น้ำต าลปั้ น อีกหนึ่งอาชี พงานฝีมือเก่าแก่ ที่ใกล้หายไปตามกาลเวลา

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

คุณแสง วัย 48 ปี เล่าว่า ตนทำน้ำต าลปั้นข ายมา 20 ปีแล้ว  อาศัยไปเรียนการทำน้ำต าลปั้นที่โรงงิ้ วที่เพื่อนทำงานอยู่ จึงได้วิชาอาชี พมาทำข ายเป็นนายตัวเอง ซึ่ง อาชีพปั้นน้ำต าลข าย ถือเป็นอาชี พที่รายไ ด้ดีอาชี พหนึ่ง ในสมัยนั้น

“เมื่อก่อนออกตามตลาดนัดทั่วประเทศเลย ไปเหนือไปใต้ ข ายดีมาก แต่สมัยนี้ ข ายได้บ้างไม่ได้บ้าง วันหนึ่งก็ลงทุน 200-300 บ. ทำเป็นรูปสั ตว์ รูป ดอ กไม้ ข ายง่ายๆ มีตั้งแต่ 20 30 40 บ. แล้วแต่ความย ากง่าย วันๆ หนึ่งก็ข ายได้หลักพันบ าท ตอนนี้ลุงก็ข ายไปเรื่อย ถ้ามีงานก็ไป พวกงานวัด งานเทศกาล ถ้าไม่มีงานก็ไปตามตลาดนัด”

“แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีคนทำน้ำต าลปั้นแล้ว จริงๆ มันมีคนสนใจนะ แต่หาที่เรียนทำน้ำต าลปั้นย าก แล้วอาชี พนี้ต้องใช้เวลากว่าจะทำเป็น ทำข ายได้
มันดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ ทำย ากนะ น้ำต าลมันร้อ นมือมาก และถ้าเราจั บแน่น ก็จะแห้ งเร็ว ลุงเรียนมานานกว่าจะมาทำข ายได้
ตอนนี้แทบจะไม่เห็นเพื่อนร่วมวงการแล้ว และลุงก็ไม่มีคนสื บทอดต่อ ก็ได้แต่ทำข ายไปเรื่อยๆ อย่ างนี้แหละ”

ปัจจุบัน คุณลุงตั้งร้านเล็กๆ ข ายในงาน ถนนคนเดินไทยช่วยไทย สถานีรถไฟบางซ่ อน  คุณลุงแสงไม่มีการข ายออนไลน์ หากใครสนใจอย ากอุดหนุน สามารถสอบถามสถานที่ ที่เป็นปัจจุบันของคุณลุงแสงได้ที่ 085-318-2726

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา sentangsedtee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น