นักธุ รกิจใจบุญ มอ บเงินช่วยเหลือ นักเรียนทำงานพาร์ทไทม์

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

นัก ธุ ร กิ จ ใ จ บุ ญ เผยเ รื่องราวดีๆ หลังพบนักเรียนชายทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสุกี้ชื่อดัง ใส่รองเท้า ข า ด ยั บ เ ยิ น
ได้มอบเ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ ให้ซื้ อรองเท้าใหม่ ชี้ชื่นใจเพราะเด็กน่าส่งเสริม ใช้เวลาเป็นประโยนช์ขยันหาเ งิ น เรียนไปทำงานไป

เพจเฟซบุ๊ก “สุรัตนธรรม สถาน คลินิกเว ช ก ร ร ม สุรัตน์หนึ่งบ า ท ” ได้โพสต์เ รื่องราวน่าชื่นชม
โดยเล่ารายละเอียดว่า “ตนเองและภรรย าได้ทานอาหารที่เอ็มเค

เห็นพนักงานใส่ชุดนักเรียนไปเสริพอาหารที่โต๊ะด้านข้าง เหลือบไปเห็นรองเท้าที่เขาใส่ยั บ เ ยิ น มาก
ถ้าฝน ต ก ค ง เ ปี ย ก แน่ ก่อนกลับไป ได้ให้พนักงานไปเรียกนักเรียนคนนั้นมาหา

เด็กเดินมาพร้อมผู้ จั ด ก า ร ด้วยท่ า ที ต ก ใจ นึกว่าผมคงจะ ค อ ม เ พ ล น
จึงถามว่ารองเท้า ข า ด แล้วทำไมไม่ซื้ อใหม่
เขายิ้มแบบซื่อๆ ผู้โพสต์จึงยื่นให้เขา 300 บ าท

แล้วถามว่าพอ ค่ า รองเท้าคู่ใหม่ไหม เขา ย ก มือไ หว้แล้วบอก “พอครับ” ดีนะ ป ร ะ ห ยั ด ห า เ งิ น เอง
ไม่เป็น ภ า ร ะ แก่พอแม่ ใครเป็นพ่อแม่น่าภู มิ ใ จ ผู้จัดการร้านยิ้มดีใจขอถ่ายรูปผมกับเด็ก”

โดย ผู้โพสต์ ได้ทิ้ งท้ ายว่า “ท่านทั้งหลาย เด็กย า ก จ น ข ยั น หา เ งิ น เรียนไปทำงานไป
แ ต ก ต่ า ง จากลูกคนมี เ งิ น ไม่เห็นคุ ณ ค่ า ของเ งิ น เพราะไม่เคย ลำ บ า ก
วันนี้ผมมีความสุขๆที่เรียบง่ายแต่คิดถึงทีไร ปิติทุกที จริงๆนะครับ”

ทั้งนี้ เจ้าของโพสต์คือ นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ เป็นนัก ธุ ร กิ จ ด้าน อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ระดั บ ร้อยล้ าน
ซึ่งเป็นเจ้าของคลินิก 1 บ า ท รั ก ษ า ฟรี และนายสุรัตน์มีรถเข็นหรือวีลแชร์ให้ผู้ป่ ว ย ผู้ พิ ก า ร ฟรี

โดยหากใครแ จ้ งความประสงค์เข้ามาได้ นอกจากคลินิก รั ก ษ า โ ร ค ทางก ายฟรี ยังเปิดสถานปฏิบั ติ ธ ร ร ม
เพื่อ ค ล า ย ทุ ก ข์ ทางใจให้ประชาชนกลางชุมชนย่ านบางลำพู ชื่อ อาคารป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม สุรัตนธรร ม
ซึ่งคลินิก 1 บ า ท รั ก ษ า ฟรี ก็ตั้งอยู่ภายในอาคารสุรัตนธรร ม

อย่ างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเ ผ ย แ พ ร่ ได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมมากมาย เผยว่าทราบ ซึ้ ง มาก
ในสิ่งที่ผู้โพสต์ทำ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมียอดกดไลก์กว่า 5,300 ครั้ง และแชร์ไปกว่า 751 ครั้ง

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก popularnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น