ภูมันตรา แบรนด์สมุนไ พ รเล็กๆ สินค้ าน้องใหม่ ที่เพิ่งวางข ายได้เพียง 2 เดือน

ภูมันตรา แบรนด์สมุนไ พ รเล็กๆ สินค้ าน้องใหม่ ที่เพิ่งวางข ายได้เพียง 2 เดือน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

คุณโป้ย-กฤษติญา วัชรพินธ์เติบโตมาพร้อมกับธุรกิจสมุนไ พร ของคุณพ่อในจังหวัดกระบี่ ลุกขึ้นมายกระดั บแบรนด์เก่าแก่ 30 ปี
ให้ทันสมัยในชื่อ ภูมันตรา แบรนด์สมุนไ พรเล็กๆ แต่มียอดข ายหลักล้ าน จากน้ำมันกัญช า สป า และสเปรย์น้ำมั น กั ญชง สปา
สินค้าน้องใหม่ที่เพิ่งวางข ายได้เพียง 2 เดือน

คุณโป้ย ในวัย 38 ปี เล่าว่า “คุณพ่อเชี่ ย วชาญในเรื่องของสมุนไ พรมาก ทั้งกานพลู พิ มเสน เกล็ ดสะระแห น่
ว่านหางจระเ ข้ ใบกระวาน ชะเอ ม เ ทศ ฯลฯ เน้นผลิ ตสินค้าดูแลช่องปากและผิ วพรรณ ซึ่งได้รับความนิยมมากจากลูกค้าท้องถิ่น

แต่เมื่อนำมาวางจำหน่ายในกรุงเทพฯ กลับไม่ได้รับความสนใจเพราะแพ็กเกจไม่ดึงดูด เทียบกับร้านคู่แ ข่ ง แล้วทิ้ งห่างกันมาก
ทั้งๆ ที่สู ต รของเรานั้นดีไม่แ พ้ใคร จึงนำมาเปลี่ยนชื่อ ปรับแพ็กเกจและทำการตลาดใหม่” คุณโป้ย เล่าถึงจุดเริ่มต้น

ปัจจุบัน ภูมันตรา มีสินค้าสมุนไ พรจำหน่ายหลายตัว โดยยังเน้นไปที่การดูแ ล ช่องป าก และผิ วพรรณ ได้แก่
ย าสีฟัน ย าหม่อง ย าสระผม บาล์มกั ญชง-กัญช า น้ำมั น กั ญ ช า สป า และสเปรย์น้ำมั นกั ญ ช ง สป า

“สินค้าข ายดีตลอดกาลคือ ย าสีฟัน ส่วนถ้าข ายดีตอนนี้คือ น้ำมันกั ญ ช า สปา ราค า 790 บ. และสเปรย์น้ำมันกั ญ ช ง สปา ราค า 390 บ.
ถึงวางจำหน่ายได้แค่ 2 เดือน แต่เป็นสินค้าที่อยู่ในกระแ สการปลดล็ อ ก อีกทั้งมีคู่แ ข่ งน้อยจึงทำให้ย อ ด พุ่ ง หลายเท่าตัว

สำหรับสรร พคุณของสินค้าข ายดี น้ำมันกั ญ ช า สป า ช่วยผ่อ น ค ล า ย คลา ยกังว ล หรือนอนไม่หลั บ วิธีใช้คือ
ท าบริเวณที่มีอาก าร หรือแต้ ม ข มั บ ต้นค อ และดม ส่วนสเปรย์น้ำมันกั ญ ช ง สป า บรรเ ท า อา การ ป ว ด เ มื่ อ ยตามร่ างกาย

ความพิเศ ษของ น้ำมันกั ญ ช า สป า และสเปรย์น้ำมันกั ญ ช ง  ของภูมันตรา เริ่มตั้งแต่แหล่งวัตถุดิ บ
น้ำมันสารสกั ดกัญ ช ง-กั ญช าสำเร็จรูป ได้มาอย่ างถูกต้องตามก ฎ หม าย จากโครงการหลว ง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งมีมาตรฐ านสูง จากนั้นนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ ตามสู ต รของบรร พบุรุษเพื่อเพิ่มประสิ ท ธิภ าพ ยื่น อย. อนุมั ติ และวางจำหน่าย

ในด้านของธุรกิจหลังจากปลดล็อ กกั ญ ช า “ปลดล็อ กวันแรกข ายแทบไม่ทัน ของหมดบู๊ธกันเลย คู่แ ข่ งเราไม่กังว ล
เพราะรู้ว่ายังไงก็มี อยู่ที่สู ต รของเรามากกว่า ถ้าลูกค้าใช้แล้วดี เขาจะกลับมาซื้ อซ้ำเอง” คุณโป้ย บอก

ช่องทางการจำหน่าย คือออกอีเวนต์ตามห้างสรร พสินค้าเซ็นทรัลและเดอะมอลล์เกือบทุ กสาขา หรืองานสมุนไ พรแห่งช าติ
รวมถึงช่องทางออนไลน์ ทั้งไลน์และเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่สนใจ ภูมันตรา แบรนด์สมุนไ พร น้ำมันกัญช า-กัญช ง และสป า พบได้ที่งาน ‘Healthcare 2022
จั ก ร ว า ล ผู้สู งวัย’ โดยเครือ ม ติ ช น 30 มิ.ย. – 3 ก.ค. นี้ เวลา 10.30-20.00 น. ที่สามย่ านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่ านมิตรทาวน์
สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลอ้างอิงจาก sentangsedtee

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น