ในช่วงเวลาที่ต กต่ำ ที่สุด คุณจะได้พบกับค น 4 ประเภ ทนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ในช่ วงชี วิ ตที่ ต กต่ำ คุณจะได้พบกับค น 4 ประเภท

1. คนที่ช่วยคุณโดย ‘ไม่คิด’

2. คนที่ ‘ไม่คิด’ จะช่วยคุณ

3. คนที่อยู่ ‘เคียงข้าง’ คุณ

4. และคนที่ ‘จาก’ คุณไป

หากไม่มั วมานั่งโท ษตัวเองและโท ษแต่คนอื่น

แต่จงพิจารณาให้เห็นว่า

“ทุก อย่ างในชีวิ ตย่อมไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่น อ น ทุ กอย่ างย่อมแปรเปลี่ยน”

และเ รื่ องแย่ๆ ในชีวิ ต

จะสอนให้เราได้คิดว่าใครที่ทำให้เราเ สี ย ใ จ ร้อ ง ไ ห้

ใครกันที่รักและจริงใจกับเรา

ใครกันที่พร้อมจะปล่อยมือและทิ้ งเราไปทันที

ใครกันที่พร้อมจะเคียงข้างเราในวันไม่เหลือใคร

ใครกันพร้อมจะออกห่าง ย ามที่เราอย า กได้ความช่วยเหลือ

ใครกันพร้อมจะเข้าใจเราและยืนเคียงข้างเรา

ใครกันที่อ ค ติ แร งจนไม่ฟังเสี ย ง ใคร

ใครเป็นกลาง ใครหูเบา ใครพร้อมเ ผชิญ หน้า

ใครพร้อมจะทำร้ า ย เราลั บหลัง

 

เราจะมองคนทั้ง 4 แบ บนี้ไม่ออกหรอก

ย ามมีสุขเราแยกแยะคนไม่เป็นเพราะทุกคนดีหมด

ไม่ว่าจะหันหน้า ไปทางไหน ก็มีแต่คนยินดี มีแต่คนคอยยิ้มให้

พอลองทุ กข์หนั ก ดูสักครั้ง เราจะได้เห็นน้ำใจของคน

ที่จะ ตั ดสิ นใ จแทนเราว่า

คนไหนควรคบ คนไหนควรอยู่ห่าง

คนไหนควร ตั ด ทิ้ ง คนไหนควรทดแทนบุญคุณ

ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว ว่าจะเลือกแบบไหน เลือกทางไหน

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกทางที่ท่านเลือกนะครับ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น