น้ำมันแพ งมาก อู่รถ ผุดบริการ ดั ดแปลง รถใ ช้น้ำมัน เป็น จยย.ไ ฟฟ้ า

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันที่ 8 มิ.ย. 2565 นายกอบกิติ์ ชำนาญกิจ หรือ เจมส์ วิศวก รประจำร้านเจพี มอเตอร์ คลา สสิค ย่ านถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เผยว่า หลังราค าน้ำมันแพ ง มีลูกค้านำ จยย. มาดั ดแปลงจากใช้น้ำมั นมาเป็นรถใช้ไ ฟฟ้ า โดยตนเริ่มให้บริการลูกค้ามาเมื่อต้นปีนี้ มีลูกค้ามาขอเปลี่ยนเดือนละ 4-5 คัน เป็น จยย. 70% รถยนต์ 30% ค่ าดั ดแปลง 2-6 หมื่ นบ าท ใช้เวลาดั ดแปลง 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ การดั ดแปลงนั้นขึ้นอยู่กับขนาดมอเ ตอร์ แบตเตอรี่ หม้ อแปลง และกล่องค วบคุมเครื่องย นต์ซึ่งใช้เวลาดั ดแปลง 1 สัปดาห์
ถ้าเป็นรถเก่าที่มีอ ายุใช้งานนาน อาจยกเครื่องใหม่ และใช้เวลาซ่อม 10-15 วันต่ อคัน

สำหรับรถดั ดแปลงนั้น ต้องมีการออกแบบ หรือดีไซน์ ให้เหมาะกับสภ าพรถและความต้องการลูกค้า ภายใต้ง บประมาณที่มีอยู่
โดยเฉพาะแบ ตเ ตอรี่ ที่เป็นค่ าใช้จ่ ายหลักถึง 50% เนื่องจากแบตเ ตอรี่ลิเทียม มีอ ายุใช้งานเฉลี่ย 6,000 รอบช าร์จ หรือ 7-8 ปี
จึงมีราค าแพง หากช าร์จไ ฟ 1 ชั่ วโมง อาจวิ่งได้ 30-80 กิโ ลเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดแบ ตเ ตอรี่ หลังเปิดรับดั ดแปลง
มีผู้ใช้บริการกว่า 20 คันแล้ว และมีผู้โทรมาสอบถามเรื่องดังกล่าวทุกวัน ก่อนนำรถมาดั ดแปลง

ปกติรถจักรย านยนต์ใช้กำลังไ ฟฟ้ าขนาด 12 โ วลต์ หากดั ดแปลงต้องเปลี่ยนแบ ตเ ตอรี่เป็นขนาด 60-96 โวลต์ เพื่อเพิ่มกำลังขั บเ คลื่อนเ ครื่องยนต์ และเพิ่มระยะการเดินทาง หลังดั ดแปลงเสร็จ ต้องนำรถไปทดสอบกับวิศวกรที่มีใบอนุญ าต บางคันนำไปทดสอบที่คณะวิศวกรร มศ าสตร์ มหาวิทย าลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อขอเอกสารรับรองการดั ดแปลงดังกล่าว ก่อนนำไปจดทะเบียนใหม่กับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามก ฎหม า ยต่อไป

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณที่มา มติชนออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น