‘ตั๊ก กรกนก’ จากบ้านนอก เก็บขยะขๅยตั้งแต่เด็ก สู้ชีวิ ต พลิกรว ย 100 ล้าน

‘ตั๊ก กรกนก’ จากบ้านนอก เก็บขยะขๅยตั้งแต่เด็ก สู้ชีวิ ต พลิกรว ย 100 ล้าน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากเด็กบ้านนอก เก็บขยะขๅย อาณาจักร 100 ล . ‘เจ๊ตั๊ก กรกนก’ สู้ชีวิ ตจนรว ย คอยช่วยคนลำบ าก

จากเด็กบ้านนอกเก็บขยะขๅยตั้งแต่เด็ก พ่อล้ ม ล ะ ล า ย ย้ ายมาสู้ชีวิ ตในเมืองหลวง 10 ปี มีบ้านใ หญ่ 4 หลัง

ถ้าจะให้พูดถึงคนดังที่เรื่องราวของเธอกลายเป็นแ ร งบันด าลใจให้กับคนในโลกออนไลน์ ที่มาแ ร งอีกคนคงห นีไม่พ้ น

เจ๊ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุ ตร ที่ใช้ชื่อเฟสบุคว่า กรกนก สุวรรณบุ ตร มีคนติดตามมากกว่า 3 แสนคนที่ชีวิ ตของเธอ

ทำให้ใครต่อใครเกิดกำลังใจเพราะพื้นฐานเดิมชีวิ ตนั้นจากเด็กบ้านนอกที่เติบโตจากครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้านรับซื้ อของเก่า

ขยะขๅย ทำให้ตอนเด็กค ลุ กค ลีกับกองขยะเต็มบ้าน แต่สุดท้ายธุsกิจล้ มพ่อล้ มละ ล าย ทำให้เธอต้องลำบ าก

โดยเจ้ตั๊กเล่าให้ฟังว่า “พื้นเพดั้งเดิมร ากเ ง้ าถิ่ นกำเนิดเป็นคน อำเภอเก าะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคนที่ขีเ ห ร่มาก

หนูเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพฯมาตามหาฝัน ตอนแรกเรียนมหาวิทย าลัยเอกช นแห่งหนึ่งแม่ก็พย าย ามส่ง

แต่เรียนไม่ได้ลาออกมาก่อน ที่บ้านล้ ม ละ ล า ยหลังจากที่คุณพ่อเ สี ย ธุsกิจที่บ้านไปต่อไม่ได้ ตอนนั้นที่บ้านทำรับซื้ อ

ของเก่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าเดียวในเกาะสมุย พอพ่อเ สี ย ตอนที่เราอายุ 12 ทางบ้านก็เริ่มมีห นี้ สิ นรุ มเ ร้ า จนเราอายุ 19

เลยเข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ คือแม่ส่งเรียนที่ดีมากแต่หนูบอกกับตัวเองว่าเราพอละ ไม่เอาละเราจะไม่เรียนที่แพง

และไฮโซอีกแล้ว ฉันจะมาเรียนรามคำแหงใช้เวลาในการเรียนจบ 2 ปี ครึ่ง ศึกษาคณะมนุ ษยศ าสตร์ เอกสื่อส ารมวลช น

จากนั้นเว้นอีกหนึ่งปีมาเรียนจบโทคณะรัฐประศ าสนศ าสตร์ เอกกฎหมายการเมืองอีกหนึ่งแปดเดือนจบ เราเป็นคน

ที่ทำอะไรทุกอย่ างจริงจังอยู่แล้วเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วต้องทำให้ได้” จากชีวิ ตติดลบในอดีตแต่ใ จคน มั นไม่ ถอ ย

เอาความ ย ากลำบ ากเป็นแ ร งดันในการสร้างความสำเร็จจากที่เข้ามาสู้ชีวิ ตในกรุงเทพฯกว่า 10 ปีวันนี้เจ๊ตั๊ก

กลายเป็นคนดังที่ป ลุ กพลังและสร้างแ ร งบันด าลใจจากความสำเร็จที่เธอสร้างขึ้นโดยเจ้าตัวได้โพสบอกว่า 10 ปี

กับการมาสู้ชีวิ ตในเมืองหลวงเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง “ทำตัวเองให้คู่ควรความสำเร็จ ปีหน้าย้ ายเข้าบ้านใหม่หลังที่4

ในกรุงเทพฯ เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ดิ้ นร นทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญ าโท ตอนอายุ26ใช้ชี วิ ตในเมืองหลวง

มา10กว่าปี ไม่เคยท้อ ….แต่เคยน้อยใจในโชคชะต าตัวเองว่า ทำไมเราไม่มีพ่อเหมือนคนอื่น เคยคิดว่าถ้าพ่ออยู่

คงจะไม่ลำบ ากขนาดนี้ จะมีคนซั พพ อ ตเรา ส่งเราเรียนโดยไม่ต้องทำงานเหนื่อย แต่นี้แหละ มันคือจุดเริ่มต้น

ของการสู้ชีวิ ตจริงๆ ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัว เลี้ยงแม่ ย าย หลานอีก2คน เลี้ยงลูกน้องร้านเพชร ร้านทอง บริษัทอาหารเสริม

อีก 20 กว่าชีวิ ต ที่เค้าเข้ามาพึ่งพาเรา มีรายได้ มีกิน มีใช้ ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่น ทำเพื่อทุกคน ถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆ

บ้านหลังนี้สร้างให้ครอบครัว ไม่มีสมบัติพ่อแม่ให้ชื่นชมเหมือนคนอื่นๆ ขๅยบ้านเกิดทิ้งไปเพราะเป็นห นี้สินท่ ว มหั ว

เพื่อแม่จะได้พ้นจากการถูกฟ้ อ งล้มละล ๅยในตอนนั้นเรายังเด็กมากแต่ก็ผ่านมาได้ทุกอย่ าง ย้อนไปคิดแล้วน้ำต า

จะไ ห ลจริงๆค่ะ เกิดเป็นคน อย ากได้อย ากมีต้องดิ้ นร นเองจำไว้ กรกนก เงิ นสด ไม่กู้ใคร กลัวการเป็นห นี้

ขอบคุณความลำบ ากที่ห ล่ อห ล อ มให้เราแข็งแ ก ร่ ง ขอบคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจตั๊ก ขอบคุณคู่ชีวิ ตที่ดี

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น