จากมะขามแก้วข ายที่ท่ารถ แป รรูปเป็นมะขามหลากชนิด ส่งข ายทั่วประเทศ กว่า 140 ล้ านบ าท

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

คุณสารัช กมลธรไท (สารัช) เจ้าของธุรกิจมะขามสารัช ผลิ ตภั ณฑ์มะขามแป รรูปชื่อดัง ข ายมาแล้วกว่า 40 ปี พัฒนาจากลูกอมมะขามแ ก้ว เปลี่ยนมาเป็นมะขามหลายชนิด สินค้าย อ ดฮิ ต คือ มะขามจี๊ ดจาด และมะขามเคี้ ยวหนึบหนับ

กลายเป็นของดีของฝากประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งข าย 7- Eleven กว่า 8,000 สาขา และส่งออกไปอีกหลากหลายประเทศ สร้างยอดข าย 140 ล้านบ าทต่อปี
.
คุณสารัช หนุ่ม จ.เพชรบูรณ์ ที่ครอบครัวทำลูกอมมะขามแก้ว ไปฝากข ายที่ท่ารถเล็ก ๆ ของจังหวัด ทำให้เขามีความผูกพั นกับมะขามตั้งแต่ยังเ ด็ก และเชื่อว่า มะขามเมืองเพชรอร่อยและดี


.
จุดเริ่มต้นของการทำมะขามไปแปรรูป มาจากครอบครัวครั้งหนึ่งได้ไปออกงานเกษตรแฟร์และงานนิทรร ศการสวนอัมพร ทำให้คุณสารัชคิดว่ามะขามเพชรบูรณ์สามารถแปรรูปเป็นของกินเล่น และเพิ่มมูลค่ าสินค้าให้คนกินทั่วโล กได้

เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเ หนื่อยจากการไปออกขายตามสถานที่ต่าง ๆ จึงได้ลองคิดค้นมะขามแปรรูป ให้เพื่อน ๆ ชิม จนในที่สุดก็ได้มะขามแปรรูปจี๊ ดจ๊ าด และมะขามเคี้ ยวหนึบหนับ รวมถึงออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ ายขึ้น


.
จุดเ ปลี่ยนครั้งสำคั ญ คือ โอกาสที่จะได้นำมะขามแปรรูปเข้าไปข ายใน 7-Eleven ด้วยเงื่อนไขว่า ต้องเพิ่มการผลิ ตสินค้ าขึ้น 100 เท่า ทำให้คุณสารัชต้องไปก ู้เงิ นธนาค าร จนมี ห นี้ สิ น ก้ อ นโต เพื่อไปสร้ างโรงงาน ให้ขย ายกำลังผลิ ตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความเ สี่ยง แต่เขาเชื่อว่าโอกาสครั้งนี้จะทำให้พัฒนาสินค้า และเพิ่มยอดข ายได้

ปัจจุบันผ่านมากว่า 15 ปีแล้ว หลังจาก ‘สารัช’ เริ่มข ายในเซเว่นฯ และยังคงเติบโ ตอย่ างต่อเ นื่อง ขย ายตลาดได้ทั้งในไทยและในอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะความนิยมในย่าน Thai Town หรือในกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ทั้งอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย จีน รวมทั้งในอีกหลายๆ ประเทศในเอเชีย โดยยอดข ายมาจากในประเทศ​ 70% และต่างประเทศ 30% รวมทั้งการขย ายช่องทางขายในโมเ ดิร์นเทรดเพิ่มเติม อย่ างเทสโก้ โลตัส รวมทั้งช่องทางใหม่อย่ างในเครือเดอะมออล์ หรือวิลล่ ามาร์เก็ตเพิ่มเติม ขณะที่ช่องทางหลักยังคงเป็นร้านเซเว่นฯ อีเลฟเว่น ที่ข ายได้ไม่ต่ำกว่าเ ดือนละหมื่ นลังเลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลจาก brandbuffet.in.th

Photo Credit : Sarach Tamarind – มะขามสารัช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น