต้องปิดเร็ว

ลูกค้ายิ่งหาอาหารรับประทานย ากขึ้นไปอีก ทำให้เกิดไอเ ดียจะทำ “ส้ มตำยำสำเ ร็จรูป” ส่งข ายห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้ อเก็บไว้ในตู้เย็น นำออกมากินได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

จึงเริ่มธุรกิจส้ มตำยำสำเ ร็จรูปจริงจัง ผลิ ตและจำหน่ าย ภายใต้ บริษัท ผั ก ด อ งโบราณ จำกัด ตั้งชื่อแ บรนด์ง่ายๆ ตรงไปตรงมาตามชื่อที่ลูกค้ามักเรียกภรรย าว่า “เจ๊นวลจันทร์” นั่นเองค่ะ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลจาก https://www.sentangsedtee.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น