คุณอรณี สำราญรื่น เจ้าของหยกฟาร์ม ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว สร้างร ายได้ หลักแสนต่ อเดือน

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว สร้างร ายได้ หลักแสนต่ อเดือน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

คุณอรณี สำราญรื่น (หยก) เจ้าของหยกฟาร์ม ดินแดนหญ้าอาหารสั ตว์ ตั้งอยู่ที่ 16 หมู่ 8 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ทำอาชี พปลูกหญ้าเลี้ยงวัว สร้างร ายได้ เดือนละ 150,000 บ าท

ที่มาของฟาร์ม

คุณหยกกล่าวว่า เดิมทีประกอบอาชี พ รับร าชการอยู่ที่ ม.เกษตร ประมาณ 3 ปีครึ่ง จากนั้นได้ย้ายกลับมารับร าชการอยู่ที่กาฬสินธุ์ประมาณ 2 ปีครึ่ง จึงได้ ตั ดสิ น ใ จ ล าออก เนื่องจากร ายได้ไม่เพียงพอต่อภาระที่มี ต่อมาได้ไปทำงานที่ประเทศไต้หวันประมาณ 6 ปี และได้ย้ายกลับมาไทยช่วงปี 2551 ซึ่งเดิมทีที่บ้านเริ่มปลูกหญ้าตั้งแต่ปี 2549 โดยคุณพ่อซื้ อท่อนพั นธุ์มาปลูกก่อน 2 งาน ปลูกไว้เลี้ยงวัวแค่ 2-3 ตัว เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็ได้มีคนมาติดต่อขอซื้ อ จึงได้ขย ายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่

โดยสายพั นธุ์แรกที่ปลูกคือ เนเปียร์แคระ ต่อมาปี 2555 ได้ลูกสายพั นธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งสายพั นธุ์นี้เติบโ ต ได้ร วดเร็ว แปรรูปโดยการสั บห มั กข ายได้ เก็บได้ 1-3 เดือน ปี 2558 ได้ปลูกสายพั นธุ์หญ้าหวา นอิสราเอล ข ายได้ทั้งหญ้าและรวมถึงท่อนพั นธุ์ด้วย สายพั นธุ์ต่อมาคือ เนเปียร์นรกจักรพ รรดิ จะคล้ายๆกับปากช่อง1 จะท นต่อสภ าพอากาศกว่าชนิดอื่นๆ สายพั นธุ์สุดท้ายเนเปียร์ท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟ ลำต้นจะอ่อน โ ตไว ใบเยอะ

ปัจจุบันเลี้ยงวัวทั้งหมดกี่ตัว?

คุณหยกกล่าวว่าปัจจุบันที่ฟาร์มเลี้ยงวัวทั้งหมดเกือบ 60 ตัว 3 สายพั นธุ์ ได้แก่ ชาโรเล่ บรามัน และแองกัส ช่วงนี้ได้เริ่มนำควา ย มาเลี้ยงเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างง านอดิ เร กให้เด็กๆที่บ้านด้วยค่ะ

รูปแบบการตลาด

เริ่มจากการข ายตรง คือไปติดต่อลูกค้าโดยตรงเอง ต่อมาเมื่อเริ่มมีสื่อออนไ ลน์เข้ามา คนก็เริ่มรู้จักผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ เช่นเพจเฟสบุ๊ค ยูทูป และยังมีลูกค้าที่มาซื้ อแล้วบอกกัน ป ากต่อป าก ซึ่งลูกค้าที่มาซื้ อวัวก็มาจากการซื้ อหญ้าก่อนนั่นเองค่ะ

ร ายได้ของฟาร์ม

ร ายได้เฉลี่ยต่อเ ดือนประมาณ 150,000 บ าทขึ้นไป แต่ถ้าช่วงที่มีออเดอร์พั นธุ์หญ้าเยอะก็หลายแ ส นบ าทเลย ปัจจุบันนั้นหลักๆเลยจะเป็นการข ายหญ้าแปรรูปสั บและท่อนพั นธุ์

การปลูกหญ้าข าย ตอบโจทย์กับชีวิ ตอย่างไรบ้างครับ?

คุณหยกกล่าวว่า หลังจากที่ได้มาปลูกหญ้าแล้ว ชีวิตดีขึ้น มีร ายได้เข้ามาทุ กๆวัน ทุ กๆเดือน ทุ กๆปี มีอาชี พเป็นของตัวเอง อีกทั้งร ายได้ยังดีกว่าทุ กๆอาชี พที่เคยทำมา มีทรั พ ย์ สิ น เพิ่มขึ้นและได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยค่ะ

ช่องทางการติดต่อ

เฟสบุ๊ค : อรณี สำราญรื่น เพจ : หยกฟาร์ม ดินแดนหญ้าอาหารสัตว์ โทร : 0844096115

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง mepanya.com

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น