อั พเ ด ทชีวิตคู่ “นุช ปรีย านุช” ในวัย 58 ปี เตรีย มไปอยู่เชียงราย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“นุช ปรีย านุช” ในวัย 58 ปี ทิ้งชี วิ ตในเมืองกรุง อยู่กับคนรักบนดอย
สำหรับ นุช ปรีย านุช ปานประดั บ ภรรย าของ อาตู่ นพพล กับเ รื่องราวชี วิ ตที่หันไปอยู่บนดอยกันทั้งคู่

อาตู่ ได้มาเปิด สาเห ตุย้ายช่อง บริษัทถึงขั้นวิก ฤ ต ยังได้เผยถึงคู่ชี วิ ตที่อยู่ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุขกันมาตลอดภรรย ามีช่วงเปลี่ยนถ่ าย เกิดเห ตุการณ์ที่ค่อนข้างจะหนั ก ตอนนั้นกับบริษัทหนั กแ ท บจะล้ ม

อาตู่เผยว่า ตนเกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงเป็นนักพ ากย์อยู่ในวงการแล้ว เราเลยรู้จักนักแสดงทั้งหมด รู้จักเห ตุ ก ารณ์ในวงการทั้งหมด เคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุด กับต่ำสุดไปสู่สูงสุดชี วิ ตเข าเป็นยังไง

นอกจานี้ยังเล่าว่า เวลามีปัญห าคนข้างกาย คือ นุช ปรีย านุช ภรรย า ให้กำลังใจยังไงต้องสู้ต้องไปต่อ สองคนช่วยกัน ต่างคนต่างช่วยกันเพราะถ้ามีอะไรกระท บเข้ามาในงานบริษั ทหมายถึงกระท บทั้งคู่

นอกจ า กภรรย าของอาตู่จะสู้กับวิ ก ฤ ติบริษั ทแล้ว เข าสู้กับการเ จ็ บไ ข้ไ ด้ป่ว ยของเข าทั้งหลาย เข าก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปี

โดยล่ าสุดนี้ดีสุขภ าพสมบูร ณ์ขึ้นมาก จ า กที่เคยเดินไม่ได้อยู่ 2 ปี ไปรักษ าชี วิ ตต้องอยู่กับรถ จ นกระทั่งเดินได้
ตอนนี้ขยั บตัวเร็วเกินไป ความที่เธอพลั งเยอะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่ต้องคอยดึงๆไว้บ้าง ดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้
การได้อยู่ใกล้ชิดได้กอดกันมันคือการส่งพลั งซึ่งกันและกัน

ถ้าสมมติไม่มีง านแสดงหรืออะไรแล้ว เห็นว่าอาจะไปอยู่เชียงรายเป็นหลัก ต้องการอยู่กับธรร มชาติให้ได้มากที่สุด อาตู่ว่าชีวิ ตในเมือง เป็นชีวิ ตที่ไม่ค่อยมี

ความสุขเท่าไหร่ เราตื่นมา เราก็เห็นแต่ตึก เห็นแต่รถติด ฝุ่น ควั นทั้งหลาย อยู่ตรงนั้นอาตู่ก็จะมีความสุขกับสั ตว์เลี้ยงต่างๆ แล้วก็ต้นไม้

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น