10 คำสอนของหลวงปู่แสง เตือนสติได้ดีมาก

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันนี้เรานำหลักธรรมคำสอนของ หลวงปู่แสงมาฝากทุกๆท่านกันค่ะ หลวงปู่แสงท่านเป็นศิษย์สายตรงของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ซึ่งท่านเป็นพระปฏิบัติสายกรร มฐานที่มีเมตต าสูง ทั้งหลักคำสอนทางธรร มที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้ได้เลื่อมใสเป็นจำนวนมาก

ข้อที่ 1 อย่ ามัวแต่ไปดูจิตใจของคนอื่นจนลืมดูจิตใจของตนเอง รู้ไปหมดว่าคนนั้นดีคนนี้ชั่ ว แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีดีมีชั่ วมากน้อยแค่ไหน

ข้อที่ 2 การทำบุญกับพระอรหั นต์อานิสงส์จะเกิ ดไว เพราะจิตของพระอรหั นต์นั้น “บุญท่านไม่ค้าง บ าปท่านไม่รับ” ทำบุญตอนไหนท่านให้ตอนนั้น

ข้อที่ 3 ทานการกุ ศ ลนี่แหละจะติดส อ ยห้อยตามเหมือน “เงาตามตัว” ตกอยู่แห่งหนตำบลไหนบุญเหล่านี้จะประคับประคองให้เรา “อยู่เย็นเป็นสุข”

ข้อที่ 4 เหรียญเหล่านั้นมันกัน บ่ได้เด้อ ถึงคราวก็กันบ่ได้ กันเกิ ดก็ บ่ได้ กันเ จ็ บไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ก็บ่ได้ หนังมันสิหย่ อนจ ะเหี่ย วก็กัน บ่ได้ จะได้กะเป็น ที่พึ่งตอนอยู่ท่ อนั่ นล่ะ

ข้อที่ 5 ให้เลือกคบแต่คนดี คบกับหม า หม าก็พาไปกินขี ้ ชีวิ ตเจ้าของอย ากได้ดีก็เฮ็ดเอานั่นตั๋ว เลือกคบคนก็เบิ่งนำ
พอคบกระจังคบคนชั่ วเขากะพาชั่ ว คบคนดีเขาก็พาเฮาดี คบกับหม า หม าพาไปกินขี ้ สิไปอยู่บ้อ

ข้อที่ 6 การให้ท านนั้นเป็นเครื่องแสดงออกของความมีน้ำใจ ไม่มีความตระ หนี่ถี่ เหนี ยว แม้ไปยังต้องกลับมาเกิ ดอี กก็จะเป็นผู้อุด มด้วยอดิ เรกล าภ เช่น พระสีวลี อันนี้อาตมา ยกตัวอย่ างให้ฟังนะผลบุ ญ นั้นไปหายไปไหนนะที่เราทำลงไป ย่อมติ ดต ามอุ้ มชูเราไ ปทุกหนแห่ง

ข้อที่ 7 อย่ าผลัดวันประกั นพรุ่ง เดี๋ยวจะเสี ย ใ จตามภา ยหลัง

ข้อที่ 8 พากันคิดบ่จะ มื้อได๋ มัวห ล ง โ ล กอยู่เด้อ ให้รีบสร้างความดีเข้า จะได้เป็นที่พึ่งได้ จนที่สุด บ่ ต้ อง มาเกิดอีก

ข้อที่ 9 ให้เอาชนะกิเ ล สตัวเอง อย่ าไปเอาชนะกิเ ล สคนอื่น ชนะกิ เ ล สในใ จตนได้แล้ว ขี้นชื่อว่าชนะทุกสิ่งในโลกนี้ กิ เ ล ส อยู่ขอบฟ้ ามห าสมุทรไหนก็ชนะทั้งหมด ถ้าเราชนะตัวเราแล้ว

ข้อที่ 10 มาให้อาตมาเ ค าะแต่หั วน้อย มันสิได้หยั่งดี ให้พากันเ ค าะหั วใ จเจ้าของพุ่น เอาสติปัญญ าให้มันเกิดขึ้น

เอาความเฉลีย วฉลาดนำขึ้นมาใช้ เว้ากันว่าบ้านเมืองมันสิเจ ริ ญ รุ่งเ รื อ งบ่ มันสิเ สื่ อ มบ่ บ่ต้องไปถามหาหยั่งไกล ความเจ ริ ญมันอยู่ในหั ว ใ จ หมู่เจ้านั้น

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น