ทำในสิ่งที่ถนัด ข า ย ผักส่ง “แมคโคร” สร้างรายไ ด้ หลักล้าน ต่ อเดือน

จบแค่ ป.6 หันมาข า ย ผักส่ง “แมคโคร” สร้างรายไ ด้ หลักล้าน ต่ อเดือน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

บางครั้งแม้จะไม่มีต้นทุ นเท่ากับคนอื่นๆ แต่เราก็สามารถสร้างฐานะความ มั่ น ค ง และอนาคตขึ้นมาด้วยตัวเองได้ เหมือนอย่ างสองสามีภรรย า ที่ไม่ได้มีโอกาสในการเรียนสูงๆ แต่ก็สามารถประส บความสำเร็จในอาชี พได้

คุณสมเกียรติ ลำพันแดง และ คุณสุนันทร์ สตะจริง เป็นคู่สามีภรรย า เจ้าของสวน “สมเกียรติ ผักอ ร่อย” พวกเขามีวุฒิแค่ ป.6 ไม่ได้จ บปริญญ า

และปัจจุบันก็กลายเป็นเศร ษฐี ประจำฟาร์มผักสลั ดไปแล้ว พวกเขาเริ่มต้นและสำเร็จได้อย่างไร มาเรียนรู้ชีวิ ตของเขาและเธอกัน

คุณสมเกียรติ ลำพันแดง และ คุณสุนันทร์ สตะจริง เล่าประส บการณ์ชีวิตให้ฟังว่า “ทั้งคู่ไม่ได้เรียนสูงมากนัก จบแค่ประถมศึกษาและยึดอาชี พแม่ค้าข า ย ผักในตลาดสด

แต่เมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อน และเห็นปัญห าว่าตลาดผักไม่สม่ำเสมอ  บางฤดูก็มากเกินไป บางฤดูชนิดก็ ข า ด ไปเลยมี จึงพย าย ามคิดหาวิธีการว่าจะทำอย่ างไรให้มีผัก ข า ย ได้ตลอด”

จากนั้น ก็เริ่มมองหาคู่ค้า เพื่อรวบรวมส่งผักข า ย ให้กัน และโ ชคดี ที่ได้หน่วยงานของเกษตรจังหวัดสระบุรี เข้ามาให้การช่ ว ย เ ห ลือ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำมาตรฐาน GMP (หลักเ กณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิ ตอาหาร) ซึ่งเป็นเ กณฑ์ที่ช่ ว ย ให้ปั ญ ห า การ ผ ลิ ต และ ปั ญ ห า จากสินค้า ล ด ล ง

เมื่อได้รับมาตรฐาน และเริ่มขย ายกำลังการผลิ ต และส่งข า ย ไปยังห้างแม็คโคร 4 สาขา ในพื้นที่เขตจังหวัดสระบุรี จากเดิมยอดส่งผัก 200-300 กิโลกรัม

ปัจจุบันสามารถส่งผักจำหน่ ายได้ถึง 5-6 ตัน ต่อวัน ไม่เพียงเท่านั้น เขายังพัฒนาไปอีกโดยการเอาระบบ QR CODE เข้ามาใช้ เพื่อระบุถึงต้นทางขอสินค้าเพื่อช่ ว ย เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค เมื่อสแ ก นไปจะรู้ว่าผักถุงนี้มาจากฟาร์มไหน ใครเป็นผู้ปลูก

 

 

ปัจจุบัน คุณสุนันทร์บอกว่า “ยอด ข า ย ในฐานะของผู้รวบรวมผัก ยอดข า ย อยู่ที่ประมาณ 16 ล้าน บ า ท ต่อเดือน แต่ถ้าใน ฐ า น ะ ของเจ้าของฟาร์มผู้ปลูกผักเองนั้น แยกส่วนกัน

ส่วนใหญ่ผักที่ปลูกที่นี่ มักข า ย ที่หน้าสวนไปเลย ร า ค า ค่ อนข้างสูงกว่าผักที่อื่นมาก เพราะเป็นผักออร์แกนิก ร ายรับ อาจไม่มากเท่าฐานะผู้รวบรวมผัก แต่ก็ถือว่าดีมาก”

ถือได้ว่าตลาดผักในประเทศไทยยังไปได้อีกไกล ขอแค่เกษตรกรไทยต้องมีความเข้าใจให้มากขึ้น รู้จักหามุมมอง ปรับวิธีคิด คำนึงถึงความปลอดภั ยของผู้ผลิ ตและผู้บริโภค เพื่อทำสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีจิ ตใ จที่รักการเกษตร เท่านี้ก็น่าจะสามารถพัฒนาและยกระดั บการปลูกผักได้แล้ว

ใครที่สนใจฟาร์มผักแห่งนี้สามารถแวะไปเที่ยวชม “สมเกียรติ ผักอร่อย” ได้ที่ หมู่ 7 ตำบลโ ค กสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ส่วนใครที่อยากร ว ย ไม่จำเป็นต้องร ว ย เพราะอาชี พนี้เสมอไป แต่ขอให้คุณเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองถนัด และรู้จักมันให้ลึกกว่าที่คนอื่นมอง ถ้าคุณทำได้…โอกาสร ว ย ก็อยู่ไม่ไกลแน่นอน

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น