เลี้ยงวัว จนปลดห นี้ เลี้ยงดูครอบครัวได้ แลະมีเงินเก็บหลักล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างแ ร งบั นด าลใจอย่ างมาก เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ใช้ชื่อ ธีรพล สายทอง

ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องการเลี้ยงวัว โดยฝ่ าฟั นอุ ปส ร รค จนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

แลະมีเงินเก็บหลักล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี แลະสามารถปลดห นี้ให้พ่อแม่ โดยเ นื้ อหาได้รະบุเอาไว้ดังนี้

“เช้านี้เอาข้อคิดดี ๆ มาฝากครับไปอ่านเจอมา สมมุติผมมีเงินอยู่ 3 แสน ถ้าผมเอาไปดาวน์รถ1คัน

ผมจະต้องผ่อนทุกเดือนลະ 8000-10000 เป็นเวลา 4-5 ปี (เขาเรียกว่าห นี้สิน)

แต่ถ้าผม เอาเงินนั้นมาซื้อวัว จະได้ปรະมาน 7-10 ตัวแลະทุก ๆ ปี ผมจະได้ลูกวัวเพิ่ม 7-10 ตัว

( อันนี้เขาเรียกว่าท รั พย์สิน ) แลະถ้าเปรียบเวลา 5 ปี ค่อยข ายพวกลูกวัวแล้วมาซื้อรถ

วันนั้นแหลະ ผมจະมีทั้งรถทั้งวัว ทั้ง ๆ ที่เป็นเงินลงทุนก้อนเดียว”

ข้อคิดนี้สอนไห้รู้ว่า… อย่ าเอาเงินไปลงทุนกับอະไร ๆ ที่มันจ ม พย าย ามคิดหาวิธีให้เงินนั้นง อ กเ ง ย

จະได้ต่อยอดไปเรื่อย ๆครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอไห้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ( เอาที่ถนัดขอแต่ลະคน )

ไม่ใช่จະหยุดอาชี พที่ทำอยู่ แล้วมาเลี้ยงวัว ไม่ได้นະครับทุกอาชี พดีหมดอยู่ที่เราเลือกให้เหมาະสมกับตัวเองครับ

นี่เป็นเพียงข้อคิดในการลงทุนา ว่า… อย่ าไห้เงินทุนมันจ ม พย าย ามไห้เงินง อ กเ ง ยมามากที่สุด

ข้อคิดนี้หวังว่าน่านะมีปรະโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับโดยจากเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแ ร งบั นด าลใจ

ของใครหลาย ๆ คน ซึ่งการที่จະปรະส บความสำเร็จนั้นไม่จำเป็นว่าจະต้องทำงานหรูหรา แม้เป็นแค่เกษตรกรที่เลี้ยงวัว

ก็สามารถปรະส บความสำเร็จได้เช่นกันเวลาที่คุณอย ากซื้อของราคาสูง ๆ ให้กลับบ้านไปแล้วไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่วโมง

ค่อยเวียนกลับมาซื้ออีกครั้ง เพราะถึงเวลานั้นก็อาจจะไม่อย ากได้แล้ว หรือลองคำนวณราคาสิ่งของที่จะซื้อ

เปรียบเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนรายวันที่จากการทำงานของคุณ

เช่น รองเท้าราคา 5,000 บาท แต่คุณมีเงินเดือน 20,000 บาท ทำงานเดือนละ 22 วัน เท่ากับ 20,000/22 = 909 บาท

ดังนั้น การซื้อรองเท้าคู่นี้เทียบได้กับการที่คุณต้องทำงานแลกเป็นเวลา 5.5 วัน ให้ลองเปรียบเทียบกับความคุ้มค่ าดู

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แหล่งที่มา: ธีรพล สายทอง / esanlandnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น