เปิดชีวิ ต “เจ้ดาวเหลื้อง” จากแม่ค้าห าบเ ร่ สู่เจ้าของแบรนด์ก าแฟ 1,000 ล้ า น

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

หลายๆ คนเกิดมาพร้อมกับความฝันและเป้าหมายที่อย ากไปให้ถึง แต่ระหว่างก่อนจะถึงปลายทาง
เราอาจต้องพบกับความย ากลำบ ากและอุปส ร ร คบ้าง อย่ าเพิ่งท้อใจไปนะคะ
เปิดชีวิ ต “เจ้ดาวเหลื้อง” จากแม่ค้าห าบ เ ร่ เรียนจบป.4 สู่เจ้าของแบรนด์ก าแฟ 1,000 ล้ า น

กว่าจะรว ยร้อยล้านพันล้ านเป็นเจ้าของแบรนด์กาแฟชื่อ ดังดาวคอฟฟี่ ที่มีเสียงระบื อโลกแบบนี้
เบื้องหลังชีวิ ตของเธอนั้นสุดรั นท ดป ากกั ดตี นถี บ กระทั่งวันหนึ่งสร้างเ นื้ อสร้างตัวได้
กลายเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใ หญ่ที่สุด “เจ้ดาวเหลื้อง” มีอายุ 70 กว่าปีแล้ว เธอเผยว่า
“แม้วันนี้จะรว ยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่บอกตามตรงว่ายังไม่ชินกับความรว ยสักเท่าไหร่”

วันนี้ฉันยังเป็นเหมือนเดิมถือว่าเป็นเรื่องปกติและธรร มดา แค่คิดว่าเรามีมากก็ช่วยเหลือผู้ที่

ต ก ทุ กข์ได้ย ากมากขึ้นใครลำ บา กฉันช่วยหมด พ่อฉันสอนว่า “ถ้ามีกินแล้วเก็บไว้กินเองเดี๋ยวก็หมด

แต่ถ้ารู้จักแบ่งให้คนอื่นกินยังไง ก็ไม่มีวันหมด” แต่ถ้ารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นกินกินยังไงก็ไม่มีวันหมด

เพราะวันหนึ่งคนที่เคยช่วยไว้จะกลับมาช่วยเราเองอย่ างแน่นอน วันไหนเหนื่อยวันไหนเจออุปส ร ร ค

ฉันก็ไม่ถ อ ยนะ มีอาจารย์คนแก่ๆเคยดูดวงให้ ฉันถามว่าเมื่อไหร่จะสบาย เขาบอกไม่ต้องพูดคำว่าสบาย
ก่อนจะเอาฝ าโ ล งมาปิด เจ้ยังเปิดฝ าโ ล งออกบอกอย่ าเพิ่งปิด เพราะยังสั่งเ สี ยไม่เสร็จ
คือชีวิ ตนี้ไม่ต้องคิดหรอกว่าจะสบาย เมื่อถามถึงว่า เคยเ สี ยใจน้อยใจไหมที่เกิดมาจน
และต้องใช้ชีวิ ตลำเ ค็ ญ เจ้ดาวเหลื้องก็ตอบว่า พ่อแม่ฉันย ากจน พ่อเป็นคนงานก่อสร้าง
และเ ห ยีย บสามล้อ ฉันเป็นพี่คนโต มีน้อง 8 คน เรียนจบแค่ ป.4 ต้องมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

แต่ฉันไม่เคยเ สี ยใจที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อย ากหาสต างค์ ใครจ้างอะไรทำหมด เคยรับจ้างซัก รี ดเสื้อผ้า
ห าบไอติมข าย ห าบกล้วยปิ้ งข้าวโพดปิ้ งข ายชีวิ ตค่อย ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น เริ่มลืมต าอ้ าป ากได้
ก็ตอนไปค้าข ายที่เวียงจันทน์ เป็นแม่ค้าข ายกับข้าวในตลาด ฉันคิดตลอดว่าพวกเราจนเกินไป
ทำไมไม่มีสตางค์ พอมีเพื่อนชวนให้ส่งของใช้ของจำเป็นจากเวียงจันทน์ไปข ายที่จำปาสักจึงลองทำดู

