น้องโฟกัส อ ายุ 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป. 5 เพาะปลากัด รายไ ด้เดือนล ะเกือบ 20,000

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เด็ก ป.5 เพาะปลากัดสวยงามข าย เกือบ 20 สายพันธุ์ วางข ายราคาตัวล ะ 50-300 บ. เด็กชายจักรริน อินทองมาก(น้องโฟกัส) อ ายุ 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป. 5

โรงเรียนบูรณะรำลึก ใช้พื้นที่ว่างบนดา ดฟ้ าชั้น 3 ของบ้านเลขที่ 28/25 ถนนห้วยยอด ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง เพาะปลากั ดสวยงามเกือบ 20 สายพั นธุ์ ที่โดดเด่นและข ายดีที่สุดคือลายธงช าติ

ไม่นิยมนำมากั ดเหมือนปลากั ดทั่วไปซึ่งแรงจูงใจให้น้องโฟกัสหันมาเพาะปลากั ดสว ยง าม เพราะคุณ
พ่อซึ่งมีอาชี พทนายความ หันมาเพาะปลากั ดสวยงาม วางข ายหน้าบ้านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้น้อง

โฟกัสถูกปลูกฝั งและชื่นชอบในความสว ยงา มของปลากั ด จนเริ่มทดลองเพาะเอง ขย ายพั นธุ์และเลี้ยง
ดูเองอย่ างเป็นระบบ จึงขอแบ่งพื้นที่ว่างของพ่อมาเพาะพั นธุ์ปลากั ดสว ยงา มตระกูลโค่ยและกาแลกซี่

ซึ่งมีอยู่ประม าณ 200-300 ตัว วางข ายราคาตัวละ 50-300 บ าท แล้วแต่สีสันและความสว ยง าม
นอกจากนี้ ยังทดลองเพาะพั นธุ์ปลากั ดหางยาวอีกหลายสี เพื่อสร้างความต่างในตลาดปลาสว ยงา ม

โดยข ายได้ทั้งที่หน้าร้าน และประมู ลข ายหน้าเฟสบุ๊ก มีเงินเป็นค่าขนมสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 500 บ าท
เลยทีเดียว โดยด.ช. จักรริน อินทองมาก หรือ ‘น้องโฟกัส’ อ ายุ 11 ปี บอกว่า เมื่อเห็นคุณพ่อ


เพาะปลากั ดสวยงามประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา จึงเกิดใจรักและหันมาเพาะเองประมาณ 200-300
ตัวแล้วมีทั้งโค่ยกาแลซี่ นีโม่และอื่น ๆ โดยข ายไปแล้วหลายตัว ทั้งข ายหน้าร้าน ประมูลข ายหน้า

เฟสบุ๊ก ซึ่งกำลังทดลองขย ายพั นธุ์ปลากั ดหางยาวอีกหลายชนิดด้านนายกัมปนาท อินทองมาก
คุณพ่อของน้องโฟกัส ผู้เพาะเลี้ยงปลากั ดสวยงามชาว จ.ตรัง บอกว่า ปลากั ดของตนมีกว่า 20ชนิด

หรือกว่า 10,000 ตัว ราคาตั้งแต่ 50-500 บ. ข ายทางเฟสบุ๊กและกลุ่มประมู ลล่ าสุดลูกค้า

จากประเทศฟิลิปปินส์สั่งซื้ อเข้ามา ส่วนที่ข ายดีที่สุดคือปลากั ดสวยงามลายธงช าติไทย สร้างราย
ไ ด้กว่า 20,000 บ าทต่อเ ดือน ส่วนลูกชายจากผู้ช่วยล่ าสุดเป็นผู้เพาะเลี้ยงและพ่อค้ าเองแล้ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา  popularnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น