ปลูกและแป ร รู ปเมล่อน โดย คุณจอย-ขุน “บ้านสวนพิศิษฐ”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ชีวิ ตที่เลือกได้.. ในนิย ามของแต่ละคนอาจแ ต กต่างกันไป หลายคนเลือกชีวิ ตแบบทำตามสิ่งที่เรียนมา จบก็ทำงานหาความก้าวหน้าและเติบโต แต่ก็มีบางคนเลือกชีวิตที่ “อิสระ” ทำในสิ่งที่รัก

‘ขุน-พิศิษฐ จันทร์หงส์’ ปัจจุบันอายุ 41 ปีและ ‘จอย-วันเพ็ญ เด่นเพียร’ คู่ชีวิ ตในวัยเดียวกัน เล่าให้ฟังว่า หลังเรียนจบปริญญ าตรี สาขาวิศวกรร มไ ฟฟ้ า จาก ม.มหานคร

ขุนเองไม่ได้คิดอย ากทำงานที่ไหนเลยเลือกตรงดิ่งกลับมาบ้านที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อ ช่ ว ย พ่อแม่ทำสวนดีกว่าด้วยที่บ้านเองก็พอมีที่ทางทำมาหากินได้และตนก็ไม่อย ากไปเป็น ลู ก น้องของใคร และส่วนจอยนั้น เรียนทางด้านวิทย าศาสตร์การอาหาร(Food Science) มาจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

เคยทำงานประจำอยู่ช่วงสั้นๆ แล้วพอทั้งสองแต่งงานกันก็เลยตั ด สิ นใ จ ล าออกมาดีกว่า เพื่อ ช่ ว ย กันทำสวนอย่ างเต็มตัวอยู่ที่บ้านแทนนับแต่นั้น ขุน บอกด้วยว่า ที่เลือกมาผลิ ต ‘เมล่อน’ ในโรงเรือนซึ่งทำมา 5 ปีกว่าแล้ว จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเกิดจากพื ช เศรษ ฐกิจหลัก แก้ วมั งก ร กับมะม่วง ที่พ่อแม่ทำมากว่า 10-20 ปีนั้น ได้หมดอ ายุลง

ประกอ บ กับที่เห็นมาตลอดเวลาว่าจะต้องมีการรับมื อ ‘โร ค  แมล งศั ตรู’ ที่เข้ามารบกว น หนั กข้อขึ้นทุ กปี ๆ เพิ่มปัญห าเรื่องต้นทุนผลิ ตจากการต้องใช้ปุ๋ ย-ย ามากขึ้นเรื่อย ซึ่งสวนทางกับราค า ผลผลิ ตที่กะเ กณฑ์อะไรใด ๆ ไม่ได้เลย แต่หลังจากศึกษาเกี่ยวกับเมล่อนแล้ว พบว่าพืชชนิดนี้สามารถที่จะบริหารจัดการได้ตั้งแต่ระยะเวลาของการปลูก-เก็บเกี่ยว นับไปเลย 90 วัน(หรือบวกลบไม่เกิน 5 วัน)

ซึ่งทำให้สามารถกำหนดและวางแผนได้ว่าอย ากจะมี ผลผลิตออกมาช่วงไหน เพื่อเตรียมการเรื่องการตลาดล่วงหน้าไว้ และอีกอย่ างสามารถผลิตได้ทั้งปีโดยไม่ต้องง้อฤดูกาล ต่างกับพืชกลางแจ้งที่เห็นได้ชัด ปัจจุบันการผลิ ตพืชเมล่อนของ “บ้านสวนพิศิษฐ”ที่เริ่มต้นมาจาก 2 โรงก่อนถึงตอนนี้ได้ขย ายเพิ่มขึ้น เป็น 8 โรงเรือนแล้ว

ซึ่่งสามารถที่จะยืนยันได้อย่ างดีว่า สิ่งที่เจ้าของเลือกและตั้งใจทำมานั้น มันเวิร์กจริง กลายเป็นที่พบปะของกลุ่มคนสนใจการเกษตรแวะเวียนกันเข้ามาเป็น ลู ก ค้ า อุดหนุนสินค้า และเพลิดเพลินไปกับผ ลผลิ ตที่ใครมาเห็นต่างก็ชื่นใจไม่แ พ้คนปลูกเช่นเดียวกัน

และสำหรับ‘ขุน’ แล้ววันนี้เขาบอกเพียงว่า เลือกความอิสระไม่คิดอย ากไปเป็น ลู ก น้องใคร “ผมก็พอใจนะ เพราะว่าทำนี่มันเป็นงานของเราเลย แต่ถ้าเราไปทำงานวิศวะอย่ างนั้นมันเป็น งานของเขามันไม่ใช่งานของเรา คืองานอันนี้เราทำมัน ของ ๆ เราเลย เราสร้างขึ้นมาเลย ก็มันสบายใจกว่าที่จะไปทำงานข้างนอก”

พอคนเริ่มรู้จักสวนมากขึ้นอย ากชิม ‘เมล่อน’ ซึ่งจะต้องจองไว้ก่อน เพราะถ้าไม่แล้วส่วนใหญ่ของอาจหมดได้ และล่ าสุดยังมีสินค้าใหม่‘มะเขือเทศ’ท านผลสดกับ‘ขนม’ที่แป ร รู ปจากเมล่อนด้วย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-995-3571

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล mgronline.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น