สมัยนั้นเพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆแขวงจำป าสักยังข าดแ ค ล นทุกอย่ างหลังแต่งงานกับหมอผ่ าตั ด
“ดร.ฮ่าว ลิดดัง” ตอนอายุ 32 ปี จึงมีโอกาสเรียนทำเบเกอรีที่กรุงเทพฯ และกลับมาอบขนมข ายที่บ้าน
ในจำปาสัก ทำอะไรก็ข ายได้หมดชีวิ ตหลังแต่งงานสุ ขสบายขึ้น แต่ด้วยความที่มีเพื่อนเยอะ
จึงมีคนชวนให้เป็นยี่ปั๊วเปิดบริษัทนำเข้าของกินของใช้จากไทยมาขายที่จำปาสัก แรกๆไม่กล้าทำหรอก

เพราะไม่มีความรู้ แต่เพื่อนข้ารา ชการช่วยเรื่องเอกส ารทุกอย่ าง และยืนยันว่าเธอเป็นคนเก่งคนสู้ชีวิ ตต้องทำได้
ตอนเปิดบริษัท “ดาวเฮือง อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต” เมื่อปี 1991 มีแค่ห้องแถวเดียวกับเงินทุนหลักแสน
ฉันข ายทุกอย่ างตั้งแต่น้ำป ล า, ผงชูรส, น้ำตาล, รองเท้าผ้าใบตราม้ าดาว, น้ำอัดลม และเบียร์

สมัยนั้นสั่งของทีหนึ่ง 20-30 คันรถสิบล้อถือเป็นยี่ปั๊วรายใ หญ่สุดของจำปาสักและลาวใต้ โอกาสมาถึงอีกครั้ง

ตอนมีเพื่อนชวนเปิดดิวตี้ฟรีกว่าจะได้เป็นเจ้าแม่ดิวตี้ฟรีไม่ใช่เรื่อ งง่าย เปิดดิวตี้ฟรีแรกสำเร็จตอนปี 1996
เปิดใหม่ๆเจออุปส ร ร คเยอะ เพราะมีเจ้าใหญ่ทำอยู่แล้ว เราต้องเ ลี่ ย งไปทำเทรดผ่ านแดนแทน
โดยนำเข้าสินค้ าจากไทยผ่านลาวส่งออกไปขายประเทศที่สาม คือเวียดนาม จุดแรกทำด่านผ่านแดน

ที่ลาวกับเวียดนาม ใครสั่งอะไรมาเราก็ส่งไปข ายหมด ตอนนี้เองมีโอกาสได้จับเงินล้าน

ฉันต้องกั ด ฟั นทำ เริ่มจากจ้างชาวไร่ปลูกก าแฟปลูกไปได้เดือนสองเดือน เห็นต้นกาแฟแ ต กใบอ่อนๆ
ก็รู้สึกรักต้นกาแฟแล้ว จึงตั ดสินใจปลูกก าแฟจริงๆ ทำไปได้ 6-7 เดือน ลูกเ ห็ บลงต้นกาแฟต ายหมด
ข าดทุ นไปหลายแสนเหรียญยูเอส ฉันก็สู้ต่อเพราะรักต้นก าแฟไปแล้วปลูกไป 4-5 ปี ถึงจะได้เมล็ดกาแฟ

พร้อมส่งออก 100 กว่าตัน แต่ข ายได้ราคากิโลละเหรียญ สงส ารชาวบ้านมากปลูกแทบต ายข ายไม่ได้ราคา
จึงคิดว่าต้องทำโ ร งงานผลิตกาแฟสำเร็จรูป แต่กว่าจะสร้างโ ร งงานสำเร็จต้องใช้เวลา 10 ปี
ระหว่างนั้นฉันยังช่วยชาวบ้าน เอาต้นกล้าก าแฟอาราบิกาไปแจกให้ปลูกฟรีๆปีละล้านต้น
แจกมาต่อเนื่องเป็น 10 ปี ฉันไม่เคยผู กข าด จะบอกตลอดว่าที่ไหนข ายได้ราคาดีกว่าก็ไปข ายเลย

แต่ชาวบ้านก็ยังรักเรา เพราะเราให้ราคาดี และไม่เคยบี บบังคั บเจ้ดาวเหลื้อง เผยว่า ฉันรู้จักคนเยอะ
ไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก เวลาค้ าข าย ฉันถือความซื่อสั ตย์สำคัญที่สุด สมัยแรกๆฉันสั่งซื้อของจากยี่ปั๋ว
ที่อุบลราชธานีต้องใช้เงินสดเท่านั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งยี่ปั๊วทอนเงินเกินมาหมื่นบ าท ฉันรีบเอาเงินไปคืนทันที
ทำให้ยี่ปั๊วไว้ใจและตั้งแต่วันนั้นยอมปล่อยเค รดิ ตให้ยาว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น