“เช็ค สุทธิพงษ์” พิธีกรคนค้นฅน

“เช็ค สุทธิพงษ์” พิธีกรคนค้นฅน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เอ่ยชื่อ เช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ คนไม่น้อยอาจทราบว่าเขาเป็นหนึ่งในนักคิด นักเขียน ของบ้านเรา และก่อนหน้าที่ผ่านมา
เขาก็สร้างงานดีไว้ให้ชื่นชอบหลายอ ย่ างด้วยเ นื้ อหาที่นำเสนอ เรื่องราวของฅนในหลากหลายสังคม ผู้ชายคนนี้นับได้ว่า

เป็นคนบันเทิง ที่ผ่านประ ส บการณ์การทำงานมาอย่ างโ ช กโ ช น ก่อนจะก้าวออกมายืนอยู่หน้าจอทีวีทำหน้าที่พิธีกรรายการ
ที่ตัวเองผลิตเอง สุทธิพงษ์ จบการศึกษาจากมหาวิทย าลัยสงขลานครินทร์ วิทย าเขตปัตต านี ก่อนที่จะเปลี่ยนตนเอง

มาสู่เส้นทางสายบันเทิง โดยได้รับทุนเป็นนักเรียนทุนจากโ ร งเรียนการแสดง สหมงคลฟิล์มค ลุ กค ลี อยู่ในแวดวงละครเวที
มาอย่ างยาวนาน จากการเป็น Stage Manager และก็ร่วมแสดงละครเวทีเรื่อง “กาลิเลโอ” ซึ่งเป็นผลงานชิ้ นแรก

ของคณะละคร `28 ตามด้วยละครเวทีเรื่อง “อย ากให้ชีวิ ตนี้ไม่มีเธอ” และก็ “สู่ฝันอันยิ่งใหญ่” (DON QUIXOTE MAN OF LAMANCHA)
ไม่นานเขาขยับมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนต์เรื่อง “หลังค าแดง” ที่กำกับโดยคุณ ยุทธนา มุกดาสนิท และก็นำแสดงโดย

ธงไชย แมคอินไตย์ คู่กับ จินตหรา สุ ขพัฒน์ ปัจจุบันในเว็บไซต์ของ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ของเขา เช็ค สุทธิพงษ์
ก็เขียนเรื่องมาเล่า ใช้ชื่อเรื่องว่า การเตรียมตัวของชีวิ ต สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โดยว่า ‘เริ่มแรกจะต้องขออภั ย

ที่สั ปด าห์นี้ผมจัดสรรเวลา และสมาธิเพื่อเขียนบทความต่อจากสั ปด าห์ก่อนโน้นไม่สำเร็จ อันที่จริงต้องบอกว่าเกือบเสร็จ
น่าจะใกล้เคียงความจริงกว่า เนื่องจากผมเ จี ย ดเวลาขณะทำงานอยู่ที่ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร เขียนส่งมาตั้งแต่รุ่งเช้าวันพฤหัสบดี
ที่ 2 กุมภาพั นธ์ แต่ป ร ากฏว่าแอดมินไม่ได้รับเมล์ของผม แล้วก็เมื่อพย าย ามส่งอีกทีในเวลาเย็นด้วยความรีบร้ อ น

ผมทำข้อความทั้งหมดหายไปในอากาศได้ยังไงก็ไม่รู้ จากวันนั้นถึงวันนี้ หากไม่มีข้อความในไลน์ขึ้นมาเตือนเมื่อสักครู่
ผมก็คงยังไม่ได้มานั่งลงใช้ความพย าย ามเขียน ครั้งนี้เขียนจริงๆด้วยดินสอ ลงบนกระด าษ มันน่าจะไม่หายไปในอากาศ

เพราะว่าความไม่รู้หรือรู้น้อยของผมอีก สำหรับผมการเตรียมตัวทั้งในการทำสวน เตรียมไปปั่นจักรย าน หรือกระทั่งวิ่งฮาล์ฟ
มาราธอน ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ลาซา และไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยในการวิ่ง แต่ทั้งผองคือการเตรียมตัวของชีวิ ตบั้ นปลาย

ผมจะเป็นคนแ ก่ที่มีสุ ขภาพดี มีอาหารที่ดีครบถ้วนหลากหลาย มีบ้านที่สั ปป ายะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอากาศที่ดี มีมิ ตรที่ดี
มีชีวิ ตที่เลือกได้ มีใจที่สุ ข ส ง บ เบาบาง สามารถเจือจานแบ่งปัน ฉะนั้น เป้าหมายทั้งหมดที่ไปข้างหน้าในวันนี้ก็เพื่อการ

ถอยหลังในวันหน้าหากแม้ผมจะมั่นใจว่าในวันนั้นผมจะไม่อยู่อย่ างโดดเดี่ยว แต่ผมไม่ต้องการที่จะอย ากต ายท่ามกลาง
การแวดล้อมของใคร แต่ว่าจะต ายท่ามกลางความพึงพอใจของตัวเอง ซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะทำเป็นเหมือนกับการปั่นจักรย านไปลาซา

และการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน’

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น