คนหนึ่งอุ้ม อีกคนถือกระเ ป๋ า ช่วยอุ้มเพื่อนขึ้นเรียนชั้น 3 ทุ กวัน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ภาพความมีน้ำใจของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ของโรงเรียนท่ามะขามวิทย า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่ช่วยกันถือกระเ ป๋ าและอุ้มเพื่อนขึ้นบันไดอาคาร 3 ชั้น เพื่อขึ้นไปเรียนหนังสือของ “น้องมีน” หรือ “ด.ญ.พรทิมา ตันพานิช” อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีรูปร่ าง กระดู ก ผิ ด รู ป มาแต่กำเ นิ ดและป อ ดยังแฟ บ ก่อนหน้านี้น้องมีน ได้รับการฉี ด วั คซี น เมื่อปลายปีที่แล้ว ก่อนฉี ดผู้ปกครองการเกิ ด วิ ต ก กั งว ล ถึงผ ลข้างเคียง เ ก ร งว่าน้องจะเป็นอัน ตร าย เพราะร่ างก ายไม่ปกติอยู่แล้ว จึงไปปรึกษ าแพทย์ ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า ควร ฉี ดวั ค ซี น

เมื่อได้รับคำแนะนำจากแ พ ทย์ ด้านนายพิพัฒพงศ์ ตันพานิช บิดา และนางพรพรรณ ปานเนียม มารดา อยู่บ้านเลขที่ 106/12 หมู่ 8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ตั ดสิ น ใ จ พาน้องมีน ฉี ด วั ค ซี น เ ข็ ม 1 หลังจากฉี ดแล้วได้กลับมานอนพักที่บ้านไม่นานก็เริ่มมีอาก าร จากผ ลข้ างเคียง วั คซี น ทำให้ต้องพาน้องเข้าห้อง ไ อ ซี ยู ที่โรงพย าบาล นำไปสู่การรั กษ าที่ยาวนานต่อเนื่องเป็นปีแล้วจากผ ลข้ างเคียง ของการฉี ดวั คซี น ทำให้น้องมีน มีอาก ารเ ห นื่ อ ย
มากมาจนถึงทุ กวันนี้

ด.ญ.ย าตนา และ ด.ญ.แยม ชาวต่างด้ าวเพื่อนน้องมีน เปิดเผยว่า ตอนที่เรียนอยู่ ป.6 เพื่อนมีร่ างก ายไม่สมบูรณ์มานานตั้งแต่เรียนอยู่ ป.1
ส งส ารเพื่อนก็เลยช่วยกันอุ้มพาเรียน ถ้าช่วยพ ยุ งให้เดินแล้วจะต้องช่วยกันพ ยุ ง 2 คน จะต้องมีคนถือกระเ ป๋ าและต้องช่วยพ ยุ ง ก็กลั วเพื่อนจะเ จ็ บ
จึงตั ดสิ นใ จใช้วิธีอุ้มดีกว่าเพื่อนต่างห้องเรียนมาเห็นก็ยังมาช่วยกันอุ้มพาเรียนด้วย

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทย า เปิดเผยว่า หลังได้รับวั คซี น เ ข็ มแรก น้องมีอาก ารเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเคยเดินด้วยตัวเองได้ แต่พอรับวั ค ซี น แล้วมีผ ลต่อร่ างก ายต้องเข้าโรงพย าบาล พอมาอยู่โรงเรียนเข้า ม.1 พ่อโทรฯมาบอกอย ากขอให้ลูกเข้าเรียน โดยงานแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้คุยกันและพย าย ามช่วยเหลือครอบครัว ทราบข่าวว่าแม่น้องต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลลูก ส่วนพ่อทำงานคนเดียวร ายได้ไม่พอ

โดยการจั ดการเรียนการสอนจะจั ดตามอาคารเรียนต่างๆ ต้องเดินขึ้นลงอาคาร ได้เห็นเพื่อนช่วยกันอุ้มเพื่อนเรียนหนังสือทุ กวัน ถือเป็นภาพประทั บใ จที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถึงความมีน้ำใจ จึงรู้สึกเป็นห่วงหลังจากเงินที่ได้รับการ เ ยี ย วย าจาก สปสช. มา 2 แสนบ าท

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทย า กล่าวว่า “ขณะนี้เงิ น ก้ อ นนี้ ใกล้หมดลง ครอบครัวจะมีปัญห าเพราะมีแต่ร ายจ่ายทุ กวัน หากมีผู้ใจบุญบริจ าคช่วยเหลือไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องมีนได้เรียนหนังสือ และไว้เป็นค่าใช้จ่าย รั กษาตัวจะเป็นแนวทางที่ดีแก่ครอบครัวของน้องมีนในอนาคตได้”

จากภาพที่เพื่อนช่วยอุ้มน้องมีนไปเรียนตามอาคารเรียนได้กลายเป็นภาพแห่งความประทั บใ จและความเอื้ออ าท ร ที่มีต่อกันของเพื่อน ๆร่วมชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียนย ากที่จะพบภาพแบบนี้ได้ง่ายนักสำหรับความผูกพันที่มีให้กัน แม้จะเป็นเด็กต่ างช าติต่างภาษา
แต่ความมีน้ำใจที่มีให้กันระหว่ างเพื่อนที่กำลังทุ กข์ย ากนั้นน่าชื่นชม ซึ่งตัวน้องมีนยังคงมีความหวังว่าจะได้มีโอก าสกลับมามีร่ างก ายแข็ งแ ร งอีกครั้ง
และจะได้ตั้งใจเรียนหนังสือมีการศึกษาที่ดี เพื่อมาคอยดูแลครอบครัวในอนาคต

หากผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือครอบครัวน้องมีน สามารถติดต่อสอบได้ที่ นางพรพรรณ ปานเนียม มารดา เบอร์โทร. 09-3448-8690

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น