สุกี้ตี๋น้อย ปรับข ายชุดสุกี้ คิดราค าเป็นน้ำหนั ก อิ่มคุ้ มถูกใ จลูกค้า ยุค C V-1 9

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

คุณเฟิร์น เล่าที่มาที่ไปของร้านให้ฟังว่า เดิมทีเธอทำงานเป็นพนั กงานบริษั ทแห่งหนึ่ง อีกทั้งที่บ้านของเธอทำธุรกิจสวนอาห ารมาได้หลายปี ชื่อ เรือนปั้นหย า ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่ มีอยู่ด้วยกัน 2 สาขา ซึ่งมักประส บปั ญหาเรื่องการควบคุมคุณภ าพรสชาติไม่ค่อยได้

“ที่บ้านมีธุรกิจสวนอาห ารอยู่แล้ว เฟิร์นก็เห็นว่าปั ญหาในการขย ายธุรกิจหลักๆ เลยคือ การคุมเรื่องรสชาติ ที่มันทำให้เหมือนกันเป๊ะๆ ในทุกสาขา มันย าก ตอนนั้นก็ยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ ตอนนั้น อ ายุ 25 แล้ว ก็รู้สึกว่า อีก 5 ปีก็จะ 30 แล้ว เราน่าจะทำธุรกิจอะไรสักอย่ างเป็นของตัวเองนะ ด้วยความที่โตมากับร้านอาหารของที่บ้าน เลยตั ดสิ นใ จตั้งต้นจากสิ่งนั้น มีปรึกษาที่บ้านแต่ไม่ทำแบบที่เดิมนะ ต้องทำอะไรที่ควบคุมคุณภาพ รสชาติได้ง่าย และขย ายสาขาไม่ย าก ก็มองเป็น สุกี้ ที่คิดว่าตอบโ จทย์” คุณเฟิร์น ว่าอย่ างนั้น

เจ้าของร้านสุกี้ดังขย ายความต่อว่า ที่เลือกทำร้านสุกี้ เพราะสามารถตั้งครัวกลาง ควบคุมและตรว จสอ บคุณภ าพได้จากที่เดียว ตั้งแต่ของสด น้ำจิ้ ม ไปจนถึงน้ำซุ ป ก่อนกระจ ายต่อไปให้แต่ละสาขาได้ โดยที่สาขาปลายทางที่รับวัตถุดิ บ ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่ม ทำเพียงจัดเรียงเตรียมเสิร์ฟให้ลูกค้าเท่านั้น นอกจากนั้น คุณเฟิร์นยังมีการจ้างบริษัทเอาต์ซอร์ส เข้าไปตรว จสอ บคุณภาพแต่ละสาขาในทุกๆ เดือนอีกด้วย

“นอกจากคุณภาพกับรสชาติที่เฟิร์นใส่ใจเป็นพิเศษแล้ว จุดที่ทำให้สุกี้ตี๋น้อยแตกต่างจากเจ้าอื่นๆ คือเรื่องของราค า เราคิดเหมาจ่ าย 199 บ าท ราค าเดียวทุกสาขา แต่มีเมนูให้เลือกกว่า 50 อย่ าง คัดแต่ของคุณภาพดี นั่งทานในร้านติดแอร์ มีซัพพล ายเออร์มาเสนอข ายแต่ละเจ้า เฟิร์นขอให้เขาส่งตัวอย่ างของมาให้เฟิร์นดูก่อน เรื่องราค ามาคุยกันทีหลัง เพราะอย่ างที่บอกว่าเฟิร์นเอาคุณภาพมาก่อน ต่อให้ราค าถูกได้กำไ รขนาดไหน แต่ถ้าเฟิร์นยังทานเองไม่ได้ เฟิร์นก็ไม่เอา”

อีกทั้ง การเลือกทำเลสาขาที่มีที่จอดรถกว้างขวางที่มาพร้อมกับป้ายโลโก้ใ หญ่เต ะต า บริการเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะ และเวลาเปิดทำการที่ เปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันตี 5 เจาะตลาดลูกค้ากลุ่มครอบครัว ม นุษย์เ งินเดือนที่ทำงานเลิกดึ ก ทำให้อย ากทานสุกี้เมื่อไหร่ก็สามารถมาทานที่ร้านได้ ถือเป็นจุดเด่นของสุกี้ตี๋น้อย ที่ทำให้ครองใ จลูกค้าได้มากมายเลยทีเดียว

ด้วยจุดแข็ งดังกล่าว จึงทำให้คุณเฟิร์นสามารถขย ายสาขาไปได้กว่า 13 สาขา ในเวลาเพียง 3 ปีกว่า ภายใต้การจดทะเบียนเป็นธุรกิจ ภายใต้ชื่อ บริษั ท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป ที่มียอดข ายในปี 2562 ระดับ 500 ล้านบ าท และทำการขย ายสาขาเรื่อยมา จนปัจจุบัน สุกี้ตี๋น้อยมีสาขาทั้งหมด 29 สาขา ครอบคลุมเขตกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง

