พระพยอม ฝากบอกใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่วัดสวนแก้ว  แต่มี เงื่อ นไข 3 ข้ อนี้

พระพยอม ฝากบอกใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่วัดสวนแก้ว  แต่มีเงื่อ นไ ข 3 ข้ อนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

พระพยอม ฝากบอก ล่ าสุด โลกออนไลน์เผยแพร่คลิ ปโดยอ้างอิงจ า ก สื่อดัง ระบุว่า หลวงพ่อพระพะยอมบอกอย่ าคิดแบบนั้นเลย ใครไม่มีที่อยู่ ที่กิน ให้มาอยู่ที่วัดสวนแก้ว นนทบุรี รับได้ 400-500 คน เก็บมะม่วงฯเก็บไปกินไปก็ได้ มีเ งิ น ให้ใช้วันละ 200 บ าท ช่วยหลวงพ่อและวัดสวนแก้วให้ผ่ าน พ้ นไปด้วยกัน แต่ขอเพียงอย่ ามี 3 ขี ้ คือ ขี ้เกี ยจ  ขี ้ขโ ม ย และ ขี ้สุร า

“ถ้าไม่มี 3 ขีนะ วัดนี้รับได้ 400-500 คน…ขี ้เกียจ ขี ้ขโม ย ขี้เมา ขออย่ างเดียว อย่ าไปรีบร มควั น อย่ าไปโดดน้ำต า ย สู้ชี วิ ต มันมีฟ้าหลังฝน ตอนฟ้าฝนมามืด พ ายุ ฟ้ าผ่ า ฝนกระห น่ำ มันก็เดือ ด ร้ อ นแหละ แต่พอหลังจ า กนี้มันจะฟ้าสาง และจะมีชี วิ ตที่ดี ฉะนั้นอย่ าไปฆ่ าตัวต า E มาสู้ชี วิ ตที่นี่”

วัดสวนแก้ว มีพื้นที่ดินเพื่อทำเกษตรกรร มมาก จึงทำให้มีผลไม้ต ามฤดูกาลออกมาวางจำหน่ ายในวัดอยู่ตลอดเวลาทุกวัน
ซึ่งไม่ได้มีแต่เฉพาะจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น แต่ยังหมายถึงทุ กสาข าของวัดสวนแก้วในต่างจังหวัด ได้ส่งผลไม้เข้ามาจำหน่ายในส่วนกลางอีกด้วย

พระพยอม กล่าวว่า มูลนิธิวัดสวนแก้ว มีด้วยกัน 9 สาข า สามารถรองรับคนเ ร่ ร่ อนจ า กกทม.ได้ประมาณ 400-500 คน
ซึ่งมีงานไว้รองรับจำนว นมาก ทั้งทำสวนผลไม้ กรี ด ย าง เลี้ยงสัตว์ คัดแย กขยะ ซึ่งแต่ละงานจะมีค่ าตอบแทนให้
พร้อมกับที่อยู่อาศัย ค่าน้ำ ค่าไ ฟ ไม่ได้เสี ย ซึ่งจะมีร ายได้ถึงวันละ 200-300 บ  าท และจะมีการหั กลงไว้ในสมุดเหลือ
ประมาณ 100-150 บ าท หลังจ า กทางวัดผ่านพ้นวิก ฤ ต ไปแล้ว สภาพการเ งิ น คล่องขึ้น ก็จะมีการคืนเ งิ น ใ
นสมุดเหลือให้ ถือว่าเป็นเ งิ น ออมอีกหนึ่งช่องทาง

พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺย าโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ: workpoint

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น