“เป็ด เชิญยิ้ม” ทำธุรกิจน้ำป ล าร้ า ดีใจยอดข าย มากกว่า 9 ล้ านขวด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์” จับมือ “เป็ด เชิญยิ้ม” หรือ “เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดักส์” ส่ง “น้ำป ล าร้ าปรุงรสต้มสุ ก”

ลุ ยตลาด ตั้งเป้าปี 65 ยอดข าย 9 ล้าuขวด “นายสมชาย อัศวปิย านนท์” กรร มการผู้อำนวยการ

“บsิษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด” (มหาช น) หรือ “NSL” กล่าวว่า เราและบsิษัท เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุsกิจ เข้ามาเป็นผู้ผลิ ต และจัดจำหน่ ายพร้อมดูแลเรื่องการกระจายสินค้ าของ

“บsิษัท เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด” ต่อยอดในการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ พร้อมทำการตลๅดมีแผนเริ่มต้นการส่งออก

ผลิ ตภั ณฑ์ไปในต่างประเทศโดยช่องทางการจำหน่ ายสินค้ า จะมีแผนการวางจำหน่ าย 3 ช่องทางหลัก

ได้แก่ Modern Trade Traditional Trade และ ร้านสะดวกซื้ อ โดยจะจำหน่ายทาง 7-11

ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 64 ดร.ธัญญา โพธิ์วิจิ ตร รองประธานกรร มการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บsิห าร

“บsิษัท เชิญยิ้ม ฟู้ด โปรดักส์” จำกัด หรือ “CYP” เปิดเผยว่า “ผลิ ตภั ณฑ์น้ำป ล าร้ าปรุงรสต้มสุ ก

เป็นผลิ ตภั ณฑ์ปรุงรสอาหารที่มีมูลค่ๅสูงถึง 10,000 ล้าuUาท ดังนั้น บsิษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บsิษัท

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด จะผลิ ตภั ณฑ์น้ำป ล าร้ าปรุงรสต้มสุ กต ร าเชิญยิ้มสู่ตลๅด”

อีกทั้งทางบsิษัทฯ ยังมีศั กยภาพเพียงพอในด้านการสื่อส ารการตลๅดเพื่อให้ผลิ ตภั ณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ทั้งทาง “Online”, “Offline”, “On ground Activity” และนำเสนอผลิ ตภั ณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมาย

 

กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน พ่อค้ๅ แม่ค้ๅ ผ่านรายการก่อนบ่ายค ล าย เ ค รี ย ด และเจาะตลๅดผู้ที่ชื่นชอบการทำอาหารด้วย

ทั้งนี้ บsิษัทฯ มีจุดยืนที่เข้ มแข็ งในด้าน “Brand Positioning” เนื่องจากชื่อเชิญยิ้ม เป็นชื่อคณะดาราตลกที่มีชื่อเสียง

และมีสมาชิกมากที่สุดของวงการบันเทิงไทย มีผู้บsิโภครู้จักเป็นวงกว้าง สำหรับยอดขาEที่ตั้งเป้าหมายไว้

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 64 อยู่ที่จำนวน 1 ล้าuขวด และตั้งเป้ายอดขาEในปี 65 อยู่ที่ 9 ล้าuขวด

แม้สถานการณ์วิ ก ฤติ ยังไม่ส่งผลกระท บใดๆ ต่อยอดขาE ขณะเดียวกัน เรามีแผนต่อยอดผลิ ตภั ณฑ์เป็น

น้ำ ป ล าร้ าปรุงรสต้มสุ ก สูตรแม่ค้าขนาดใ หญ่ หรือ Big Size เหมาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเป็นจำนวนมาก สำหรับแผนการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ภายใต้แบรนด์

เชิญยิ้มในปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาหารทานเล่น อาทิ ลูกชิ้ นคากิ, ไ ส้ก ร อ กอีส าน, ไ ส้ ก ร อ กค ากิ,

หมูยอ, ข าหมูชิ้ น, หมูบะช่อ กลุ่มเครื่องดื่มก า แฟสุ ขภาพ 3 in 1 ผลิ ตภั ณฑ์ขนมกัมมี่ อาร มณ์ดี

ผลิตภัณฑ์อาหารบนสายการบิน ผลิ ตภั ณฑ์ประเภทกับข้าว แกงถ้วยสำเร็จรูป ฯลฯ ซึ่งเป็นแผนการขย ายฐาน

ธุsกิจในอนาคต บอกเลยว่าเป็นน้ำป ล าร้ าสู ตรเด็ ดเลย

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น