แต่ธุรกิจต้องมาสะดุ ดเพราะ โค วิ ด-19 คุณเฟิร์น กล่าวว่า ในการระบ าดรอบแรก เนื่องจากมีการล็อ กด าวน์ทำให้เธอไม่สามารถเปิดร้านตอนกลางคืนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตั วอย่ างรวดเ ร็ว เพราะหากไม่ทำ ก็ไม่มีร ายได้

“ตอนโค วิ ดรอบแรก เฟิร์นก็มานั่งคิดว่า อาหารแบบเรา อะไรที่มันทำข ายกลับบ้านได้บ้าง เพราะการข ายแบบเรา คือ การมานั่งกินกันพร้อมหน้าพร้อมต า พูดคุยแชร์สารทุ กข์สุ กดิ บกัน ซึ่งการทำดีลิเวอรี่ เราไม่เคยทำกันมาก่อน แต่ถ้าไม่ปรับตัวทำ ร ายได้เราก็จะเท่ากับศู นย์ ก็ต้องหาทางปรับชั่ วคราวให้มันผ่ านไปให้ได้ เลยปิ๊งไอเ ดียเป็นขายอาหารกล่อง ราคา 39 บ าท ก็ข ายได้ไม่เยอะแค่พออยู่ได้”

“ร ายได้ที่เข้ามา มันช่วยพนั กงานของเราไว้ไม่ได้ทุกคน 29 สาขา เฟิร์นมีพนั กงาน 2,200 คน ก็เลยมานั่งคิดใหม่
ว่าจะทำยังไงให้พวกเราไปกันร อด จะเรียกว่าเป็นโ จทย์ที่ทำให้เฟิร์นและทีมคิดกันหนั กมากจริงๆ หลังจากหาข้อสรุปได้
ก็ปรับมาข ายสุกี้แบบ Take away แต่ข ายเป็นน้ำหนั ก ราค าไม่แพ ง เราทุนไม่จม ลูกค้าก็ได้กินสุกี้ในราคาถูก ก็พอให้ผ่ านพ้ นไปได้ค่ะ” สาวเจ้าของร้าน เล่า

มรสุ มผ่านไป แต่ก็ไม่ใช่ลูกเดียวที่ต้องเจอ เพราะหลังจากนั้นไม่นาน การระบ าดระลอ ก 2 ก็เกิดขึ้น
แต่ในครั้งนี้ คุณเฟิร์น บอกว่า ไม่ได้กระท บกับร้านหนั กถึงขนาดต้องปิดร้านเช่นรอบแรก อีกทั้งมีบทเรียนจากรอบที่แล้ว จึงนำมาปรับใช้

“รอบ 2 กระท บเหมือนกัน แต่ไม่หนั กเท่ารอบแรก เพราะร้านยังเปิดให้นั่งทานได้อยู่ สุกี้ตี๋น้อยสาขาที่เปิดในห้าง
ส่วนใหญ่ก็เป็นห้างคอมมูนิตี้ม อลล์ที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง เมื่อมีประกาศให้เปิดนั่งได้ 25% 50% ถามว่ามันคุ้มไหมที่เปิด
จริงๆ มันก็ไม่คุ้ มหรอกค่ะ แต่มันต้องเดินหน้ าต่อ ทางห้างก็มีการช่วยเรื่องค่ าเช่ าที่อะไรพวกนี้ มันก็ไม่ถึงกับข าดทุ น
หรือมีกำไรอะไร ยอมเปิดแล้วเสี ยเล็กๆ น้อยๆ ดีกว่าปิดแล้วไม่ได้อะไรเลย”

“ก็ถือเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวรับมือกันเป็นชั่ วคราวค่ะ ในสถานก ารณ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ ก็ยังโช ค ดีค่ะ
ที่มีสิ่งที่เราทำได้ดีจากเ หตุก ารณ์เหล่านี้คือ เรื่องความสะอาดที่มีการควบคุมเคร่ งค รัด และการคุมสต๊อกของที่บริหารได้ดีขึ้น” คุณเฟิร์น ว่าอย่ างนั้น

ถามถึงอนาคตของสุกี้ตี๋น้อย เจ้าของสาว เผยว่า มีแผนขย ายสาขาไปเรื่อยๆ ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพราะเธอเชื่อว่า
ตลาดของกิน เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ทุกคนยังต้องกินต้องทานกัน แต่ไม่มีแผ นจะทำแฟรนไชส์ เพราะยังกังว ลเรื่องการคุ มคุณภาพ
เพราะสุกี้ราค าถูก แต่ใช้วัตถุดิ บอย่ างดี ถือเป็นเรื่องสำคั ญที่ทำให้ธุรกิจสุกี้ของเธอมีความมั่ นคง
สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลจาก สุกี้ตี๋น้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น