อดีตพย าบาล กลับบ้านเกิด ผันตัวทำเกษตรโกยร ายได้ เ ดือนละแสน

อดีตพย าบาล กลับบ้านเกิด ผันตัวทำเกษตรโกยร ายได้ เ ดือนละแสน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

อดีตพย าบาลสาวชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  ผันตัวทำเกษตรผสมผสาน ล าออกจากง านพย าบาลที่ จ.ชลบุรี กลับบ้านเกิด เลี้ยงไก่ดำ ปลูกผั กหวา น ปลูกไผ่ เลี้ยงด้ว งข าย โกยร ายได้งามเดือนละเป็นแ ส น

น.ส.ธัญลักษณ์ มหัทธนยศนันท์ อดีตพ ยาบาลที่เปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ตนทำงานเป็นพย าบาลโรงพย าบาลแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี ระหว่ างที่ยังทำงานประจำอยู่ก็ได้ลองทำการเกษตร โดยปลูกพืชเป็นอันดั บแรก เช่น ปลูกกล้วย ผั กหวา น ปลูกไผ่สายพั นธุ์ต่างๆ ไว้ในสวนของตนที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจะเดินทางกลับมาดูแลสวนทุกๆ วันหยุด ทำลักษณะนี้อยู่ประมาณ 2 ปี

พบว่าการปลูกพืชอย่ างเดียวยังไม่ตอบโ จทย์ และร ายได้ที่เข้ามายังน้อยมาก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเคยศึกษาการเลี้ยงไก่ดำเชื่อว่าจะสามารถสร้างร ายได้ให้แก่ตนเองได้อย่ างแน่นอ น อีกทั้งหลังจากที่ทำงานมาหลายปีตนก็รู้สึกว่าเหนื่อ ยแล้วกับงานที่ทำอยู่ ประกอบกับเป็นคนที่ชอบเรื่องการเกษตรอยู่แล้ว จึงตั ดสินใจลาออกจากง านกลับมาทำเกษตรแบบผสมผสานอย่ างจริงจังที่บ้าน

ได้ลงมือทำการเกษตรแบบผสมผสานอย่ างจริงจัง มีพื้นที่ 6 ไร่ แบ่งทำนา 2 ไร่ สระน้ำเลี้ยงปลา 1 ไร่ ปลูกไผ่ 1 ไร่ ส่วนที่เหลือทำเกษตรและเลี้ยงสั ตว์หลายอย่ าง ทั้งเลี้ยงไก่ดำ KU ภูพาน ข ายลูกอายุ 21 วัน ตัวละ 50 บ าท อายุ 1 เดือนข ายตัวละ 70 บ าท อายุ 2 เดือนข ายตัวละ 150 บ าท ไก่ดำชำแหละข ายกิโลกรัมละ 180 บ าท โดยมีลูกค้าประจำทั้งต่างจังหวัดและลูกค้าใกล้บ้าน ทั้งได้ปลูกผั กหวา นเก็บยอดข าย กิโลกรัมละ 300 บ าท บางครั้งจำหน่ายเมล็ดด้วย ปลูกไผ่กิมซุงตั ดหน่อข ายโดยชั่งข ายกิโลกรัมละ 50 บ าท เลี้ยงด้ว งสาคูข ายปลีกกิโลกรั มละ 250 บ าท ราค าส่งกิโลกรั มละ 200 บ าท

นอกจากนี้ยังเลี้ยงหนูนาหรือหนูพุก ข ายพ่อพั นธุ์แม่พั นธุ์ ซึ่งจะข ายเป็นชุด โดยหนูอายุ 3-4 เดือน ตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 2 ตัว
จะข ายอยู่ที่ราคา 1,000 บ าท และข ายเป็นหนูเนื้อกิโลกรั มละ 200-250 บ าท ขณะนี้กำลังวางแผนจะเลี้ยง
หอยเชอรี่กับปลาไหลเพิ่ม เพื่อจะได้มีร ายได้เข้ามาตลอดทั้งปี

สำหรับการทำเกษตรผสมผสานและเลี้ยงสั ตว์ นอกจากจะสร้างอาชี พช่วงการแพร่ระบ าด แล้ว ยังลดความเสี่ ยงการทำงาน
ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดด้วย โดยตนมีร ายได้เฉลี่ยประม าณ 100,000 บ าทต่อเดือน ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
จะเหลือเก็บเดือ นละประม าณ 70,000-80,000 บ าท ถือเป็นร ายได้มากพอสมควรในช่วงเศรษ ฐ กิ จ แบบนี้
หากต้องการสอบถาม หรือเยี่ยมชมฟาร์ม สามารถสอบถามได้ทาง Facebook ไก่ดำ ไก่บ้าน พรเจริญฟาร์ม หรือโทร.สอบถามได้ที่ 09-7082-1444

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล mgronline.com

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น