หนุ่มวิศวกรไ ฟฟ้ า ยอมทิ้งง านประเดือนผันตัวมาเป็นเกษตรกร ข า ย ‘มูล’ ไ ส้เดือน ทำเงิ น เดือน ละ 3 แสน

หนุ่มวิศวกรไ ฟฟ้ า ยอมทิ้งง านประเดือนผันตัวมาเป็นเกษตรกร ข า ย ‘มูล’ ไ ส้เดือน ทำเงิ น เดือน ละ 3 แสน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ที่ จ.สุพรรณบุรี มีหนุ่มวิศวกรไ ฟฟ้ า ยอมทิ้งง านประเดือนผันตัวมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงไ ส้เดือนข า ยมูลทำปุ๋ยสร้างรายได้เดือนละกว่า 300,000 บ าท
หนุ่มวิศวกรคนดังกล่าวชื่อนายสราวุฒิ มลิชัย อายุ 33 ปี เป็นชาวตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นเจ้าของ “สติฟาร์ม” ฟาร์มเลี้ยงไ ส้เดือน

นายสราวุฒิ เล่าว่าตนจ บวิศวกรร มศ าสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิค จากมหาวิทย าลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็นเจ้าของฟาร์มไ ส้เดือน ชื่อ สติฟาร์ม เจ้าของตลาดต้นไม้และเจ้าของโรงง านผลิตหุ่นยนต์โรงง าน ออโตมิชั่น แรงบันดาลใจในการเลี้ยงไ ส้เดือนมาจากที่บ้านทำการเกษตรประกอบกับต้นทุนปุ๋ ย เ ค มี ราค าสูง ก็เลยเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมา มาช่วยลดต้นทุ น คิดว่าจะทำยังไงให้ต้นทุ นการทำนาลดลง

เริ่มจากการศึกษาทำความรู้จัก “ไ ส้เดือน” ก่อน ซึ่งไส้เดือนในประเทศไทยมีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่คือไ ส้เดือนสีเทา กับไ ส้เดือนสีแดง ไ ส้เดือนสีเทาคือไ ส้เดือนที่นำไปแปรรูปตากแห้งข า ย ไ ส้เดือนอีกกลุ่มก็คือไ ส้เดือนสีแดง ถ้าเป็นพั นธุ์พื้นเมืองจะชอบอากาศเย็นแต่จะเลี้ยงย าก

ส่วนของเราเลี้ยง ไ ส้เดือนสายพั นธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ AF (African Night Crawler or Eudrilus eugeniae) ข้อดีของสายพั นธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ ก็คือ ทนอากาศร้ อน มีการขย ายพั นธุ์ที่รวดเร็ วเหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทย เลี้ยงง่ายกว่าพั นธุ์อื่น เพราะไ ส้เดือนพันธุ์นี้จะไม่ค่อยหนี

ส่วนพั นธุ์อื่นถ้าอาหารหรือมีสภาวะที่ไม่เหมาะสม ในแปลงเลี้ยงก็จะหนี สำหรับไ ส้เดือนพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ เลี้ยงในอะไรก็ได้ แต่ต้องมีความชื้น น้ำไม่ขังและควรจะอยู่ในร่ม ส่วนศัตรูของไ ส้เดือนซึ่งมีลักษณ์เหมือนหนอนอยู่ ในบ่วงโ ซ่ของอาหาร ดังนั้นศั ต รูที่จะมากินก็จะมีหลายชนิด มีทั้งนก กิ้ งก่ า หนู จิ้งเ หลน อึ่งอ่าง

ในแง่การตลาดนั้นเริ่มจากการมองตัวเองก่อนว่ามีเรื่องใช้ปุ๋ ยหรือไม่ถ้ามีลองลดการใช้ปุ๋ ยลงมาครึ่งหนึ่ง แล้วใช้มูลไ ส้เดือนแทนครึ่งหนึ่งให้เริ่มต้นแบบนี้ก่อน อย่ าเพิ่งไปมองว่าเราจะข า ยอะไรที่ไหนอย่ างไร มูลไ ส้เดือนมีการย่อยสลายที่สมบูรณ์กว่าสั ตว์ชนิดอื่น เหมาะสำหรับพืชทุ กประเภท ในแง่การตลาดมูลไ ส้เดือนใช้ได้กับพืชทุ กชนิดสามารถจำหน่ายได้ทั่วไป

“ผมจะบรรจุถุงละ 1 กิโลกรั ม ข า ยออนไลน์ไปจนถึงกระสอบละ 25 กิโล มีรถสิบล้อมารับ ลูกค้าที่มาซื้ อมีทั้งเจ้าของสวนย างพารา เจ้าของสวนอินทผาลัม สวนทุเรียน ล่ าสุดเจ้าของสวนอินทผาลัมที่ จังหวัดลพบุรี บอกว่าใช้มูลไ ส้เดือนแล้วดีมาก”

“มีคนติดต่อซื้ อเพิ่มขึ้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมารับเองเนื่องจากยอดข า ยมากเป็นตั น ส่วนถุงละ 1 กิโล
ส่วนมากเราจะข า ยที่ตลาดต้นไม้ของเราเองซึ่งอยู่ที่หน้าศูนย์พั นธุ์พืชเพาะเลี้ยงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชี พการเกษตร
(พั นธุ์พืชเพาะเลี้ยง)อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหลัก

และข า ยทางออนไลน์ อนาคตตลาดยังไปได้ เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ของโลกราคาปุ๋ ย เ ค มีสูงมากแบบก้าวกระโดด
ดังนั้นสิ่งที่มาทดแทนปุ๋ ย เ ค มี จึงมีบทบ าทมากขึ้นจะโตขึ้นแต่สิ่งที่ลดลงคือราคาผลผลิ ตของไทย ไม่ว่าข้าว หรือย างพารา นั้นสวนทางกัน”

นายสราวุฒิ เล่าต่อว่า ตอนที่เลี้ยงไ ส้เดือนอยู่บ้านบางกุ้ง ซึ่งเลี้ยงพื้นที่ 100 ตารางวา มียอดสั่งซื้ อเดือนละ 30 ตั น ราคาตั นละ 10,000 บ าท
แต่ผลิ ตสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันตนจึงลงทุ นซื้ อที่เพิ่มอีก 58 ไร่เพื่อขยายเพิ่มกำลังการผลิ ตโดยย้ายมาที่ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำเป็นโรงเรือน ขน าดใ หญ่จากเมื่อก่อนจะเลี้ยงในกาละมังตอนนี้ได้เปลี่ยนมาทำแปลงเลี้ยงแบบแปลงผัก

ค าดว่าจะสามารถเพิ่มยอดการผลิ ตตาก 30 ตั นต่อเดือนมาเป็น 100 ตั นต่อเดือน ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่ างแน่นอน
และตนก็จะร่วมกับทีมวิศวกรของบริษัท ออกแบบหุ่ นย นต์ มาทำง านที่ สติฟาร์มแห่งนี้ต่อไป

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล nationtv.tv

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น