ทำนาแห้ว เก็บผลผลิ ต ยอดข ายสูงสุดเดือนละแสนกิโล

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากเกษตรกรทำนาหลังสู้ฟ้ า หน้ าสู้ดิน เมื่อราค าข้าว ต กต่ำจึงหันมาทำนาแห้วเสริม ซึ่งทำกำไ รได้ดีกว่านาข้าวเป็นไหนๆ มียอดจำหน่ ายสูงสุดเดือนละแสนกิโ ล อีกทั้งยังแ ต ก ไลน์สินค้าของหวา นเชื่ อ ม วัตถุดิ บน้ำแข็ งไส ไอศกรีม สร้างร ายได้รวมเป็นกอบเป็นกำไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3 ล้ านบ าท

คุณเรณู เฉกแสงทอง หรือ เจ๊เรณู-แห้วพันล้ าน อายุ 57 ปี เล่าว่าหลังราคาข้าวตกต่ำ ได้ปรับตัวมาทำนาแห้วเสริม แต่ปรากฏว่านาแห้วสามารถทำกำไ รได้ดีกว่านาข้าว จึงตั ด สิ น ใ จปลูกแห้ว โดยเริ่มปลูกในพื้นที่ 10 ไร่ ถึงปัจจุบันมีนาแห้วกว่า 100 ไร่ และมีลูกไร่อีกเกือบ 300 ไร่

“นาแห้ วของเราปลูกแห้วสายพั นธุ์จากจีน และสายพั นธุ์ไทย จะได้แห้วขนาดใ หญ่ สีขาวสวย น่าทาน และสามารถปลูกได้ทั้งปี ในส่วนของลูกไร่เราเข้าไปดูแลเรื่องต้นพั นธุ์ การใส่ปุ๋ ย ส่วนขั้นตอนการข าย ลูกไร่จะนำแห้วมาข ายให้โดยตรงเพื่อคั ดเกรด และสามารถควบคุมคุณภาพให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ นอกจากมีของหมุนเวียนข ายได้ทั้งปีแล้ว ยังสร้างร ายได้ยั่งยืนให้เกษตรกรชาวอำเภอศรีประจั นต์อีกด้วย”

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช่ว่าจะทำนาแห้วได้ทั้งจังหวัด มีเพียงอำเภอศรีประจันต์ และเฉพาะบางหมู่บ้านของบางตำบลเท่านั้น ดังนั้น นาที่นี่จึงนับเป็นแห่งเดียวและหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่สามารถผลิ ตแห้วคุณภ าพดีที่สุดในประเทศ

เคล็ ด ลั บการปลูก ขย ายพั นธุ์ เก็บเกี่ยว

เจ๊เรณู แนะนำว่า แห้วสามารถปลูกได้ในดินทุ กชนิด แต่ถ้าอยากให้ผ ล ผลิ ตดีที่สุด ต้องปลูกในดินเหนียวหรือดินร่ วน แห้วเป็นพืชที่ชอบความชื้นขึ้นอยู่ในน้ำ หรือในพื้นที่แ ฉ ะ และชอบแสงแดด

วิธีปลูก คือใช้หน่ อ ไหล และเมล็ด โดยจะเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้ าก่อน แล้วย้ ายลงปลูกในแปลงดินที่เตรียมไว้ หรือถ้ามีไหล หน่อ ก็ปลูกได้เล ย การปลูกจะปักลงดินคล้ายดำนา ระยะห่ างประมาณ 75×75 เซนติเมตร

เริ่มปลูกระยะแรกต้องให้มีน้ำขังตลอดฤดูการปลูก ให้โดนแดดได้ตลอดจึงจะเจริ ญ เติ บโตดี เมื่อแห้วมีอายุได้ประมาณ 7-8 เดือน หลังปลูกลงแปลง ให้สังเกตดูเมื่อใบเ หี่ ย ว มีสีเหลืองหรือมีสีน้ำต าล ให้ปล่อยน้ำออกให้ดินแห้งก่อนประมาณ 3-4 อาทิตย์ ก็สามารถ ถ อ นขุ ดหั ว ออกมาจำหน่ายได้ แต่ต้องระวั งไม่ให้หัวแห้วเป็นแ ผ ล

นอกจากแห้วปอก แห้วดิ บ แห้วต้ ม ที่วางจำหน่ายแล้ว เจ๊เรณูยังมีของเ ชื่ อ ม ของหวานทุ กชนิดที่เป็นเครื่ อ งเ คี ย งและส่วนประกอบของน้ำแข็ งไส ขนมหว าน และไอศกรีมจำหน่ายด้วย เช่น ลูกชิ ด, ลูกต าล, มันเ ชื่ อ ม, ถั่ วแ ด งเ ชื่ อ ม, เ ผื อ กเชื่อม,  และอื่นๆ อีกกว่า 20 ชนิ ด

ก่อนเล่าต่อ ลูกค้าของร้านมีหลากหลาย ส่วนหนึ่งรับไปทำแบรนด์ของตัวเอง แปรรูปเป็นผลิ ตภั ณฑ์มากมาย
เช่น แห้วอ บ แ ห้ ง ร สต่างๆ ข้าวเกรียบแห้ว แห้วในน้ำเชื่ อ ม และอีกหลากหลายผลิ ตภั ณฑ์
เป็นการเพิ่มมูลค่ าให้กับแห้วและสร้างร ายได้ให้กับตัวเอง

ลูกค้าอีกส่วนก็มาซื้ อแห้วดิ บจากทางร้าน นำไปประกอบอาหารต่างๆ รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดหน้าร้านข ายไอศกรีมตัก
หรือข ายน้ำแข็ งไสก็จะมารับสินค้ าพวกของเ ชื่ อ มของหว านต่างๆ  อย่ างแบรนด์ดังๆ ที่คนรู้จัก เช่น
ร้านไอศกรีมไผ่ทอง, ร้านไอศกรีมมห าชั ย รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ก็เข้ามารับสินค้าจากทางร้านเช่นกัน

“ร ายได้คร่าวๆ ถ้าเฉพาะแห้ว ยอดข ายต่อวันอยู่ที่ประม าณ 2,000-3,000 กิโลกรั ม
หรือต่อเดือนอยู่ที่ราวๆ 60,000-100,000 กิโลกรั ม
หรือประมาณ 3,000,000 กว่าบ าท/เดือน (ยังไม่หักร ายจ่าย)” เจ๊เรณู ทิ้ งท้ าย
หากลูกค้าต้องการเข้ามาซื้ อที่ร้าน สามารถมาได้ที่ ร้านแห้วเรณู เปิดข ายตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด
ที่ ตลาดสี่มุมเมือง อาคารตลาดพืชไร่ ซอย 4 เลขที่แผง 4/8-4/12 โทรศัพท์ 081-632-7499 ช่องทางออนไลน์
เพจร้านแห้วเรณู ตลาดสี่มุมเมือง หรือไลน์ Ranooshop

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณที่มา sentangsedtee  เพจสายบุญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น