ด้วยความซื่อสั ตย์ ทำงานเป็นแม่บ้าน 12 ปี ในสิงคโปร์ กลับไทยเป็นเศ รษฐี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ผู้หญิงไทยคนหนึ่งไปทำงานต่างประเทศที่สิงคโปร์ เป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้าน ทำอาหาร ทำสวน ดูแลรับใช้นายแพ ทย์เก ษีย ณชาวสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 12 ปี ซึ่งแม่บ้านหญิงไทย ดูแ ลรับใช้เจ้านายเป็นอย่ างดีด้วยความซื่อสั ตย์

ราวกับเป็นสมาชิกครอบครัวมีความผู กพั นธ์ ซึ่งนายแ พทย์คนนี้เป็นชายโส ดไม่มีลู กหลานอยู่

ตัวคนเดียวกับแม่บ้าน จนกระทั่งต้นปี 2562/2019 นายแ พทย์ก็ไปด้วยความชร าในวั ย 83 ปี

แม่บ้านไทยก็ทำหน้าที่จัดพิ ธี ตา มศ าส นา จากนั้นเธอก็ได้เปิดพินัยกรร มดูถึงกับต้องอึ้ ง เพราะ

ในพินัยกรร มระบุว่า ทรั พย์สิ นทั้งหมด ทั้ง เงิน 15 ล บ และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2

 

ห้องน้ำ ของนายแพ ทย์ ยกให้เธอหมดเลย ทำให้เธอทราบซึ่งในตัวเจ้านายเธอมาก เป็นผลตอบ

แทนของความซื่อสั ตย์ ดูแ ลเจ้านายอย่ างดี ไม่ว่าจะเวลาเจ้านายไม่สบายเธอจะพาเจ้านายขับรถ

ไปส่งโ รง พย าบ าล แม่บ้านหญิงไทย เธอไม่คิดจะกลับเมืองไทยจะขอใช้ชีวิ ตในต่างแดน

ปัจจุบันอ ายุ 45 ปี ทักษะภาษาอังกฤษใช้ได้เก่งมาก แต่ขอสง วนชื่อเธอไว้ เพราะ ประเทศไทย

ไม่ปล อ ดภั ຍ มีชื่อเสี ยดัง ก ระฉ่อ นในหลายเรื่อง นี้เป็นเ หตุผลที่เธอไม่อย ากกลับไปใช้ชีวิ ต

ที่เมืองไทย โ ช ค ดีมากเลยเจอเจ้านายนารักแบบนี้

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น