บุ ญครั้งนี้ย กให้ทุกคน เศรษ ฐีใ จบุญถวา ยที่ดิน 80 ไ ร่ เพื่ อสร้างวั ด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong ได้โพสต์เผ ยแพร่เรื่อ งราวของคุณชูรส คุณวรรณวิถา พร้อมด้วยครอบครัว ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

โดย ระบุข้อความว่า คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวายที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รวมประมาณแปดสิบไ ร่เศษทั้งนี้ยังมีการเผ ยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธ าช่วยกันเตรียมพื้นที่ตั ดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจาคด้วยความอิ่มอ ก อิ่มใ จ อย่ างที่สุด ซึ่งมอบที่ดินสร้างวัดให้แด่หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และคณะสงฆ์ ณบ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณแปดสิบไ ร่เศษ

พร้อมระบุข้อความ คุณชูรส คุณวรรณวิภา คุณาคำพร้อมครอบครัว คุณภูดิศ ศรุติประภากร คุณปาลินีย์ ทวีพิพัฒกุล พร้อมครอบครัว ถวายที่ดินสร้างวัดแด่หลวงปูทองอินทร์ กตปุญฺโญและคณะสงฆ์ ณ บ้านแม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมประมาณแปดสิบไ ร่เศษ ทั้งนี้ยังมีการเผยภาพของกลุ่มพระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเตรียมพื้นที่ตั ดต้ น ไ ม้ไม่ให้ร กร้ างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมาบริจาคด้วยความอิ่ มอ ก อิ่มใ จ อย่างที่สุดทั้งนี้ ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณ เพจ วัดประชาคมวนาราม ป่ากุง Wat Prachakom Wanaram Pahkoong

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น