เคยสงสั ยไหมว่า ทำไมคีย์บอร์ด ไม่เรียงตัวอักษ รแบบ A B C D ไปเ ล ย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันนี้มีสาระน่ารู้สั้นๆ มาฝากกัน เคยสงสัยไหมว่าทำไมคีย์บอร์ดที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะแป้นพิ มพ์คอมพิวเตอร์หรือปุ่มแป้นพิ มพ์ในมื อ ถื อ ถึงเรียงแบบนี้ ไม่ใช่เรียงตามตัวอักษ รแบบ A B C D ไปเลย วันนี้มีคำต อ บมาให้ทุกคนแล้ว

เพราะพิ มพ์กันเร็วเกินไป
นี่คือคำตอบ เพราะพิ มพ์กันเร็วเกินไป ย้อนไปในยุคแรก สมัยที่เครื่องพิ มพ์ดี ดแรกๆ ออกมาก็เรียงอักษ รตามตัวอักษ ร A B C D … แบบที่เราท่องกัน

แต่ปัญห ามันคือทุกคนพิมพ์กันเร็ วเกินไปทำให้ก้านพิ มพ์ดี ดขั ดกัน พอขั ดกันมากๆ เครื่องก็มีปัญห า เ สี ยเวลาในการทำงานจนไปถึงเครื่องเ สี ยไปเลย

วิธีแ ก้ ปัญห าที่ดูเหมือนง่ายแต่ทำย ากคือ พวกเขาออกแบบให้ตัวอักษ รไม่เรียงกัน พัฒนาขึ้นมาจนได้ลำดั บการพิ มพ์ที่เรียกว่า QWERTY ตั้งชื่อตามตัวอักษ ร 6 ตัวที่อยู่ด้านซ้าย Q-W-E-R-T-Y

เจ้า QWERTY ก็ไม่ใช่ว่าสุ่ มวางมั่ วๆ มันเป็นการหยิบเอาตัวอักษ รที่ใช้ผสมคำบ่อยๆ ออกไปอยู่ละฝั่งของแป้นพิ มพ์ เพื่อให้คนพิ มพ์ช้ าลง ก้านพิมพ์จะได้ไม่ขั ดกันและมือของผู้พิ มพ์ไม่ต้องข้ามไปข้ามมา

ส่วนของไทยก็ย ากไม่แ พ้กันการวางตัวอักษ รที่เราคุ้นเคยกัน ฟ ห ก ด หรือ เ ก ษ ม ณี ก็ใช้เวลากว่า 7 ปีกว่าจะสำเร็ จ

นายเอดวิน แมคฟาร์แลนด์ เล ข านุการส่วนพระอ งค์ของสมเ ด็ จกรมพระย าดำ ร งร า ช านุภ าพ ดั ดแปล ง เครื่องพิ มพ์ดีดภาษาอังกฤษเป็นเครื่องพิ มพ์ดี ดภาษาไทย แต่ภาษาไทยมีอัก ข ร ะ มากกว่าภาษาอังกฤษ เลยทำให้เป็นเรื่องย าก

จึงต้องใช้เครื่องพิ มพ์ดี ดที่มีแป้นมากกว่าชนิดอื่น คือยี่ห้อ สมิทพรีเมี ยร์ เมื่อ พ.ศ. 2438 ต่อมา หมอ ยอร์ช บี แมคฟาร์แลนด์ (พระอาจวิทย าคม) ได้ปรึกษ าและทำการค้นคว้ากับพนักง านบริษั ท 2 คนคือ

นายสวัสดิ์ มากประยูร ช่างประดิ ษฐ์ก้านอักษ ร และนายสุวรรณประเสริฐ เ ก ษ ม ณี (กิมเ ฮ ง) ผู้รับหน้าที่ออกแบบและจัดว างตำแห น่ งแป้นอั ก ข ระ

โดยทั้งคู่พิจารณ าจากสถิติก ารใช้ตัวอักษ ร โดยรวบรวมจากหนังสือ คำศั พท์ภาษาไทย ใช้เวลาทั้ง สิ้ น 7 ปี จึงแล้วเสร็ จในปี พ.ศ. 2474

เรื่องดูเล็ก แต่จริงๆ แล้วต้องผ่านการออกแบบมาเยอะมาก แน่นอนว่าภายหลังก็มีการออกแบบทั้งอังกฤษและไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานพิ มพ์ได้เร็วขึ้นแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเท่า QWERTY หรือ เ ก ษ ม ณี ส่วนหนึ่งก็มาจากความคุ้นชินของคนที่ถูก ส อ นกันมาด้วย

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก sanook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น