จ ากอาชี พ เ ด็กโยนผั กท้ายรถ สู่เถ้าแ ก่แผงผั ก “กะหล่ำปลีเ คลมได้”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ
จากอาชี พเ ด็กโยนผักท้ายรถ สู่การนำเงินเก็บก้อนแรกในชีวิ ตหลักหมื่นบ าท เปิดร้านข ายผั กของตัวเอง ถึงปัจจุบันค้าข ายในตลาดสี่มุมเมืองมาแล้ว 15 ปี และยังมีบริการโดนใ จลูกค้า “ผั กกะหล่ำเ คลมได้”

คุณอาทิตย์ แสนสงคราม อ ายุ 42 ปี เจ้าของแผงผั ก เริ่มต้นเป็นเ ด็กโยนผั กท้ายรถ ขนกะหล่ำปลี จากจังหวัดเชียงราย
ให้เถ้าแก่นำมาข ายที่ตลาดสี่มุมเมือง อาศัยเรียนรู้และสั่งสมประส บการณ์พอสมควร
จึงตั ดสิ นใ จนำเ งินทุนก้อ นแรกในชีวิ ต 30,000 บ าท เก็บจากน้ำพักน้ำแรงมาเปิดร้านข ายผั ก แต่ช่วงแรกข ายไม่ได้เลย

“ผมยังไม่รู้จักจังหวะราค าผั กขึ้นลงแต่ละวัน เช่น วันไหนผั กลงมาเยอะ ราค าจะลง วันไหนผั กน้อย ราค าจะขึ้น ลูกค้าประจำก็ไม่มี เพราะเป็นเจ้าใหม่ ต้องอาศัยความอ ดท นและความพย าย ามผ่ านไปให้ได้”


ก่อนเล่าต่อ เมื่อก่อนยังเป็นลานผั ก ต้องยอมเ ปียกยืนกางร่มให้ผักไม่เน่ -าเ- สีย จนในที่สุดโอก าสก็มาถึง เมื่อตลาดสี่มุมเมืองทำตลาดผั กยุคใหม่ จึงไปลงชื่อเพราะอยากมีร้ านเป็นของตัวเอง แล้วก็โ ช ค ดีจั บฉลๅกได้ร้านหัวมุมพอดี

 

“ลูกค้าร้านผมต้องได้ของดี ได้บริการที่ดี ต่อให้แวะดูสินค้าแล้วยังไม่ซื้ อ ก็ไม่เป็นไร เราต้องมีมิตรไมตรีให้เขาก่อน เช่น แนะนำของที่ลูกค้าหาไม่เจอ ช่วยถื อของไปส่งที่รถ หรือถ้าสินค้าที่ร้ านไม่มี ก็แนะนำร้ านอื่นให้ เพราะถือว่าเป็นเพื่อนร่วมตลาด เป็นครอบครัวเดียวกัน ถึงวันนี้เขายังไม่ใช่ลูกค้าเรา วันหน้าอาจจะเป็นลูกค้าเราก็ได้ น้ำใจไม่ต้องรอว่าใครจะให้ เราให้เขาก่อนเลย ลูกค้าร ายเล็กร ายใหญ่ทางร้านบริการแบบเดียวกันหมด” คุณอาทิตย์ บอกย้ำ


บริการโดนใจ “เ คลมผั ก”
เจ้าของร้านผัก เล่าต่อ จำหน่ ายผั ก 2 อย่ าง คือ กะหล่ำปลี และผักก าดขาว ข ายดีมากทั้งคู่ และมีผลผลิ ตเข้ามาเยอะที่สุดในตลาดสี่มุมเมือง นำมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์, อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเย า และซื้ อจากเกษตรกรอาคารรถผัก

ลักษณะของกะหล่ำปลีเวลามาจากไ ร่ ชาวสวนจะไม่ได้ตั ดแต่ง ขุดขึ้นมาเป็นหัวแล้วบรรจุแพ็ ก แพ็ กละ 10 กิโ ลกรั ม ดังนั้น จะไม่รู้เลยว่าสินค้าด้านในเป็นอย่ างไร พวกศั -ต-รูพื ช อย่ างห-น-อ-นใยผั ก หนอ นกระทู้ผั ก ด้ วงหมัดผั ก  หนอ นเจาะยอดกะหล่ำ พวกนี้จะกินอยู่ด้านในใจกะหล่ำ ดูภ ายนอกไม่ได้ กว่าจะรู้ว่าหนอนเจ าะ คือลูกค้าซื้ อไปบริโ ภคแล้วเจอ


ส่วนโ รค เ น่ าคอดิน และโ รคเ น่ าดำ จะเห็นตอนตั ดแต่งผั ก ถ้าเจอจะแยกออกไม่ข ายให้กับลูกค้า
ทางร้านเลยมาคิดว่าในเมื่อบางอย่ างคุมไม่ได้ ก็ขอรับผิดชอบเอง จึงเป็นที่มาของกะหล่ำเ คลมได้ จะซื้ อกี่บาทก็เ คลมได้ แค่ขอให้ลูกค้าแจ้งมา

“วิธีการเ คลมง่ ายมากครับ แค่ถ่ายรูปส่งไลน์ มาซื้ อรอบต่อไป ผมช ดเ ชยให้ แถมให้ หรือลดราค าให้ ผมไม่ทิ้งลูกค้าเด็ ดข าด ส่วนผั กก าดขาวไม่ค่อยมีปัญห า เพราะถ้าหั วไหนไม่ ดีเราคั ดทิ้ งทันที”


ปัจจุบัน คุณอาทิตย์ข ายส่งผั กให้กับห้าง Golden Place, Big C มีซัพพลายเออร์มาซื้ อที่ร้าน เช่น ร้านอาห าร
ร้านหมูกระทะ และข ายหน้าร้าน โดยระบุสเปกที่ต้องการว่าอยากได้แบบไหน สำหรับร ายได้ประมาณ 300,000 บ าทต่อเดือน (ยังไม่หั กค่ าใช้จ่ าย)

“ผมคงไม่ได้เน้นการแ ปรรูปหรือนำสินค้าใหม่ๆ มาข าย แต่เน้นเรื่องให้บริการ หาแหล่งสินค้าที่กว้างขึ้น
เพื่อให้ตอบโ จทย์ความต้องการของลูกค้า และเพิ่มช่องทางการข ายด้วยการร่วมมือกับตลาดสี่มุมเมืองออนไลน์”

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลจาก sentangsedtee.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น